Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fra orkan til storm i kastene

Vinden er i ferd med å løye i den til nå så hissige debatten om ambulansefly og beredskapssituasjon i Nord-Norge

Annons:
Anne Hafstad Journalist og kommentator

LA DET være hevet over enhver tvil. Ambulansefly-saken er alvorlig. Ikke minst er den alvorlig for alle dem som ikke lenger føler seg sikre på at de får flytransport til sykehus med nødvendig spesialkompetanse hvis de skulle trenge det. For dem handler det om mangel på forutsigbarhet og trygghet, og til syvende og sist om liv eller død.

Kritikken har haglet mot Luftambulansetjenesten HF og Helse-Nord RHF som har vraket den nåværende flyoperatøren Lufttransport AS, til fordel for det svenske selskapet Babcock. At det gjøres etter en svært så grundig anbudsprosess, slik lov om offentlige anskaffelser krever, synes å bety fint lite for de fremste kritikerne i denne saken.  

Det ble tydelig også under høringen i stortingets helse- og omsorgskomité i dag. Samtidig var den politiske retorikken mer dempet i dag enn det vi hørte da helseminister Bent Høie (H) redegjorde for saken i Stortinget for en uke siden. 

ALLER FØST i kritikerkorpset står den profilerte og anerkjente klinikkoverlegen Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Hans faglige kompetanse og brennende engasjement for akuttberedskapen i nord er uomtvistelig. At han er genuint opptatt av å sikre det aller beste tilbudet til befolkningen, og at han gjennom flere tiår har vært helt sentral i å sikre nettopp dette, kan ingen betvile. Han fortjener all den heder og ære han kan få for sin innsats.

I denne saken lurer jeg likevel på om det ikke er like mye den usedvanlig retorisk gode Rødt-politikeren som den faglige sterke klinikkoverlegen vi hører. Eller kanskje en herlig blanding.

“Det offentlige Helse-Norge kan ikke med viten og vilje bryte hverken norsk eller internasjonalt lovverk i det godes tjeneste ”

Innledningsvis da denne saken for alvorlig begynte å rulle i mediene, gikk Gilbert knallhardt ut med påstander om at Babcock ikke kunne levere godt nok på kvalitet. Hvordan han kan vite det så skråsikkert ett år før de overtar ansvaret, forstår jeg fortsatt ikke. Den argumentasjonen har stilnet, og vi lar det ligge. I Stortinget i dag var Gilbert i sitt innlegg først og fremst opptatt av at dagens personell må bli med videre.

KOMPETANSE I alle ledd er avgjørende for pasientsikkerhet. Derfor er det på sin plass at Gilbert, hans kolleger, Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og politikerne stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige om hvorfor de ikke har sikret kontinuitet i personellsituasjonen enten gjennom virksomhetsoverdragelse av nøkkelpersonell, eller på annen måte. Når svaret på virksomhetsoverdragelse er at dette antagelig vil være i strid med lover og regler, er det et godt svar.

Under høringen kom det dessuten frem at ingen av tilbyderne hadde fremmet noe krav om virksomhetsoverdragelse som en del av prosessen. Lufttransport har altså ikke gjort spesielt mye for å sikre sine ansatte videre jobb, dersom de skulle tape anbudet. Derimot la de inn i sin egen risiko- og sårbarhetsanalyse at pilotene på grunn av usikkerhet for fremtidig jobbsituasjon ikke var skikket til å fly. Dette skjer to uker før forhandlingene mellom pilotene og Babcock bryter sammen. Lufttransport fant det imidlertid ikke nødvendig å informere Helse-Nord om dette.

DET FREMSTÅR som mildt sagt underlig og uansvarlig. Etter høringen i dag sitter jeg igjen med en stadig sterkere følelse av at Lufttransport må bære en stor del av ansvaret for den krisen vi er vitne til nå. Også Norsk flygerforbund og pilotene som melder seg syke når de ikke når frem i lønnsforhandlingene med Babcock, har et ansvar. Dessverre er det befolkningen i Nord-Norge som betaler prisen. 

Når det er sagt, tyder mye på at det burde vært gjort mer fra alle parter for å sikre kontinuitet og overføring av nøkkelpersonell fra Lufttransport til Babcock. Her må både Helse Nord og Luftambulansetjenesten bære sin del av ansvaret.  

Det er et felles ansvar å få til en løsning for nøkkelpersonell nå. Jeg håper alle involverte er sitt ansvar bevisst og får i havn en avtale rundt forhandlingsbordet 28.mai. Kjernen rundt det bordet er at topplønnen for enkelte av pilotene er rundt 1,5 millioner kroner. Babcock ønsker en flatere struktur. Det kan bety at noen av pilotene i dagens Lufttransport for høyere lønn mens de best betalte kan risikere å måtte gå noe ned.  

ANBUDSPROSESSEN har fått mye tyn og var et sentralt tema under høringen i Stortinget i dag.  Mads Gilbert er tydelig på at anbudskonkurransen bør annulleres og hele tjenesten overtas av det offentlige. Det er neppe tilfeldig at Gilberts partifelle på Stortinget, Bjørnar Moxnes, er mannen som har fremmet forslaget om å annullere hele kontrakten.  Det er i all hovedsak det dagens høring handler om.

Det er ikke fremkommet noe under høringen i dag som tyder på at ikke alle spilleregler er fulgt i anbudsprosessen. Det faktum at taperen av konkurransen, Lufttransport AS ikke har benyttet seg av sin rett til å klage på prosessen sier vel sitt. Det er grunn til å anta at de har hatt landets beste juridiske hoder på ballen som har lett med lys og lykter etter muligheter for en klage som kan nå frem.

 

STATUS I denne saken akkurat nå er at vinneren av kontrakten forsikrer medlemmene i Helse- og omsorgskomitéen om at de er i rute og vil ha på plass en sikker og fullverdig tjeneste 1. juli neste år.

Frem til da er det Lufttransport som har ansvaret for at tjenesten fungerer som den skal.

Om samfunnskritiske funksjoner som luftambulansetjenestene bør drives av det offentlige, er et prinsipielt og sammensatt spørsmål. Det bør i så fall være gjenstand for en grundig politisk behandling og ikke vedtas hals over hodet etter et maktspill om ambulansefly i Nord-Norge.

Som det ble sagt mange ganger under høringen i dag vil en eventuell oppheving av kontrakten med Babcock blir dyrt. En videreføring av dagens avtale vil være en ulovlig direkteanskaffelse. Det offentlige Helse-Norge kan ikke med viten og vilje bryte hverken norsk eller internasjonalt lovverk i det godes tjeneste.

Kommentarer

 • Liv Irene Ryland 30.05.2018 23.00.16

  Vi mister et kobbel med flyvere som har år med helt unik erfaring. Å fly i nord Norge i forskjellig type vær, er farlig. Det er på sin plass å tenke langsiktig og fornuftig, i dette tilfellet er det helt begredelig hvordan saken blir handtert. Videre for å kunne fly i nord Norge kreves det mer opplæring og nye ut sjekker. Dette er noe alle som har jobbet i operativ avdeling i et flyselskap vet også tilsynet. Dette må risiko vurderes! Marinen og Hæren praktiserer dette daglig: «Mission First, Safety Always» her er det mye å lære. Er det virkelig nødvendig å skifte ut noe som fungerer bra, og hvor mye mer vil ikke dette koste da de største besparelsene ligger i lønn og drivstoff. Det ymtes frempå at en kommisjon bør etableres, men her er det bare å høre på tilsynet. Risikoen for å legge ut et anbud uten en backup plan av en slik art er håpløst og farlig. Det garanteres, men problemet er at disse nye flygerne trolig aldri har flydd i nord Norge og trenger massivt med erfaring.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter