Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FLERE SAMTYKKER: Andelen helsepersonell som samtykker til at honorarer og andre pengeoverføringer offentliggjøres, har økt siden i fjor. – Det viser at både legene og industrien jobber for å være transparente, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem.

FLERE SAMTYKKER: Andelen helsepersonell som samtykker til at honorarer og andre pengeoverføringer offentliggjøres, har økt siden i fjor. – Det viser at både legene og industrien jobber for å være transparente, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem. Foto: Per Corneliussen

Industrien ga 181 millioner til helsepersonell og organisasjoner i fjor

Industri-honorarene offentliggjøres for tredje gang – fortsatt nekter én av fire helsepersonell at utbetalingene gjøres kjent.

Annons:

Fredag offentliggjorde legemiddelselskapene i Norge pengeoverføringene som ble gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner i 2017. Til sammen hadde de en verdi på mer enn 181 millioner kroner – 17 millioner mer enn i 2016.

– Vi er glade for å se at summene øker, det er et tegn på økt aktivitet og samhandling mellom legemiddelindustrien og det offentlige helsevesenet. Det er også gledelig å se at summene til forskning og utvikling fortsetter å øke, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), til Dagens Medisin.

Nøkkeltall fra offentliggjøringen

Pengeoverføringer til helsepersonell:

2017: kr 30,2 millioner kroner

2016: kr 23,4 millioner kroner

Pengeoverføringer til helseorganisasjoner (sykehus, interesseorganisasjoner og så videre):

2017: kr 27,7 millioner kroner

2016: kr 25,9 millioner kroner

Overføringer forskning og utvikling:

2017: 123,5 millioner kroner

2016: 114,6 millioner kroner

Andel av helsepersonell som samtykket til offentliggjøring:

2017: 76 prosent

2016: 71 prosent

Økt samarbeid
Ifølge LMIs sammenstilling av selskapenes rapporter ble det overført 30 millioner kroner til helsepersonell (syv millioner mer enn året før), 28 millioner kroner til helseorganisasjoner (to millioner mer enn året før) og 123 millioner kroner i forbindelse med legemiddelforskning og -utvikling (ni millioner mer enn året før).

– Ser dere trender i bransjen som gjenspeiler seg i disse tallene?

– De siste årene har det vært mange politiske prosesser og meldinger som har pekt på behovet for økt samhandling mellom det offentlige helsevesenet og industrien. Vi tror det at overføringene fortsetter å øke, er et tegn på at det faktisk er mer samarbeid mellom industrien og helsepersonell, hvilket vi synes er veldig bra, sier Bekkemellem.

Én av fire nektet offentliggjøring
Med bakgrunn i personopplysningsloven kan ikke selskapene offentliggjøre overføringer til enkeltpersoner uten å ha fått samtykke. Årets offentliggjøring er den første som dekker et helt år etter at industri-overføringene ble publisert for første gang. Fremdeles er det 24 prosent av helsepersonellet som ikke har samtykket til at utbetalingene gjøres kjent.

– Er dere fornøyd med samtykkeprosenten?

– Dette er tredje gang legemiddelindustrien offentliggjør alle verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner. Første gangen vi offentliggjorde, var samtykkeprosenten på 66 prosent, og vi ønsket at den skulle bli høyere. Den økte i fjor, til 71 prosent, og i år ligger den på 76 prosent. Det viser at både legene og industrien jobber for å være transparente, og det er vi veldig glade for å se, sier Bekkemellem.

– I fjor uttalte dere at man bør vurdere lovendring dersom samtykkeprosenten ikke fortsetter å øke. Hvordan stiller dere dere til dette spørsmålet i lys av årets offentliggjøring?

– Vi har samme posisjon som tidligere, men er veldig glade for at samtykkeprosenten har økt hvert år siden vi startet med offentliggjøringen. Det viser at å bygge kunnskap hos både leger og industrien om viktighet av åpenhet rundt samarbeidet fungerer.

Krav fra europeisk bransjeforening
Offentliggjøringen skjer som følge av en beslutning i den europeiske legemiddelindustriforeningen EFPIA – den såkalte EFPIA Disclosure Code, som krever at samtlige medlemsselskaper skal oppgi alle pengeoverføringer til helsepersonell og organisasjoner. Den første offentliggjøringen fant sted sommeren 2016, og gjaldt utbetalinger foretatt året før.

Foruten forskning og utvikling dekker rapportene honorarer for andre typer tjenester, samt dekking av reise og opphold for helsepersonell. I tillegg omfatter overføringene sponsoravtaler, gaver og donasjoner til organisasjoner som pasientforeninger, fag- og profesjonsforeninger, og sykehus.

LMIs medlemsbedrifter er forpliktet av EFPIA til å offentliggjøre pengeoverføringene. Imidlertid finnes det legemiddelselskaper som ikke er medlemmer av LMI, og som ikke tar del i offentliggjøringen.

Relaterte saker

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!