Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KOMMER INGEN VEI: – Åpenhet uten vilje til å erkjenne og handle, fører ikke langt av sted, sa direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, på Legeforeningens landsstyremøte. Foto: Lisbeth Nilsen

– Syndebukk-jakt øker ikke pasientsikkerhet og kvalitet

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn snakket til legene om viktigheten av å bygge en åpenhetskultur i fredstid.

Publisert: 2018-06-06 — 09.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Åpenhet og tillit var sentrale tema da Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, holdt innlegg på Legeforeningens landsstyremøte i forrige uke.

Andresen var blant annet opptatt av at det er menneskelig, også for leger og andre ansatte, å lete etter syndebukker når noe har gått galt – men at det har lite for seg.

– Vårt utgangspunkt er at syndebukk-jakt ikke øker pasientsikkerhet og kvalitet – tvert om, sa Andresen.

Han poengterte at virksomhetene må jobbe med åpenhet før det oppstår konflikter.

– Skal vi få til en kultur preget av åpenhet, pasientsikkerhet og tillit, så må den kulturen bygges i fredstid. Fra vårt ståsted blir det nærmest umulig å få til denne typen kulturarbeid når vi går inn i organisasjoner som er preget av konflikter og strid.

Også «på tvers»
Andresen bemerket at åpenhet ikke bare handler om forholdet mellom ansatte og ledere.

– Det er interessant, sett med tilsynets øyne, at åpenhet er en dimensjon som også går vertikalt, ikke bare horisontalt. Noen opplever det like vanskelig med åpenhet mellom kolleger. Det er verd å reflektere over.

Handlingsvilje
Direktøren i Helsetilsynet mener åpenhetskultur må ses i sammenheng med blant annet god faglighet og hensiktsmessig organisering.

– Åpenhet uten vilje til å erkjenne og handle, fører ikke langt av sted. Jeg våger å påstå at åpenhetstematikk er en del av de problemene som kommer til syne i en del av tilsynssakene. Og jeg er enda mer overbevist om at åpenhetstematikk er en del av løsningen.

Kan sjefen gjøre en forskjell? spurte Andresen. Han mener svaret opplagt er «ja» og viste til følgende viktige egenskaper:

 • Dedikert og bevisst
 • Nysgjerrig og systematisk
 • Målorientert og evaluerende
 • Kunnskapsbevisst og lærende
 • Tett på egen virksomhet – hver dag

Andresen påpekte viktigheten av synlige ledere:

– Tilliten kommer på strekk når man skjuler seg og gjemmer seg bort.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege 09.06.2018 22.06.54

  Helsetilsynet ser ut til å ha et systemfokus, noe jeg tror er riktig. Problemet er at systemtilsynet foregår på skrivebordbyråkratenes ( sykehus/foretaksledelsen) premisser. Hva hjelper det om du har trigesystemer som konsekvent bryter sammen når det er stor pasientpågang. Ledelsens agenda ser ut til være kontroll og makt. Vi opplever at sykehusledelsen truer oss med advarsel dersom vi ikke logger oss inn som visittgående lege/undersøkende lege i Imatis uten at systemet har noen verdi i behandlingsituasjonen. Når det da ikke er tid til å bruke tid på innlogginger i slike unyttige systemer på grunn av pågang av alvorlig syke pasienter fremstår det som at sykehusledelsen hverken har vilje til å lytte eller egentlig bryr seg om pasientsikkerhet. Det de bryr seg om er kontroll og systemer og vise til overfor helsetilsynet. Ledelsen kan vise til at de har «gode» systemer slik at de kan dytte oss foran seg når noe går galt. Det som redder meg er uformell samhandling.

 • lege 12.06.2018 09.46.33

  En presis beskrivelse av NPM og en dysfunksjonell uprofesjonell ledelse. NPM er et uengnet system i tillitsbaserte og kunnskapsproduserende / kunnskapsforvaltende virksomheter, der det opptar tid og andre ressursser som burde vært brukt på kjernevirksomheten. NPM er populært hos en kontrollavhengig og svak faglig ledelse, slik den vi har mange steder i helseforetakene. Dyrt og ineffektivt, og sørgelig for pasientene.

 • Helsearbeider 07.06.2018 11.13.02

  Men Statens helsetilsyn er da selv skyld i fryktkulturen. Hvem er det som vil melde i fra når følgene kan bli at egen autorisasjon kan stå på spill?

 • Mangeårig leder 07.06.2018 00.04.56

  Man trenger virkelig å ha fokus på god ledelse og lederutdanning i HF,ene. Dagens modell er en katastrofe inkl såkalte 3 mndrs topplederskurs i HF,ene.

 • Lege 06.06.2018 14.40.58

  Tilliten kommer på strekk når vanlig ansatte får korreks og trues mens ledelsen gjemmer seg og skylder på andre. Tilliten forsvinner når ledelsens feil blir helt åpenbare, med resultat at de omplassert med samme lønn, evt får etterlønn. Å rette opp dette er et klart ledelsesansvar.

 • B:T 06.06.2018 10.43.25

  Andresen var blant annet opptatt av at det er menneskelig, også for leger og andre ansatte, å lete etter syndebukker når noe har gått galt? Helt uenig det er sykt og lette etter syndebukker under seg i hierkiet når en selv har gjordt noe galt. Det er muligt det er normalt i Andresent sitt miljø men slike folk får et stempel for livet i mitt og mange andres miljøer de få som finst der.. Og normalisere slik galskap er helt feil.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!