Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

PRESSER LEGENE: – I denne saken presser industrien legene økonomisk fordi man ikke er fornøyd med deres holdninger, mener medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, i Statens Legemiddelverk.

PRESSER LEGENE: – I denne saken presser industrien legene økonomisk fordi man ikke er fornøyd med deres holdninger, mener medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, i Statens Legemiddelverk.

– Industrien ønsker lojalitet

Legemiddelverkets Steinar Madsen sier han sjelden har sett et så klart uttrykk for at industrien krever gjentjenester for å gi forskningsstøtte.

Annons:

– Industrien ønsker å fremkalle en slags lojalitet som takknemlighet for at de gir penger. I denne saken presser industrien legene økonomisk fordi de ikke er fornøyd med deres holdninger, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk (SLV).

Norsk Nevrologisk Forening (NNF) har tidligere fått innvilget forskningsstøtte av legemiddelselskapet Biogen, men på grunn av «off label»-bruk i Norge tildeles ikke foreningen slik støtte i år, slik Dagens Medisin har skrevet.

Les saken: Biogen trekker forskningsstøtte til legeforening

Madsen mener brevkorrespondansen mellom Biogen og Norsk Nevrologisk Forening viser «den sanne bakgrunnen» for hvorfor legemiddelindustrien gir penger til legene.

– Det overordnede motivet er å tjene penger og beskytte sine næringsinteresser. Dette er ikke noen gratis lunsj og de forventer å få noe igjen. Da blir spørsmålet om hvorvidt legene noen ganger handler annerledes enn de burde – og at disse økonomiske insentivene har sin virkning.

Etterlyser påvirkningsstudier
Fagdirektøren mener man trenger mer forskning på hvordan norske leger blir påvirket av kontakt med legemiddelindustrien.

– Vi trenger mer forskning om hvordan norske leger blir påvirket av kontakt med industrien. I USA har man en solskinnslov som går ut på at hver cent som gis til en lege, skal oppgis. Der har man også vist at det er forbausende lite som skal til for at leger endrer forskrivingspraksis.

«Ikke overrasket»
– Er du overrasket over at kommersielle legemiddelselskap eventuelt skulle beskytte næringsinteresser?

– Nei jeg er ikke overrasket. I mange situasjoner er selskaper interessert i å beskytte sine næringsinteresser, og noen ganger er det åpenbart at selskapets hovedhensikt er å beskytte salg av legemidler. Selskapene jobber for å tjene penger. Dette er en del av bildet. Men det er forbausende at man ikke kan være ærlig på dette i stedet for å bruke vikarierende argumenter, som eksempelvis pasientsikkerhet, sier Madsen.

Fagdirektøren mener også selskapene bruker «vikarierende argumenter» dersom legemiddelselskaper sier de vil følge SLV sitt godkjenningssystem.

– Man har et legemiddel som har vist god effekt på MS, og så skyver man systemet foran seg. Det er ikke systemet man er bekymret for, bekymringen handler om å miste salget, mener han.

UTVIKLER OG FORSKER: – Både okrelizumab og rituksimab er medisiner som begge angriper en spesiell type B-celler, sier medisinsk direktør Heidi Ramstad i Roche Norge.
Foto: Roche Norge

Biogen: Følger reglene
Legemiddelselskapet Biogen uttaler følgende om Madsens karakteristikk:

– Biogen overholder regler og forskrifter fastsatt av de regulatoriske myndigheter, Det Europeiske Legemiddelbyrå (EMA) og Statens Legemiddelverk (SLV), angående klinisk utvikling, oppfølging etter markedsføringstillatelse og pasientsikkerhet, sier medisinsk direktør Espen Burum-Auensen.

Viser til etikk
Fagdirektør Madsen peker på at det har bitt gjennomført studier på rituksimab ved MS, som senere ble lagt på hyllen til fordel for å utvikle lignende legemidler.

Han viser til utviklingen av Roche sitt nye legemiddel okrelizumab (Ocrevus). – Her har man valgt en strategi som istedenfor å videreutvikle et legemiddel, har man laget et nytt for å kunne ta høyere pris. Det store spørsmålet er hvilken etikk legemiddelindustrien opererer etter.

– Som godkjenningsmyndighet kan vi bare se på denne situasjonen. Vi får ikke en søknad om nye indikasjoner for rituksimab, og firmaet vil ikke gjennomføre studier på legemidlet. Derfor er dette en etisk problemstilling. Og vi kan sette spørsmålstegn ved om det er en god utvikling.

En interessant problemstilling, ifølge Madsen, hadde vært om forskere kunne iverksette nye studier på legemidler som har gått av patent og slik sett er «fritt vilt».

– Kunne man da tenke seg at uavhengige forskere kan gjennomføre nye studier og få nye indikasjoner når legemidlet har gått ut av patent? Den muligheten foreligger i praksis ikke i dag.

Dette sier Roche
Roche har utviklet rituksimab og det nye legemiddelet okrelizumab. Selskapet kommenterer historien om legemiddelene slik:

– Både okrelizumab og rituksimab er medisiner som begge angriper en spesiell type B-celler. De er ulike molekyler i struktur, og de er ulike med tanke på hvordan de virker inn på immunsystemet, sier medisinsk direktør Heidi Ramstad i Roche Norge.

Hun sier at resultatene fra tidlige studier av de to ulike molekylene blant MS-pasienter viste at det var riktig å gå videre med okrelizumab.

– Målet har vært, og er, å sikre en tryggest og best mulig behandling for pasienter med MS. Basert på dette har okrelizumab nå blitt godkjent til behandling av MS-pasienter. Vi vet at innen enkelte fagområder kan det være krevende å finne optimal behandling. Det er opp til legen å forskrive den behandling han eller hun mener er riktig for den enkelte pasient, basert på sine kliniske vurderinger og hva som er tilgjengelig, sier Ramstad.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • svakthelsenorge 08.04.2018 23.41.02

  Alt er korrupt fra ende til annen. Statlige fond med aksjer i Biogen, Roche som ikke vil ødelegge inntekt. Rart Madsen ikke har åpnet kjeften før nå. Han kommer heller med faglige råd til MS, ME og Lupuspasienter om å spise mer salt. Minner meg litt om kuer og saltstein. Har man ikke kommet lenger i det medisinskfaglige i 2017? Rituximab er en skandale like mye fra det statlige hold som fra legemiddelselskapet Roche. At man skal bruke så uttallige mange år for å behandle folk med en medisin som har vært på markedet i over 20 år med kjent profil er ikke annet enn uetisk og svært bekymringsfullt. I rike Norge sender staten avgårde folk fra helsetilsynet til en privatklinikk i Sandnes, men driter i om hjernen eller andre organer til pasienter blir spist opp. Det er ikke lov til å bruke skallen i det offentlige. Man får betalt for å plage vettet av folk og nekte folk å kjøpe medisiner privat. Hva er forskjellen på M.E. og Lupus? Det norske helsevesenet bruker også diagnosene til å spare.

 • Tk 08.04.2018 02.29.00

  Legemiddelindustrien må passe seg for å snakke om etikk og moral - den er ikke spesielt eksisterende hos dem- det er nok av skandaler å ta av hvor de skjuler alle rapporter som viser dårlige resultat og kun tar frem de rapporter som viser gode resultat, zinbryta er en ms medisin som viste gode resultat når legemiddel industrien presenterte sin forskning men som ble tatt av markedet like etter det ble tatt i bruk da det viste seg å være farlig for pasientene - fulgt alle protokoller på utprøving og testing før godkjenning. Mon tro hvorfor det ikke var godt nok når man tok det i bruk eller er det rapporter fra testing som ikke er fremlagt? Man kan spekulere. Rituximab har vært brukt i ti talls år og fungerer fabelaktig for de fleste ms pasienter men roche valgte altså ikke å gå inn i fase 3- selv om det på det tidspunktet var et av de mest lovende medikamenter på markedet. De valgte å konstruere en ny «nesten lik» medisin mens pasientene måtte vente i flere år. Snakk om moral!

 • John Kjekshus 06.04.2018 17.05.31

  Det er klart legemiddelfirmaene ønsker å selge. Derfor bør klinisk forskning støttes med statlige midler for å sikre uavhengig forskning. Kan ikke Madsen være en døråpner for å få statlige midler til klinisk forskning.

 • Anne Karlsen 06.04.2018 09.35.48

  Takk til Steinar Madsen, der slapp katta ut av sekken! Legemiddelselskapene sier de kun tenker på pasientens sikkerhet og helse, men det er ikke tilfelle. Follow the money... Rituximab har en god effekt også på MS og har gjennom en årekkes bruk kjent bivirkningsprofil noe som ikke er tilfelle ved okrelizumab. En behøver strengt tatt ikke å iverksette randomiserte blinde studier når det kan bruke retrospektive studier på allerede behandlede pasienter. Rituximab virker, har lite bivirkninger og er rimelig i bruk, hva er problemet?

 • Økonom 06.04.2018 07.13.23

  Kan nesten virke som slv v/Madsen ikke ønsker ny forskning og utvikling der det allerede foreligger fungerende medisiner. Merkelig tilnærming. Det er forøvrig slv som avgjør om ny medisiner skal tas i bruk, dvs om nytte-kost vurderingen ved en ny medisin står seg mot gammel avpatentert og dermed betales for. Det er ingen gratisj lunsj å utvikle en medisin i seg selv, for det er ingen garantier for salg, særlig ikke i systemer som i Norge og vest europa. Merprisen som kan oppnås vurdert mot avpatenterte produkter er ofte svært begrenset. Det burde da være en fair sak om et selskap har lyst til forske frem behandling som prismessig må stå seg mot avpatenterte produkter. Gjør det ikke det sier bare madsen og slv nei.

 • DrDigg 06.04.2018 09.17.31

  Er det ikke utvikling og innovasjon å bruke eksisterende legemidler på en ny måte? Mye billigere og mindre risikabelt enn å lage noe helt nytt. Når det bare er industrien som kan søke om nye indikasjoner blokkerer de i realiteten medisinske fremskritt. Er det ikke viktigere at pasientene får best mulig medisin (helst rimelig) enn at legemiddelfirmaene går glipp av inntekter?

 • Økonom 06.04.2018 10.55.58

  Dersom firmaeene har lyst til å ta denne risikoen, hvorfor skal de ikke det? Det er fritt frem for betalere å si nei til nye legemidler om disse ikke tilbyr merverdi til fornuftig pris - og det er helt greit. Det er fritt frem for generika firma til å forske frem ny bruk av avpatenterte legemidler. Det er også mulig det er billigere for sluttbruker, men de som gjør forskningen vil ikke få igjen for denne all den stund legemidlene er avpatentert. Hvorfor skal kommersielle aktører skal sette av ressurser på forskning som kan selges av kopiprodusenter?

 • DrDigg 06.04.2018 11.13.13

  Det er det offentlige som må ta seg av denne forskningen når patentet er ute. Man har allerede gjort det på biotilsvarende Remicade. Men så langt er det bare produsenten som kan formelt søke om å utvide indikasjonen. Alternativt er det jo fritt frem å bruke off-label dersom det foreligger dokumentasjon på at det er trygt og effektivt, men mange behandlere vil vegre seg når det ikke er godkjent indikasjon. Og produsentene vil mase videre om at off-label er uforsvarlig når det finnes godkjente alternativer.

 • Tk 08.04.2018 02.40.31

  De fleste nyvinninger innen medisin kommer fra forskning på universitet, Legemiddel industrien driver hele tiden med metoo medisin - bare sjekk hvor mange sykdommer som et og samme legeniddel ( med litt ulike navn PR diagnose) benyttes til. Det utvikles for en sykdom, så testes det mot en annen sykdom og får nytt navn og så en ny osv. Jo da det er en form for utvikling, men kun for å lindre symptomer og lite forskning for å finne årsak slik at pasientene slipper å bli pille misbrukere hele livet. Ja forskning burde i større grad skje i universitet og sykehus og de burde få mere penger til det! Det hadde vært det beste for pasienten. Det som skremmer meg mest når jeg leser om medisinene er at det står «man er ikke helt sikker på hvordan det virket», og det skremmer meg at mye alvorlige bivirkninger ikke rapporteres inn!

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter