Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
NEVROLOGISK SYKDOM: MS har så langt vært en uhelbredelig sykdom. Svensk forsker mener stamcelletransplantasjon kan føre kurativ sykdom for noen pasienter. Illustrasjon: Getty Images

MS-forsker: – Stamcelletransplantasjon bedre enn vanlig behandling

Preliminære resultater fra den første randomiserte kontrollerte studien på stamcelletransplantasjon er lagt frem på kongress i Lisboa.

Publisert: 2018-03-22 — 15.50
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Autolog hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) for MS har vært en mye diskutert behandling, og fagfolk har ventet på en randomisert studie.

Nå foreligger de foreløpige resultatene fra den første randomisert kontrollerte studien, MIST-studien. Resultatene ble lagt frem på det europeiske møtet for benmargstransplantasjoner (EBMT) i Lisboa 18.-20. mars.

Pasienter med atakkvis MS er blitt randomisert til vanlig behandling med bremsemedisiner eller til stamcelletransplantasjon.

Den internasjonale multisenter-studien har med pasienter fra Sverige. Overlege Joachim Burman ved Neurologkliniken på Akademiska sjukhuset i Gøteborg har ledet den svenske utprøvingen.

– Dette er veldig positive resultater, som viser signifikant bedre resultat for dem som fikk autolog stamcelletransplantasjon, i kombinasjon med cellegift. Det som virkelig overrasker at pasienter som fikk stamcelletransplantasjon faktisk fikk en forbedring i symptomer, mens de som fikk vanlig behandling ble dårligere, uttaler Burman i pressemeldingen fra Akademiska sjukhuset.

Kan ha påvirket resultatene
UiO-professor Trygve Holmøy, overlege ved Nevrologisk avdeling på Ahus synes funnene er interessant.

KAN HA PÅVIRKET: – Så vidt jeg vet har en del av pasientene som brukte sykdomsmodifiserende medisiner fått mindre effektive preparater, og det kan ha påvirket resultatene, sier professor og Ahus-overlege Trygve Holmøy til Dagens Medisin. Arkivfoto

– Resultatene er lovende og støtter hypotesen om at stamcelletransplantasjon, HSCT, er en bra behandling for i hvert fall noen pasienter med MS. Så vidt jeg vet er imidlertid en del av dem som har brukt sykdomsmodifiserende medisiner fått mindre effektive preparater, og det kan ha påvirket resultatene, sier Holmøy til Dagens Medisin.

I Norge er det få som har fått stamcelletransplantasjon, men en del pasienter har på egen regning blitt behandlet i utlandet. Det er bevilget penger til en studie på stamcelletransplantasjon i Norge, og resultatene vil trolig foreligge om fire år.

Tro på helbredelse
MIST-studien ble påbegynt i 2006. Primærendepunkt er status etter minst seks måneder, og pasientene skal følges i opptil fem år etter transplantasjon.

Studien, som i tillegg til svenske pasienter også omfatter MS-syke i USA, Storbritannia og Brasil, inkluderer 110 pasienter. Den første MS-stamcelletransplantasjon i Sverige ble utført allerede i 2004.

– Cirka to av tre pasienter som er behandlet med stamcelletransplantasjon i Sverige er blitt stabile og klarer seg uten medisiner. Vi har god grunn til å tro at en del av dem vi har behandlet er blitt helbredet, sier Joachim Burman i pressemeldingen.

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Hans Martin Norberg 23.03.2018 10.44.07

  Flere MS-pasienter som er diskvalifisert for stamcelletransplantasjon (HSCT) i Norge/Haukeland, pga sin alder (>30) og EDSS-score, får likevel slik behandling i utlandet (f.eks. Moskva) og det med suksess (positivt resultat). Hvorfor eksisterer det ulik praksis, på tvers av nasjoner, mht å godta hvilke MS-kasus som er mulig å behandle med HSCT?

 • Tk 22.03.2018 22.50.20

  I mist studien fikk alle hvor bremse medisinen feilet tilbud om hsct etter et år. Når Holmøy sier at mange fikk dårlige preparater og at det påvirker studien, blir jeg litt oppgitt. Det var lun 10 som fikk betaferoner - de andre fikk potente medisiner det brukes masse av i Norge nemlig tecfidera. Tysabri, gilenya. Når legemiddel er i randomisert studie så sammenliknes jo de enten med placebo eller med betaferoner. Lemtrada f.eks ble sammenliknet m rebif. Så hvorfor er det galt om hsct haddd gjort det ( nå gjorde de faktisk ikke det da).

 • Anne Karlsen 22.03.2018 19.08.23

  Det er uetisk å randomisere pasienter til annen behandling enn HSCT med slike gode resultater! Dette er virkelige mennesker, noens mor, far, søster, bror, datter eller sønn som risikerer alvorlig funksjonsnedsettelser bare fordi de ikke trakk vinnerloddet i randomiseringen. Det burde være HSCT for alle som har ms og ønsker det (samt har helse til det). Jeg vet fordi jeg selv var i Moskva for HSCT for 2.5år siden og anser meg som frisk i dag. Ingen nytilkomne ms-symptomer hverken klinisk eller radiologisk, forbedring av EDSS fra 3..5 for 3år siden til 2 i dag. Halleluja, HSCT er et mirakel!

 • Helsepersonell 23.03.2018 08.37.14

  Så bra det gikk bra for deg! Dessverre en del potensielt alvorlige bivirkninger og/eller sekveler av HSCT, slik at det er bra forskningen styres av objektivitet og ikke følelser. Er resultatene sterke nok i en tidlig fase er det normalt at konklusjonen kommer tilsvarende tidlig med tilsvarende endring i anbefalt behandling fra fagmiljøene. Derimot er det viktig at man har sikre funn. Hvis man begynner for tidlig er sjansen stor at man ikke får vite om man totalt sett hjelper eller skader pasientene. Historisk er det gjort mye skade med dårlig dokumentert behandling gitt med de beste hensikter. Med så mange potensielt svært alvorlige bivirkninger (som f.eks. alvorlige infeksjoner) bør man være svært sikker på at det er en god behandling før den anbefales til så mange personer. Blir en større pasientgruppe behandlet vil behandlingen sannsynligvis også skade noen.

 • Anne Karlsen 23.03.2018 21.43.26

  Det er ikke bare meg det har gått bra med. Pr i dag har 279 vært i utlandet for HSCT på egen regning. Av disse har 165 svart i en poll på fb og av disse hadde det gått bra med 158 mens 7 hadde fått relaps. Vi som har gjort dette er fullstendig klar over farene og mulige senskader ved cellegiftstøttet stamcelletransplantasjon, vi har kjent det på kroppen! Likevel er et liv i uforutsigbarhet med MS mye mer skremmende fordi vi har opplevd dette også på kroppen i motsetning til deg, helsepersonell...

 • tk 26.03.2018 13.12.28

  Zinbryta var jo testet på alle mulige måter og raskt trukket tilbake fra markedet når man gav medisinen til "folk flest" fordi studier ofte har homogene utvalgte grupper. MS pasienter møtes hele tiden fra helsepersonell om hvor farlig HSCT er (for MS pasienter?) og hvor mange og type bivirkninger det fører til. Sverige har analysert det og har rapport over infeksjoner ved bruk av HSCT for MS pasienter. Norske helsepersonell sier at det er mange med alvorlige infeksjoner (på MS pasienter eller kreft pasienter?),men på spørsmål om hvilke rapporter man kan lese om dette, da bli de tause. Derfor oppfatter vi at dette er "noe man sier", men ikke kan dokumentere. for 2 år siden holdt lege på Riksen foredrag om Stamcelle behandling og snakketom dødelighet med statistikk fra 90 tallet. Da virker man ikke akkurat oppdatert i faget sitt. Kom med navn på rapporter så vi som pasienter kan lese. Vi leser nemlig svenske og amerkianske rapporter som er mer positive enn som du antyder.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!