Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
FOR SENT PÅ SYKEHUS: Forsinket hjerneslagdiagnose førte i flere av tilfellene, der pasienter fikk medhold, til at det var for sent med trombolysebehandling, ifølge Norsk pasientskadeerstatning. Illustrasjonsfoto: Per Corneliussen

Leger feiltolker symptomer på hjerneslag

Mer enn åtte av ti saker som fikk medhold i NPE var begrunnet med svikt i diagnostikken.

Publisert: 2018-05-04 — 14.36 (Oppdatert: 2018-05-04 — 13.39)

De siste fem årene har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet 272 saker på hjerneslag. Medhold ble gitt til 91 erstatningssøkere. Mer enn 80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk.

Hovedårsakene til svikt i diagnostikk er feiltolkning av symptomene, at det ikke ble rekvirert undersøkelse, at utredningen var mangelfull eller at pasienten tidligere skulle vært henvist til spesialisthelsetjenesten.

Forsinket diagnose førte i flere tilfeller til at det var for sent med trombolysebehandling, melder NPE.

Syv pasienter døde
Konsekvensene for pasientene har i hovedsak vært hjerneskade eller forverring av hjerneskade med kognitiv svikt, motoriske utfordringer, lammelser, kommunikasjonsvansker, synsforstyrrelser og redusert balanse.

Det er registrert syv dødsfall som følge av svikt i diagnostisering eller behandling.

Avslag
NPE viser til at det er tre årsaker til at det ble gitt avslag for 196 erstatningssøkere.

Ved snaut halvparten av sakene er avslaget begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikken. I disse sakene er det konkludert med at det ikke var grunnlag for tidligere diagnose ut fra symptomene som forelå.

For noe under en fjerdedel av saken var begrunnelse at det ikke forelå svikt i behandling, mens det for drøyt tre av ti avslagssaker ble konkludert med at det ikke var en årsakssammenhengen mellom skaden som var oppstått og helsehjelpen.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Fastlege 05.05.2018 08.15.55

  Dette er noen ganger veldig vanskelig diagnostikk. Vi må her heller legge inn for mange. Er nok et felt hvor overdiagnostikk er riktig. For pasientens del først og fremst men også for vår egen del. Tilsynsmyndighetene viser mindre og mindre skjønn og vi må være forsiktige.

 • Lege 04.05.2018 22.04.03

  I eksempelsaken til NPE ønsket ikke pasienten innleggelse. Hun fikk likevel erstattning fordi hun ikke ble sendt til sykehus. Vi skal være glad for NPE ordningen. Det hadde vært interessant og vite hva hvordan helsetilsynet vurderer disse sakene.

 • pst 04.05.2018 21.30.02

  Lite imponerende, svekker tilliten til helsevesenet

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!