Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Trollet er ute i sola

Det er en elefant i rommet. Eller et troll – som representerer norsk selvgodhet, proteksjonisme og en «vi er best»-holdning. Trollet har innsmigret seg godt i det norske psykologiske fagmiljøet.

Publisert: 2018-03-16 — 14.55

Kronikk: Lars Swanstrøm, jurist og rettshjelper hos «Rettshjelp for alle AS». Tidligere assisterende direktør ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

«NYTT OPPDRAG om kompletterande tiltak» for ELTE-psykologer, skriver avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet på nett i Dagens Medisin 15. mars.

Ordet «oppdrag» viser til at noen andre bestemmer. En oppdragsgiver. Dette er Helse- og omsorgsdepartementet. Slik sett er Helsedirektoratet bundet, og i prinsippet fri for ansvar for den videre utviklingen i ELTE-saken.

Innlegget til Farseth gir meg en god følelse. Tonen er preget av en viss ydmykhet. Det gir troverdighet. Jeg tror oppriktig på hennes ord om at direktoratets formål «ikkje er noko anna enn å forvalte regelverket korrekt». Jeg tror heller ikke et øyeblikk at direktoratet – eller helsepersonellnemnda for den saks skyld – er inhabile i å vurdere de sakene de har til behandling.

I POSITIV PROSESS. I en rekke klagesaker for Helsedirektoratet i den senere tid har jeg opplevd en positiv holdning hos alle jeg har vært i kontakt med. Saksbehandlerne fremstår profesjonelt. Uten å kjenne direktoratets indre liv, sier min intuisjon meg at direktoratet er i en positiv prosess.

Farseth sier at hun føler seg «på trygg grunn» i forhold til at EØS-regelverket er fulgt av direktoratet. I dette spørsmålet er vi imidlertid, fullt og helt, av forskjellig oppfatning. Fallhøyden blir større – i alle fall for en av oss – når ESA eller EFTA-domstolen før eller siden kommer med sitt. For vi har vært påståelige om dette lenge, begge to. Jeg er ganske sikker på at ELTE-saken ikke får sin endelige løsning i Oslo, dessverre. Det er synd. Løsningen kommer, når den kommer, fra Brussel eller Luxemburg.

TROLLET. Men det er en elefant i rommet. Eller et troll. Dette trollet representerer norsk selvgodhet, proteksjonisme, og «vi er best»-holdningen. Trollet har innsmigret seg godt i det norske psykologiske fagmiljøet.

Helseminister Bent Høie skal ha ros for å ha sett Trollet i hvitøyet. Uten videre kappet han ned et uholdbart forslag om 2,5 års tilleggsutdanning for ELTE-kandidatene – Norges lengste repetisjonskurs – ned til ett år. I alle fall for noen. Dette krevde mot. Selv om det ikke er tilstrekkelig, er det et stort skritt i riktig retning.

Trollet har fått sove godt i sin hule. De psykologiske fagmiljøene sa at de stolte helt og fullt på helsemyndighetene og deres vurderinger. Uten forbehold. Så ble Trollet vekket. Av Høie. Og endelig ønsket fagmiljøene å mene noe offentlig. De stolte ikke lenger på dem de stolte på før.

UT I SOLA. Det kom to innlegg samme dag: I Aftenposten, skrevet av tre psykologiprofessorer, kanoner i sitt fagmiljø. I Dagens Medisin, skrevet av fem sentralt plasserte fagforeningsledere i Norsk Psykologforening. «Helseministerens forslag er ikke faglig forsvarlig», sier professorene. «Høyt spill med pasientsikkerheten», sier fagforeningslederne.

Jeg synes det er flott at Trollet endelig er ute i sola. Sånn at vi kan se det – eller dem. Vårt norske samfunnssystem er bygget på tillit. Er man professor, blir man hørt på, for de vet jo best? Kritikken mot helsemyndighetene i ELTE-saken de siste to årene har vært sterk. Først mot direktoratet, så nemnda og departementet. Men nå nærmer vi oss kjernen i problemstillingen. Vi nærmer oss kritikkens egentlige og rette adressat.

Jeg skulle gjerne ha brukt ti sider på å plukke de to innleggene fra hverandre. Men dette er så likevel dokumentert offentlig en rekke ganger. Kritikken må bli hard. Så får jeg håpe professorene og fagforeningslederne ser at det er Trollet jeg angriper, ikke dem som er villedet av Trollet.

UDOKUMENTERT. Innlegget i Aftenposten fra de tre professorene – høvdinger i det norske psykologiske fagmiljøet – inneholder kun grunnløse påstander. De har rett nok et tilløp – i tre kulepunkter – til å antyde hva «studentene» mangler. Blant annet sier professorene at det mangler undervisning innen faget nevropsykologi.

Jeg anbefaler professorene å ta en titt på ELTE-fagplanens punkt PSYB12-143, PSYB12-246 og PSYYM09-CM-212. I engelsk oversettelse omtalt som neuropsychology. Hva annet kan man kalle professorenes påstander, enn usannheter? Jeg tar gjerne imot korreksjon fra de lærde høvdinger på min virkelighetsoppfattelse, dersom jeg har lest dette feil eller har misforstått noe.

Vitenskapelig metode, evidens, empiri. Dette var ord jeg lærte om da jeg begynte å studere. Så jeg blir jo nysgjerrig på noen av de udokumenterte påstandene professorene kommer med. Særlig på bakgrunn av at jeg har lest dokumenter som uttrykker det motsatte av det de sier. De kan selvsagt belegge sine påstander på en vitenskapsmanns holdbare måte? For i avisinnlegget kommer de bare med en rekke påstander. Udokumenterte. Samt, slik jeg ser det, uholdbare og grunnløse.

KANDIDATENE. Når jeg nettopp skrev «studentene» i anførselstegn ovenfor, er det fordi vi her ikke snakker om studenter. «De norske psykologistudentene fra Ungarn tilfredsstiller ikke kravene til å behandle pasienter i Norge», skriver professorene.

For å være klar: Dette er utdannede psykologer. Det man i gamle dager kalte kandidater. De er ikke studenter. Ikke mer enn det vi alle er, i vår livslange læringsprosess.

Og hva mener professorene at kravene er til psykologer i Norge? Det kunne det ha vært av interesse å høre mer om. Så kunne man ha fått en reell meningsutveksling. Det holder ikke bare å si at kravene ikke fylles. Det bare tåkelegger påstanden. Og påstanden er ikke korrekt.

HERSKETEKNIKKENE. Professorenes innlegg oser av denne typen hersketeknikker. De gjør Ungarn-psykologene «mindre» ved å kalle dem studenter. Så sammenligner de seg med leger. Det er trygt og godt. Får man brukt ordet «lege», er mye vunnet. At teologer også ble omfattet, er vel av mindre interesse? Selv om også prester, som psykologer, hjelper mennesker i nød? De fikk lov til å beholde en profesjonsmodell etter omveltningene i kjølvannet av Bolognaprosessen.

Bachelor, Maste og PhD. er nå den førende internasjonal normen for høyere utdanning. Men som altså ikke synes å være bra bra nok for norske psykologer.

Norsk tannlegeutdanning ble omgjort etter den nye normen. Skal jeg forstå professorene slik at tannleger ikke trenger omfattende ferdighetstrening? For de utdannet seg jo bare til «master»? Noe å tenke på neste gang man skal fjerne en visdomstann eller rotfylle en jeksel.

Kanskje på tide å internasjonalisere norsk psykologutdanning?

INTEGRERINGEN. Det eneste av substans i innlegget, slik jeg ser det, er påstanden om at det er en nødvendighet at teori og praksis integreres gjennom studieløpet. Jeg vil stille professorene tre spørsmål:

• Er det dokumentert vitenskapelig at den norske profesjonsmodellen er mer forsvarlig enn andre modeller?
• Er det dokumentert vitenskapelig at andre lands utdanninger ikke er forsvarlige?
• Er den norske modellen særnorsk, eller er den utbredt i andre land?

At ELTE-psykologene faktisk har integrert en god del praksis i sitt studieløp, nevner ikke disse tre professorene. For holdbare saksopplysninger trives ikke Trollet med.

Om noen skulle være interessert i mer om dette, kan man lese professor Arne Holtes innlegg i Dagsavisen, hvor han viser at også ELTE-psykologene har integrert praksis i studieløpet. Så jeg skal ikke skjære alle psykolog-professorer over en kam. Trollet har ikke fått fotfeste over alt.

RANGERINGEN. De tre professorene sier sågar at ELTE-psykologene ikke er samme utdanning. De påstår altså at ELTE-psykologer bare er ELTE. Ikke psykologer. De sukrer imidlertid pillen med å si at «utdanningen ikke er bortkastet». Dette er reinspikka tøv.

Som saksopplysning kan jeg informere om at selv doktorgrad innen klinisk psykologi fra utenlandsk universitet er rangert høyere internasjonalt enn noe norsk universitet, og ikke er tilstrekkelig for å kunne kalles psykolog i Norge. Nei, beskjeden er, start som nybegynnerstudent fra dag en. Så tro ikke at Trollet bare bryr seg om Ungarn. Behandlingen av ELTE-psykologer er ikke unntaket, det er regelen.

Det er intet lite Troll som har sittet på helsemyndighetenes skuldre.

NEDBRYTINGEN. Min første tanke etter å ha lest de tre professorenes innlegg i Aftenposten, var at disse folkene ikke må få noe å si i hvordan man vurderer utdanninger fra andre land.

Professorer skal forske og undervise. Jeg håper undervisningen i hersketeknikker og negativ nedbryting av andre avsluttes, og erstattes med positiv samarbeid til beste for norsk psykologi og til beste for mennesker som trenger psykologer for å få et bedre liv.

Hva kan man så forvente av en fagforening i et fag hvor Trollet får høvdingene til å fare med fant? Det får vi et glimt av i Dagens Medisin, ved fem av dem. Her er det bare å holde seg fast: «Helseministeren driver med høyt spill med pasientsikkerheten».

Trollet koser seg.

TÅKEPRATEN. For all del, jeg er ikke noen motstander av store ord. Men, som salige jusprofessor Carl Jacob Arnholm har sagt det: «Man skal ikke bruke større ord enn man kan vinterfø». Mine store ord i denne saken kan jeg vinterfø. Jeg føler meg godt innafor. Så da blir jo spørsmålet, kan fagforeningsrepresentantene vinterfø sine påstander?

Hvordan definerer disse fem fagforeningspersonene begrepet «selvstendig pasientansvar»? Menes det et juridisk begrep fra helsepersonelloven eller spesialisthelsetjenesteloven?

Hva menes her, egentlig? Tåketale gjør seg dårlig som vinterfor for alvorlige påstander.

SIKKERHETEN. Trumfkortet til Trollet slår aldri feil. Når Trollet ikke vet hva som skal sies, sier det: «Hensynet til pasientsikkerhet». For det kan jo ingen si noe imot.

Og så sier Trollet: – Ikke si hvorfor dette er en fare for pasientsikkerheten. Ikke kom med eksempler. Ikke fortell hvorfor akkurat disse psykologene fra Ungarn er en fare for pasienter.

De fem fagforeningspersonene har lyttet til Trollet. Ikke bare har de sagt at dette er av hensyn til pasientsikkerhet. De klinker til, og sier sågar: «Høyt spill med pasientsikkerheten».

Fagforeningslederne sier at «psykologer har et stort ansvar for mennesker i nød». Ja, det har de. Og hadde jeg vært et øyeblikk i tvil om at ELTE-psykologer ikke kan handle profesjonelt forsvarlig, kun et ørlite sekund, og til å ta ansvar for – og hjelpe – mennesker i nød, hadde jeg ikke skrevet disse linjene. Men her ser jeg bare Trollet.

Å dytte pasientsikkerheten foran seg på denne måten, synes jeg er uverdig. Det skaper usikkerhet for mennesker som trenger deres hjelp. Det er nedbrytende. Det er ikke slikt psykologer skal drive med, tenker jeg.

Salige Arnholm hadde smilt i sin grav. Her er intet – intet – vinterfødd.

OVERSTYRINGEN. Så besværer fagforeningsfolkene seg over politisk overstyring. Jeg sier, takk og pris for overstyringen.

Heldigvis har ikke Trollet krøpet inn overalt. Det er ennå håp for profesjonen. Psykologiprofessor Arne Holte – også han ved UiO – skriver i Dagsavisen 19. februar i år «Ungarn-psykologene – positivt tilskudd til Norsk psykologi». Innlegget hans er anbefalt lesing for alle som ønsker å få mer forstand i denne saken.

Holte skriver: «Måtte Høies beslutning i ELTE-saken bety at norske autorisasjonsmyndigheters og norske psykologers fagproteksjonisme nå står for fall».

Vi gjør alle feil, jeg er intet unntak. Jeg oppfordrer derfor alle norske psykologer, professorer og andre til å gå inn i seg selv. Realitetsorientere seg selv. Det vil bli satt pris på. Ser du Trollet? Jeg tror det handler om fagets troverdighet og hvilken tillit samfunnet kan ha til deres profesjon.

Kast Trollet ut!

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har helsefaglig bakgrunn og bred erfaring fra psykisk helsevern. Som assisterende direktør ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (2001–2013) deltok han i arbeidsgruppen som utarbeidet den nåværende EØS-forskriften for helsepersonell.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lydig og Flink Assistentlege 20.03.2018 09.18.47

  Lars Swanström - du har helt rett i det du skriver, og allikevel sitter du i glasshus. I glasshus fordi du har vært assisterende direktør for et organ som gir arbeidsgiver blankofullmakt til å frata turnusleger yrkestittel og muligheter i arbeidslivet. Hvor stort isfjellet er, skal man ikke si med sikkerhet - men de få rettsavgjørelsene som fins, derblant saken til Jai Shankar, demonstrerer at du har vært delaktig i et system som gir all makt til arbeidsgiver (sykehuset) og nærmest lar de få ta seg til rette etter forgodtbefinnende. Som den saken, og tidligere saker har demonstrert, så gir norsk rettsvesen de utsatte minimalt med oppreisning, ikke engang nok i Shankars tilfelle til å dekke tapt arbeidsinntekt - samtidig som man eksponerer seg på et hermetisk lukket marked i et nokså kommunistisk land, slik at man aldri får jobb igjen. Det er flott at du nå engasjerer deg for ELTE-studenter, skulle gjerne sett engasjement for en trynefaktor-uavhengig kvalitetskontroll tidligere.

 • Trollet har frykt som våpen 19.03.2018 21.57.05

  Trollets oppgave er å lage det skummelt med redsel og frykt som virkemiddel. I eventyret sprekker trollet når det kommer ut i sola. Norske ungdommer som tar utenlandsstudier ved uinvitert i bl.a Ungarn er mange, det er leger, veterinærerer, fysioterapeuter, kliniske psykologer etc. ELTE psykologene blir godkjent og anerkjent i alle land unntatt i Norge, så rart det plutselig ble endret i Norge uten forvarsel. Hva skjedde. NPS med sine medlemmer trer nå fram med sin egen strategiplan på å sverte, skremme og spre frykt for at ELTE universitetets utdanning er en fare for faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet, til tross for alle ELTE sine professorer i klinisk psykologi som driver utdanningen av høy kvalitet i internasjonal målestokk. Man skulle tro faget klinisk psykologi kom fra en norsk NPF fagforening, men slik er det ikke. Svertekampanjen norske psykologer nå trer fram i sola med, setter den norske utdannede psykologprofesjonen i et underlig lys.

 • Pasientsikkerhet? 19.03.2018 17.00.04

  Til deg som mener at pasientsikkerhet ikke er " triks" i denne saken. Har du en forklaring på hvorfor NPF ikke er bekymret for pasientsikkerhet når sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter behandler pasienter på DPSer. De driver med ulike terapiformer bl. annet CBT, de gjennomfører utredninger, de bruker strukturerte intervjuer akkurat som psykologer. De har 3 år utdannelse og ingen praksis periode. ELTE psykologer har 5 år utdanning i klinisk psykologi ( akkurat som psykologer fra Danmark og Polen) og trenger ett år praksis under veiledning. Men de nektes det fordi NPF er bekymret for pasientsikkerhet???. dette er ubegripelig!

 • Lege 19.03.2018 20.44.30

  Det sentrale er at man ønsker å kalle seg «psykolog». Sykepleiere kaller seg ikke det, og de gjør heller ikke samme oppgaver. Igjen så sier dette noe om innsikten i sykehushverdagen og profesjonen som får det til å gå kaldt nedover ryggen min.

 • Man ER psykolog 19.03.2018 22.53.22

  ELTE psykologer ønsker overhodet ikke å "kalle" seg psykolog, de ER utdannet klinisk psykolog fra et internasjonalt universitet med diplom som klinisk psykolog som er tittelen en på godkjent utdanning.

 • psykolog i spesialisering 21.03.2018 08.11.20

  Enig. Det fremstår for meg som om pro Elte-debatantente ikke har noe innsikt i hvordan sykehushverdagen fungerer, hvor ansvaret for utredning og behandling ligger, ei heller hvordan den norske modellen for arbeidslivet er organisert. Til det første: autoriserte psykologer i Norge har selvstendig pasientansvar. I spesialisthelsetjenesten skal alt "kvalitetssikres" av en spesialist, nettopp fordi det er spesialisthelsetjenesten. Det betyr imidlertid ikke at hverken leger eller psykologer uten oppnådd spesialitet ikke har selvstendig behandlingsansvar. Videre er den norske modellen en sikring av fagorganisasjonenes integritet og påvirkningskraft. Jeg hadde vært alvorlig bekymret hvis NPF, som er en fagforening, ikke engasjerte seg i saken, og ikke var oppdatert på hva aktuelle myndigheter akter å gjøre videre i saken. Forøvrig fremkommer det alvorlig store mangler i Elte-studentene sin utdannelse i avslagsvedtakene. De har ikke opplæring i strukturerte kartlegging og utredningsverktøy

 • Psykolog 21.03.2018 21.28.13

  Lege: Som andre har skrevet her, så gjør sykepleiere på poliklinikker mye av de samme oppgavene som psykologer - riktignok under veiledning, men det får også psykologer. Så er det formelle forskjeller når det gjelder behandlingsansvar, og selvfølgelig i hva man har med seg av teori. Jeg tror imidlertid vi skal være forsiktige med å overvurdere en nyutdannet psykologs kompetanse, uansett hvor denne har studert. Jeg tror også vi skal være forsiktige med å tro at forskjeller mellom ulike psykologutdanninger har så enormt mye å si. Mye av det man trenger å kunne som kliniker, lærer man gjennom arbeidserfaring. Psykologer jobber også veldig forskjellig, med ulike preferanser og interesseområder innen terapi. Det finnes ikke én, standardisert måte å jobbe på som kjennetegner norskutdannede psykologer. Ja, pasientsikkerheten kan stå i fare i noen tilfeller i spesialisthelsetjenesten, men jeg har aldri sett at dette har skyldtes at psykologer har hatt utenlandsk utdanningsbakgrunn.

 • Undrende 19.03.2018 20.54.23

  Interessant å følge dette diskusjonstemaet fra helsenorge, og bl.a se hvordan det som skrives i debattinnlegg tilpasses det man vil. Det er ikke slik at masterstudenter fra ELTE trenger ett års praksis under veiledning. De trenger iflg norske myndigheter mye mer for å få fagkunnskapen på plass. Jeg leser psykologenes bekymring for at de skal bli presset til garantister for omfattende kunnskapsopplæring. Jeg forstår ikke deres syn dit at de nekter å gi ett års praksisveiledning, men at det trengs betydelig mer. Du får lese kronikken en gang til så ser du nok svaret på det du syns er ubegripelig.

 • Undrende 18.03.2018 00.01.39

  ok "Spaøsø"; så du tenker at "pasientsikkerhetskortet" er et "triks"? Omtrent som 22.juli-kortet? Så både prof. Holte og de "fem fagforeningspersonene" driver med triks? Javel,- jeg har forstått dem som at det er en reell bekymring de har, men du vet altså at det er "triks". OK.

 • Spaøsø 18.03.2018 03.56.13

  "Pasientsikkerhetskortet" er et velkjent fenomen, ja. Når noe blir litt vanskelig å få igjennom ; skyver man pasientene foran seg,

 • Undrende 17.03.2018 09.47.48

  Jeg har lest Arne Holtes kronikk i Dagsavisen som artikkelforfatteren anbefaler. Om man leser hele så skriver Holte i siste avsnitt at ELTE-saken gjelder forbrukerbeskyttelse, og "her kan vi ikke kompromisse". Jeg er helt enig! Videre skriver han at vi kan ivareta dette ved å "...lisensiere ELTE-psykologene etter ett års veiledet praksis og kurs". Det vil si ett år etteropplæring, så lisens, så ett år praksis på lisens før autorisasjon. Holte mener altså to år etteropplæring før autorisasjon er nødvendig for å ivareta forbrukerbeskyttelse. Da vet vi hva artikkelforfatteren refererer til som et grunnlag før autorisasjon.

 • Undrende 17.03.2018 11.39.07

  Jeg leser en gang til Holtes kronikk som anbefales av Swanstrøm. Swanstrøms artikkel over her kommenterer på en kronikk her i DM av «fem fagforeningspersoner» og han klinker til med at det er uverdig av de fem å «skyve pasientsikkerheten foran seg». Uverdig å ha fokus på pasientsikkerhet? I kronikken av Arne Holte som iflg artikkelforfatteren har «skjønt det», skriver Holte: «Praktisk gjelder ELTE-saken forbrukerbeskyttelse. Her kan vi ikke kompromisse». Forbrukerbeskyttelse og pasientsikkerhet er vel det samme i dette tilfellet? Holte sin kronikk er en støtte til de «fem fagforeningspersonene» sitt fokus på pasientsikkerhet. Det er flott, og ikke uverdig, å være opptatt av dette og å skrive om det, Swanstrøm. Det er heller ikke uverdig å kommentere på et politisk spill vedrørende standarder for forsvarlig pasientsikkerhet. Som Holte skriver: Vi kan ikke lage politiske kompromisser på forbrukerbeskyttelsen.

 • Spaøsø 17.03.2018 23.27.21

  Hva eksakt det er som truer pasientsikkerhet bør vel frem. Denne utdannelsen har vært godkjent i flere tiår. Det har aldri vært elte-lisenspsykologer som har strøket praksis. Poenget til Swanstrøm var vel at «pasientsikkerhetskortet» er et appellerende «triks» som når rett hjem hos de fleste.

 • Les selv 18.03.2018 19.07.55

  Til din informasjon så er det 1 år med veiledet praksis og kurs før autorisasjon, Holte mener i sin artikkel. Ikke to, slik du har tolket. Oppfordrer alle som følger med på denne saken til å lese saksdokumentene selv, og ikke la seg villede av andres uttalelser.

 • Undrende 18.03.2018 19.55.21

  Men Holte skriver: Lisensiering etter ett års veiledet praksis og kurs. Altså lisens etter ett års kurs og praksis er Arne Holtes vurdering og anbefaling. Ikke ett år før autorisasjon som du nå skriver og vil korrigere meg på. Ja,- les selv.

 • Les selv 19.03.2018 21.02.52

  Jeg har snakket med Arne Holte. Han mener 1 år. For øvrig - hadde du lest teksten uten det mål for øye å finne en setning som du kunne vri til å sammenfalle med din egen agenda, så hadde du lagt merke til at budskapet i teksten direkte motsier din tolkning. Anbefaler deg å lese den om igjen. Spesielt første og siste avsnitt.

 • Undrende 19.03.2018 21.48.57

  Du har snakket med Arne Holte og han mener noe annet enn hva han har skrevet? Er ikke Arne Holte en godt talefør og godt formulert og skrivende person? ..og så skal han ha ment noe annet enn hva han grundig skriver og vurderer i en kronikk? Dette er til å undre seg over. Er det taktisk tilpasning av argumenter og meninger nå? Jeg har lest mye om beskrivelse av desperasjon i argumentasjoner i innleggene som har vært, og det er da desperat å egentlig ha ment noe annet enn hva man skrev i kronikk.

 • Jostein Vikheim 16.03.2018 22.43.47

  Flere ELTE studenter som skriver her nå. Kan dere forklare hvordan dere snakket med ungarske pasienter? På ungarsk som dere hadde lært perfekt? På engelsk som pasienten ikke kunne særlig godt? Via tolk?

 • Huff 16.03.2018 23.11.28

  Dette har du skrevet flere ganger før i kommentarer på Dagens medisin. - Du har også fått svar. Kommer det bare nordmenn til psykologer i Norge som har Norsk som morsmål? Gi deg a.

 • Språk og kultur 16.03.2018 23.20.56

  Språket, i Norge har vi flere nasjonale språk som samisk. Hvor er kulturforståelsen og kunnskapen om samisk språk i norsk profesjonsutdanning i psykologi. Språk og kulturforståelse vil være en utfordring for psykologer uavhengig av hvor utdanningen er tatt. Forøvrig er det mange som bor i Norge med annet morsmål enn norsk, som f.eks innvandrere.

 • Lisens 16.03.2018 23.32.24

  Kjære Josten, har du vurdert å oppsøke hjelp for tvangstanken?

 • Ikkehomogent 17.03.2018 05.37.07

  I Budapest er det et stort mangfold.Det finnes blant annet amerikanske klinikker, der stort sett folk med utenlands opprinnelse,eller dobbelt statsborgerskap går. Ungarere er ikke en homogent gruppe. Igjen så kan man ikke sammenligne med Norge og Skandinavia (der alt er svært likt sosioøkonomisk, men kanskje til den baklempen at vi blir svært konforme,og blir litt redde for alt som ikke er helt likt oss selv).Man kan ikke si at «ungarere ikke er flinke i engelsk». Noen ungarere er ikke det, mens svært mange er det og generelt er det da på et høyere nivå enn Norge. På universitetene.går det kan folk som virkelig ønsker, og har evner innen det mer «boklige».I motsetning til kanskje i Norge ,der «alle» skal gå på universitet, selv om talent tilsier mer yrkesrettede fag. Så kjære Jostein: det er verdifullt å lære å kjenne andre kulturer! Budapest er en kjempespennende by. Da jeg studerte der støtte jeg på Kirsten Dunst på Yogaen. Kullingen min var på samme yoga-klasse som Matt Damon;)

 • lol 16.03.2018 21.52.19

  ville du heller blitt operert av en lege fra Romania som har 100 lykkede operasjoner bak seg, eller en Norsk lege med utdanning fra profesjonsstudium som gjør det for første gangen? Er det viktig for deg at legen som skal fjerne hjernesvulsten din hadde høyeste karakter på videregående? Du kan jo egentlig bare si at det er landet Ungarn du har problem med, hvorfor sammenligner du ikke Norge med f.eks Tyskland, eller England?

 • :-) 16.03.2018 21.24.27

  Når jeg tenker den såkalte bakveien, så tenker jeg at den burde dedikeres til den svake profesjonsutdannelsen i Norge. Aldri har jeg ønsket å gå inn noe bakvei, men tanken har steifet meg at den heller kan komme UT en bakvei..

 • :-D 16.03.2018 21.39.40

  Selv om de ELTE-utdannede kommer ut bakveien, kan de likevel holde fin kvalitet. Hvis jeg husker riktig, er ELTE rangert som en Bristol type 7.

 • :-) 16.03.2018 22.26.54

  Hahaha, herregud jeg dauer av latter! Type 7: «watery or entirely liquid with no solid pieces». Tommel opp :-)

 • Interessert 16.03.2018 20.13.59

  Når du roser de fem NPF-tillitsvalgte - er du klar over at de farer med usannheter? De påstår i første paragraf, for å underbygge påstanden om at ELTE-psykologen er en "fare for norsk pasientsikkherhet", at "Ungarske myndigheter har imidlertid bekreftet at masterstudentene ikke kan ha selvstendig pasientansvar i Ungarn før de har fullført spesialistutdanningen som inkluderer et fireårig-utdanningsløp." Dette blir helt feil. Ungarske myndigheter bekrefter at ELTE-utdannede etter fullført klinisk master har den samme selvstendigheten i Ungarn, som nyutdannede norske psykologer har i spesialisthelsetjenesten i Norge (dvs at diagnoser må drøftes med psykologspesialist). Det er helt utrolig hvordan feilaktige, nedvurderende myter fortsetter å spres, i lang tid etter at de ble tilbakevist som nettopp myter. Det startet i september 2016. Hvilken storm tror du de ELTE-utdannede har stått i?

 • Jon 16.03.2018 18.48.56

  Ønsker trollet velkommen ut i dagslyset. Dette bør alle politikere lese for å forstå hva norsk psykologforening har drevet med i denne saken her. Fagforeninger som har egeninteresser må ikke ha noe med juridiske autorisasjonssaker å gjøre, dette har de ikke greie på.

 • Sakens kjerne 16.03.2018 18.44.51

  Dette var virkelig en objektiv, velskrevet og kvalifisert betraktning av en som kjenner systemet og EØS regelverket. Rett på sakens kjerne etter en langvarig stygg prosess for alle som er hardt rammet uten forvarsel, etter som utdanningen har vært godkjent tidligere i en årrekke. Motivene bak den plutselige praksisendtingen begynner å bli flombelyst. Bra vi har helse politikere og andre som ser dette.

 • Kjernens sak 16.03.2018 19.16.42

  At ELTE-studentene tilsynelatende lider av fullstendig mangel på framsyn er ikke det samme som at denne endringen kom helt uten forvarsel. Det har aldri vært kommunisert at masteren fra ELTE automatisk gir rett til autorisasjon. At SAK/Helsedirektoratet tidligere har utstedt lisens og autorisasjon på feilaktig grunnlag til personer som ikke er kvalifisert, er selvfølgelig svært kritikkverdig, men det er positivt og helt riktig at de korrigerer dette når de oppdager feil i egen praksis.

 • Hershlag 16.03.2018 19.51.18

  Hvis det bare var så enkelt som du skisserer her.. forhåpentligvis skal det litt mer til enn en fagforening som gjennomsyrer jurister i hdir med de er ikke kvalifisere" -uten å begrunne hvorfor - for at noen skal miste retten til å utøve yrket sitt.

 • Stian 16.03.2018 18.38.02

  En stor takk til våre sterke og kloke foretakstillitsvalgte i NPF som står i denne stormen (hvor det hagler beskyldninger) - med upåklagelig verdighet og saklighet. Dere representerer Psykologforeningen på en flott måte!

 • Hershlag 16.03.2018 18.47.35

  Mener du de som øvre ledelse og kanskje til og med presidenten i NPF skyver foran seg i en klinkende gjennomskubar og svært avslørende aksjons-strategi? De burde saktens kunne fronte dette selv hvis det er så viktig for NPF at utenlandsk-utdannede psykologistudenter ikke får autorisasjon !

 • Psykolog 16.03.2018 19.31.17

  Jeg er ikke enig i rosen av de tillitsvalgte i NPF. Jeg synes det er trist å ha en fagforening som tenker så snevert om kunnskap og kompetanse, og som uttrykker så ukritisk høyverdige tanker om det norske profesjonsstudiet. Jeg tror ikke dette er holdninger som vil føre til utvikling og vekst i psykologifaget.

 • Interessert 16.03.2018 19.32.34

  Du roser de NPF-tillitsvalgte for å være kloke og sterke for å "stå i stormen" - de skrevet en kronikk og gitt sitater i en artikkel. Og får saklig motsvar. Hvor klokt er det egentlig å fremme grove anklager uten å vise til noe slags harde fakta eller empiri, for å underbygge påstanden om at ELTE-utdannede ikke skal være kvalifiserte? Akkurat disse tillitsvalgte, og formodtlig norskutdannede psykologene, imponerer ikke nevneverdig.

 • MBT 16.03.2018 22.19.44

  Fagforeningspamper i NPF driver fagforeningskamp under dekke av vikarierende argumenter om "faglighet" og "pasientsikkerhet". De er fullstendig inhabile i denne prosessen, og har i tillegg bidratt til å sverte/diskreditere psykolog kandidater med utenlandsk profesjonsutdanning. Høyst sannsynlig har de vært hovedaktøren i kulissene som har bidratt til endringen i HD's praksis fra 2016. Håper de blir skikkelig "kvestet" når dommen fra EFTA/ESA kommer. De representerer bakstreverske særinteresser i konflikt både med pasienters og samfunnets behov.

 • Tillitsvalgte 19.03.2018 23.45.06

  Disse foretakstillitsvalgte fremstår som talsrør fra NPF skjøvet fram i fronten av krigen. Gjennomskuelig, manipulerende og flaut og trist for psykologer som ikke har annet forsvar en et ansikt i alvorlige former for fare av pasientsikkerhet og forsvarlighet. Hvem tror de at de er. Dette er Ikke annet en en profesjonskamp med stygge virkemidler. På tide å granske den norske profesjonsutdanning i psykologi med sine holdninger og rare studentklinikker med avvik. Pasientsikkerhet?

 • Lege 16.03.2018 18.11.46

  Dette var uventet friskt fra en jurist, som forøvrig er eneste deltager i «rettshjelp for alle», som tilfeldigvis ønsker klienter som nettopp ønsker å fremme klager over autorisasjonsvedtak. Å gjentatte ganger vise til «trollet» virker useriøst, særlig fra en person som nettopp har virket i statlig forvaltning.

 • til "lege" 16.03.2018 19.32.18

  Hmmm,,,dette var da en uventet stusselig kommentar, uten substans, fra en velutdannet lege. Du kunne vel i det minste kommentert innholdet i artikkelen, hvis du har en mening og ikke bare komme med søkte antydninger om "ønsker klienter". Nei....dette virket ikke useriøst..det var det..!! faktisk litt "trollete".

 • Interessert 16.03.2018 17.49.18

  Med 12 års erfaring med nettopp autorisasjon av utenlandske utdanninger, som assisterende direktør i SAK, er det interessant å høre Swanstrøms analyse. Hvor enn makt og penger kommer inn i bildet, vil vi se tendenser til maktspill om posisjoner og ufine triks overfor konkurrenter. Universitetet ELTE har et solid internasjonalt rykte. Og så er det vel typisk norsk å være selvgod.

 • Imponert 16.03.2018 17.36.44

  Fantastisk skrevet igjen, av en klok og dyktig mann, som evner å se hele sammenhengen og sette ord på det. Lars Swanstrøm's innlegg beskriver sakens kjerne helt utmerket, noe han også har gjort ved tidligere anledninger og som andre med litt posisjon og tyngde burde ta til etterretning og støtte opp under..!!

 • Skummelt? 16.03.2018 16.21.46

  En lignelse fra somatikken tenker jeg at er på sin plass her: «om du måtte opereres for en hjernesvulst, ville du da følt deg best ivaretatt av en lege fra et norsk profesjonsstudium med solide karakterer, eller en lege som kom inn på medisin i Romania med 3.5 i snitt?». Tenker at dette eksempelet videre kan overføres til psykiatrien og ELTE-debatten. ELTE oppfattes nok for mange i Norge (både blant psykologer og lekfolk) som bakveien inn til autorisasjon.

 • Lignelser fra somatikken? 16.03.2018 16.47.17

  Nå er det ikke slik at karakterer er ekvivalent med praktiske ferdigheter, erfaring, menneskelig forståelse og diverse andre egenskaper (som er særdeles viktig og relevant for psykologer) = egnethet for yrket. Kan forsåvidt ikke sammenligne en psykolog med en nevrologisk kirurg heller. For den saks skyld kan det være at denne medisinstudenten du refererer til har 5,5 i snitt, som likevel ikke kvalifiserer til inntak på norske medisinstudier. Overfladisk og uholdbare utsagn som knapt kan klassifiseres i kategorien "argumenter". Mener du at karakterer fra VGS (Norsk (bokmål/nynorsk), historie, naturfag, gymnastikk osv) som oppnåes i en alder av 18år bestemmer hvem som blir gode leger/psykologer? Nå er det vel sånn at de som ikke egner seg og er så "dårlig på skolen", ikke vil klare å fullføre studiene sine, samt få godkjent turnus/lisens. Utenlandske universiteter stiller også høye krav til studentene sine ila studietiden, selv om inntakskravet muligens ikke er 6,5 i snitt fra VGS.

 • Student 16.03.2018 16.55.19

  En lignelse fra somatikken jeg tenker er mer i sin rette plass her; I underkant av 50% av arbeidene leger i Norge har sin utdannelse fra utlandet, forhåndsvis Danmark, Polen og Ungarn. Somatikken slik vi kjenner den i Norge ville ikke ha fungert uten tilskudd fra utlandet. Vi har medstudenter fra medisin, tannlege, veterinær her nede, alle skal tilbake til Norge. Tar alle disse studentene også en snarvei eller er det slik at norsk psykologi utdanningen triumferer alle andre psykolog utdanninger i verden? Ta deg en realitetsorientering, og vær tro mot deg selv.

 • Lisens 17.03.2018 00.58.47

  Hulelignelsen til Platon er mer beskrivende ..på tide npf kryper ut av hulen og ser virkeligheten.

 • Norsk er best? 16.03.2018 16.57.54

  Norsk er best, nordmenn er best, norsk utdanning er best i hele verden, norsk kvalitet er også best i hele verden, norske karakterer best. Universitetsutdanning utenfor Norge er utfra dette en oppfatning av juks og inn bakveien. Her rettes det skyts mot mange yrkesgrupper som nyter stor anerkjennelse ved å ta utdanning ved utenlandske universitet. Dette er virkelig ressurssterke mennesker uansett utdanning som det står stor respekt av. Misunnelses syken er ikke bra. Artikkelen til Swanstrøm er viktig og saklig velskrevet.

 • Skummelt. 16.03.2018 17.27.43

  En annen lignelse fra somatikken kunne vært: Ville du latt deg operere av en lege med toårig profesjonsutdanning? Mange av ELTE-studentene bygger mastergraden fra ELTE på en norsk bachelor i psykologi, som på ingen måte er en klinisk utdanning.

 • Legestudent 16.03.2018 17.52.06

  Det finnes ingen logikk i din analogi. Eller har du forestillinger om at en nyutdannet lege uten spesialisering opererer uten tilsyn? Du fremstår slik legene var mot våre forkjempere med utdanning fra utlandet på 50-60-tallet, heldigvis for Norges befolkning er utdanningen i dag harmonisert. Samfunnsansvaret norske psykologer burde ta er å kjempe for en harmonisering av psykologiutdanning i Europa. Men det er vel kanskje det dere er redd for. Hvis jeg husker riktig, leste jeg en rapport om at psykologistudentene var de mest ensome eller minst fornøyde? Noe i den duren, missunnelse for at andre ikke brukte et-to år på å ta opp fag, for å så bruke et år- to på å komme inn på studiet?

 • Psykolog 16.03.2018 17.57.02

  De tre første årene av profesjonsstudiet i Oslo inneholder heller (nesten) ikke kliniske fag, og ligner i stor grad en bachelor i psykologi. På psykologistudier jeg kjenner til (Norge og Danmark) kommer de kliniske fagene for det meste i andre halvdel av studiet.

 • Sina 16.03.2018 18.09.48

  I såfall har jeg - som lisenspsykolog utdannet ved ELTE lært like mye på 2 år som en norskutdannet har på 6 år. Eller 5 år da , for lisensperioden inngår som et år av utdannelsen. Hva tror du om det? Jeg har nemlig 4 veiledningsattester nå, som dokumenterer at kunnskapsnivå og ferdigheter er jevngodt med en nyutdannet norsk psykolog. Det er også tilbakemeldingene jeg har fått. Samme gjelder for alle mine 16 kullinger. Og - så vidt det er kjennskap til - alle tidligere uteksaminert ved psykologiutdanningen ved ELTE som har gått gjennom lisensperiode. Bacheloren min er så klinisk rettet som de første tre år på et klinisk psykologistudie kan være, og er mikset og tilpasset slik at den kvalifiserer til opptak ved kliniske psykologutdannelser i Europa - inklusiv kandidatstudiet i Danmark. Det gjelder også for alle mine kullinger. Om formodning noen har søkt og kommet seg igjennom eltes kliniske master med en annen bachelorgrad , så er det opp til hdirs individuelle vurdering å stoppe den.

 • Til "skummelt" 16.03.2018 18.32.56

  Litt info til deg som er så lettskremt og syntes alt som ikke er norsk er skummelt. Det bor faktisk folk utenfor Norges grenser også som har det helt utmerket både fysisk og psykisk og selv om det kan høres skremmende ut, så ble ikke legekunsten eller psykologien som fag grunnlagt i Norge. Jeg prøver ikke å skremme deg, men noen ganger sender vi også pasienter til utlandet for behandling pga av bedre kompetanse på enkelte områder, så du kan ta det med ro, det her går bra..:-)

 • ida drake nepstad 16.03.2018 16.09.18

  Denne teksten gir frysninger på kroppen. Så bra å lese med denne vinklingen. Fokuset må endres. Vi må begynne å stå opp for hverandre og samarbeide. Så mange maktfulle personer i arbeid som kan stå opp for ELTE saken, og ta litt mer tak. Likvel står mange av oss stille og observerer. Problemet ligger så dypt i samfunnet og det viser på mange menneskelige måter. Ignoransen og trangsynheten kommer fem i lyset. På tide å våkne nå Norge!!

 • Navn 16.03.2018 15.58.39

  Det er interessant at du uttaler deg så krast om hersketeknikker, når din egen tekst er så full av dem.

 • Vetle Wang 16.03.2018 17.01.28

  Du har rett. Det er ikke til å sette spørsmålstegn ved at dette også er en form for hersketeknikk. Noen vil vel mene at slike formuleringer er nødvendige - så håpløst vanskelig det har virket å nå gjennom med mer detaljerte argumenter i denne saken. Andre føler vel det er rettferdig å svare med samme mynt, men det fremstår klart som dobbeltmoralsk når det blir tatt opp som en problemstilling i samme artikkelen. Her er vel oppfatningen fortsatt at dette er David mot Goliat - at spillefeltet må jevnes før vi kan komme til dybden av saken. At dette er veien å gå kan det selvfølgelig settes spørsmålstegn ved. Samtidig - hersketeknikk eller ikke - står kanskje poengene mer stabilt selv på egne ben her enn i "opposisjonens" argumentasjon i tilfellene han referer til?

 • Vetle Wang 16.03.2018 17.06.18

  Du har rett. Det er ikke til å sette spørsmålstegn ved at dette også er en form for hersketeknikk. Noen vil vel mene at slike formuleringer er nødvendige - så håpløst vanskelig det har virket å nå gjennom med mer detaljerte argumenter i denne saken. Andre føler vel det er rettferdig å svare med samme mynt, men det fremstår klart som dobbeltmoralsk når det blir tatt opp som en problemstilling i samme artikkelen. Her er vel oppfatningen fortsatt at dette er David mot Goliat - at spillefeltet må jevnes før vi kan komme til dybden av saken. At dette er veien å gå kan det selvfølgelig settes spørsmålstegn ved. Samtidig - hersketeknikk eller ikke - står vel poengene her mer stabilt selv på egne ben enn i argumentasjonen til "opposisjonen" han refererer til?

 • Tilwang 16.03.2018 18.29.27

  Må vel tilføyes at det i snart to år har vært forsøkt å nå gjennom til myndighetene med høyst fritt - for - følelser og "hersketeknikk"- argumentasjon. Blant annet via advokater. Her har myndighetene tillatt seg å trenere, svare vagt - og til og med unnlatt å svare - og i aller høyeste grad gjort seg utilgjengelig for en produktiv dialog. De har også avvist dialog med ungarske myndigheter. Prosessen har vært svært tung - og krenkende for mange mennesker. Så hva skal man gjøre da? Har du bedre forslag , når rettssikkerheten til norske unge borgere hangler så til de grader. Swanstrøm gjør nok ikke dette "for gøy", men noen mennesker er slik at føler for å handle når de identifiserer overtramp som har medført uforskyldt påført skam og sjikane mot minoriteter.

 • Saklig og faktum 16.03.2018 17.33.34

  Nei her er det faktum og saklig opplysninger fra en to årig prosess som fremkommer. Hersketeknikker står andre for på bakrommet, og det er skummelt. Trollet er fremme i lyset nå.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!