Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FORSVARER ETTÅRS-LØSNING: – Løsningen skal selvsagt være forsvarlig, sier helseminister Bent Høie (H) om de foreslåtte kompetansehevende tiltakene for ELTE-kandidatene.

FORSVARER ETTÅRS-LØSNING: – Løsningen skal selvsagt være forsvarlig, sier helseminister Bent Høie (H) om de foreslåtte kompetansehevende tiltakene for ELTE-kandidatene. Foto: Vidar Sandnes

Kritisk til politisk press mot faglige vurderinger i ELTE-saken

Flere tillitsvalgte i Norsk Psykologforening er bekymret for den faglige forsvarligheten i opplegget som skisseres for ELTE-kandidatene. Helseministeren presiserer at løsningen skal være forsvarlig.

Annons:

Nylig ble det kjent at Helseminister Bent Høie (H) skisserte et kortere kompetansehevende opplegg for psykologistudentene som startet på en masterutdanning ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn, før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis i 2016.

KRITISK TIL FORSLAG: - Vi ønsker ikke at politikk skal gå foran faglige vurderinger, sier Siri Næs, psykolog og foretakstillitsvalg for Norsk psykologforening i Helse Møre og Romsdal.
Foto: Privat

Helse- og omsorgsdepartementet skrev i en bestilling til Helsedirektoratet, at de antok et opplegg med 12 måneders varighet var aktuelt - og ikke et 2,5 år langt fulltidsstudium - som var det opprinnelige forslaget for kompenserende tiltak fra de norske universitetene.

Kritiske tillitsvalgte
Norsk Psykologforening har ikke uttalt seg mye i media om saken, men har presisert at det bør være opp til Helsedirektoratet å vurdere om kandidatene skal få jobbe under lisens eller ikke.

Flere tillitsvalgte i Norsk psykologforening skriver imidlertid i dag i en kronikk i Dagens Medisin at forslaget til HOD bekymrer dem.

«Som foretakstillitsvalgte er vi alvorlig bekymret for at psykologspesialistene skal presses til å ta ansvar for lisenspsykologer uten tilstrekkelig grunnkompetanse. Vi frykter for pasientenes sikkerhet», heter det i debattinnlegget.

Med til historien hører det også at Aftenposten onsdag publiserte en kronikk av førsteamanuensis og tillitsvalgt for Psykologforeningen ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, Helene Amundsen Nissen-Lie. Som sammen med to professorkolleger, skriver at den nye ordningen er faglig uforsvarlig.

«Som ansvarlige for utdanningen etterspør vi derfor en oppklaring fra helse- og omsorgsministeren, samt en avklaring av om vi nå har fått en politisk styring av hva kvaliteten på helsepersonell skal være», konkluderer de i kronikken.

Bakgrunnen for skepsis
Siri Næs, psykolog og foretakstillitsvalg for Norsk psykologforening i Helse Møre og Romsdal er en av kronikkforfatterne som er bekymret for pasientsikkerheten i det nye forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Grunnen til at vi er skeptiske, er fordi de fire universitetene som tilbyr utdanning til autoriserte psykologer og Helsedirektoratet har vurdert at ELTE-kandidatene vil trenge et utdanningsprogram på 2,5 år for å nå kompetansen som trengs, sier hun til Dagens Medisin.

– Når det deretter blir gitt politiske føringer for at utdanningen skal ta et år, er vi skeptisk til hvilket ansvar som føres over til spesialistene som får ansvaret med å veilede disse ELTE-kandidatene. Vi ønsker ikke at politikk skal gå foran faglige vurderinger, sier Næs.

– Blir garantister
Næs forklarer at veilederen får rollen som garantist i en slik ordning og mener det er problematisk.

– Når veiledningen er over skal man stå inne for at kompetansen er tilstrekkelig. Når flere organer har vurdert det slik at dette ikke er mulig, er dette et stort ansvar å gi. Dette er også viktig for pasientene. De skal være sikre på at de får god behandling og riktig utredning, i møte med helsevesenet.

– Hvis du får ansvar for å veilede noen som ikke har tilstrekkelig grunnlag, har du en utfordring. For da blir du ansvarlig for noe mer enn det en vanlig veiledning innebærer.

Støtter seg på universitetene
Næs mener det de nå kan gjøre som tillitsvalgte, er å uttrykke bekymringen sin.

– Vi mener det er viktig at denne siden også blir belyst av saken. Grunnen til at vi først sier dette nå, er at det først nå det politiske presset strider mot de faglige vurderingene. Nemlig at det forslås å tilby en utdanning over ett år, som egentlig var foreslått til 2,5 år.

– Sånn jeg ser det, er de fire universitetenes faglige vurdering rett. De kjenner det norske psykologifaget. Den kompetansen og vurderingen har vi full tillit til.

ELTE-student Marianne Melgaard, mener kritikken til Næs er ukonkret – les mer om det her!

Kommenterer ikke fortiden
– Hva er din kommentar til at det tidligere har vært psykologer med utdanning fra ELTE som har gjennomgått en lisens periode på et år som har fått autorisasjon - var den praksisen faglig forsvarlig?

– Det er vanskelig for meg å kommentere ting som er gjort før. Vår bekymring er nå for det som skjer nå. At fagkompetansen mellom ELTE-utdanningen og den norske er ulik, og at det likevel blir presset gjennom en løsning.

– Er dere proteksjonistiske?

– Jeg tenker dette gjelder vår bekymring om hva det vil si for pasientene. Alle psykologer er velkomne som mine kolleger, men det er viktig at fagkunnskapen er på plass.

Høie: - Løsningen skal være forsvarlig


Helseminister Bent Høie (H) sier til Dagens Medisin at pasientsikkerhet, kvalitet og faglig forsvarlighet alltid vil være førende i arbeidet til Helsemyndighetene.

– Det gjelder også i spørsmålet om ELTE-kandidatene. Løsningen skal selvsagt være forsvarlig, sier Høie.

– Vanskelig situasjon
Han viser til at kandidatene det er snakk om har blitt satt i en uavklart og vanskelig situasjon. - Vi ønsker derfor å finne en løsning og tilby dem en mulighet for å kvalifisere seg til autorisasjon, sier han.

– Derfor har Helsedirektoratet nå fått i oppdrag å utarbeide et alternativt og mer tidsavgrenset tiltak som innebærer arbeidspraksis under veiledning og supervisjon, og teoretisk undervisning. Helseforetakene og universitetene er invitert med på å finne en løsning.

Kommentarer

 • Tidl leder 21.03.2018 11.39.07

  NPF tillitsvalgte går nå ut i flokk med en alvorlig og bekymret mine. Jeg regner med dere tillitsvalgte i NPF er tillitsvalgte for kontigent betalende autoriserte ELTE psykologer som dere nå går ut offentlig og sprer diskvalifiserende kompetanse på. Hva slags fagforening er dette som dolker egne medlemmer i ryggen.

 • Arrogant 20.03.2018 22.01.27

  Helseminister Bent Høie har rett, ELTE psykologene har vært utsatt for maktovergrep og har blitt herjet med i to år med systematisk trakassering og devaluering av NPF og dens medlemmer. Tillitsvalgte mener altså og er bekymret over at en rekke kliniske psykologiprofessorer ved ELTE universitet ikke ivaretar utdanning av faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet, samt ikke ivaretar pasientene i utdanningen. Utrolig arrogant og respektløst.

 • Jøss 16.03.2018 18.42.41

  Den norsk-utdannede psykologen til søskenbarnet mitt har spurt henne om hun vil være med han ut på date :-)

 • Kaare Mathiesen 16.03.2018 10.04.48

  Uten protester og slik det ser ut til, uten engasjement fra Tannlegeforeningen eller Universitetene, besluttet Helsedirektoratet i 2015 at kandidater fra Odontologiske universiteter i Polen skulle få arbeide som Lisenstannleger i Norge. Det var i forkant helt klart at studentene hadde svært manglende kvalifikasjoner og kompetanse til å behandle pasienter. Helsedirektoratet "arrangerte" da en ordning hvor kandidatene kunne arbeide ett år hos en hvilken som helst autorisert tannlege, og med den veiledningen som grunnlag, få autorisasjon. Pasientene ble ikke fortalt at behandler hadde treningsøkt, og ble informert om at behandler var tannlege. Undertegnede har sett mangelfulle opplegg, og bekymringen er at HDIR ikke har kvalitetssikret, kontrollert, etterprøvd eller doumentert ordningen. Etter mitt skjønn grovt anslag mot pasientsikkerheten. Med dette som bakteppe er det underlig at HDIR nå endrer praksis: Kan vi be om dokumentasjon fra "Lisenstannlege"-ordningen?

 • Goggen 16.03.2018 11.09.44

  Noe dokumentasjon på lisenstannlegeordningen finnes, nemlig dommene fra en sak i Hordaland, der den offentlige tannhelsetjenesten gikk til oppsigelse av en lisenstannlege utdannet i Polen fordi han var faglig uegnet til å praktisere på egen hånd. Både tingrett og lagmannsrett fant at fylkeskommunen hadde saklig grunn til oppsigelse. Hele saken er godt beskrevet i dommene, som du kan lese selv og gjøre opp din egen mening: https://tannhjulet.no/biblioteket/10658/lisenstannlege-dom-i-bergen-byrett-7-11-2014/ https://tannhjulet.no/biblioteket/12231/dom-i-gulating-lagmannsrett-i-bergen-ankeforhandlinger-19-21-august-2015/

 • Sand 16.03.2018 19.06.12

  Det finnes ingen slike saker hos lisenspsykologene fra Ungarn. De har alltid måtte ha et års lisens, og samtlige har bestått og fått dokumentert erklæring på gitte krav i "retningslinjer for veiledet praksis , psykolog". Derfor kan ikke tannlege-saken sammenlignes med ELTE-saken. Hadde det faktisk blitt oppdaget alvorlige mangler hos lisenspsykologenes kliniske utøvelse , så hadde saken vært litt annerledes.

 • Kjetil Uldahl 15.03.2018 14.46.12

  Det er vondt å se hetsen av psykologen som uttaler seg i artikkelen over. Å lese uttalelsen som personangrep og fornærmelse, ser for meg ut som mentaliseringssvikt. Det står ingenting om hennes faglige vurdering av ELTE-studenter, eller andre psykologistudenter. Siri Næs poengterer simpelthen at det er skummelt når politikere, etter mediepress, åpner for endring som helsefaglige autoriteter har vurdert annerledes, og at dette igjen kan true pasientsikkerhet. Næs uttrykker mer tillit til universitetene enn helseministeren. Vurderingen de helsefaglige autoritetene har gjort av ELTE-utdanningen, kan man derimot kritisere. Selv har jeg ikke sett den.

 • Jens 15.03.2018 15.19.34

  Bent Høie sin løsning overprøver ikke faglige råd politisk. I 13 år på rad har norske psykologspesialister vurdert elte-kandidater til å kvalifisere til autorisasjon etter 1 år på lisens. Samtlige har kvalifisert, uten unntak. Disse psykologspesialistene er langt flere enn de representantene fra universitetene, og psykologspesialistene har dessuten fulgt og jobbet tett med elte-kandidatene i lang tid, og har derfor langt bedre vurderingsgrunnlag. Bent Høie sin løsning har altså solid støtte fra faglig hold. Siri Næs som uttaler seg i artikkelen uten å ha noe kjennskap til ELTE-utdanningen burde forklare seg om hva hun mener de norske psykologspesialistene har gjort feil, og hvorfor de ikke gjør jobben sin godt nok, før hun går til det noble steg om å gå til angrep på en langt svakere part som i to år har måtte slåss mot en langt mektigere stat

 • Kjærekjetil 15.03.2018 17.55.10

  Det skjer at departementet overstyrer /instruerer direktoratet , hvis de finner grunnlag for det. Hvorfor reagerer NPF som de gjør er det du burde tenke på? De kunne ha hatt en nøytral holdning eller til og med en nysgjerrig holdning til at HOD har har overstyrt hdir. Eller er det slik at hdir ikke kan gjøre feil i npf sine øyne? Er det til og med slik at npf har hatt en luksuriøs inngangsport og talerør til myndighetene i alle år,for å kunne påvirke til egen fagforenings interesser, men nå er det kanskje slutt? Syns det hele er ganske avslørende! Søk opp artikler her der Hofgaard selv erklærer seg nøytral i prosessen. Vel, tydeligvis ikke. En annen sak; hvis du kjenner så på provokasjon over hets, så burde du kunne se hvem som systematisk er blitt krenket i denne prosessen, nemlig ELTE-utdannede.

 • Liberalisten 15.03.2018 19.31.12

  For noe tull. Uttalelsene er ikke frittstående generelle uttalelser uten en kontekst. Dette er en manipulerende krigsretorikk, hvor man later som om det i vurdering av faglighet er svart/hvitt hva som er bra nok faglighet. Det er som om gamle sovjetunionen skulle sagt hva som er bra nok Levis-blåfarge. Vi ser jo at "fagligheten" er politisert, all den tid universitetsstyrer er stappfulle av fagforeningsmennesker med egeninteresser. Det denne saken eksemplifiserer, er at mennesker som søker seg inn i helseyrker, hverken har integritet eller er spesielt snille og redelige, videre at man ikke kan stole på at staten utfører en kvalitetskontroll som man kan stole på er objektiv.

 • Jens Hetland 15.03.2018 12.52.09

  Det virker som noen helt har glemt at det ut over NPF er fire norske universiteter som har delt bekymringen.

 • Truls 15.03.2018 13.25.16

  Det er 8-10 representanter fra universitetene. Samtlige er medlemmer av NPF og de fleste med sentrale verv der. Det er med andre ord NPF sin desperasjon vi er vitne til her

 • Tiljenshetland 15.03.2018 14.39.50

  Universitetene har da jaggu en egeninteresse i dette ? Det kan man generelt tenke seg, og hvertfall se ut i fra resultatet på den presenterte løsningen (et omfattende opplegg som betød store inntekter for universitetene) Universitetenes bekymring har - før ELTE- saken startet dreid seg om bekymring rundt for mange lisenspsykologer grunnet redsel for konkurranse om praksisplasser. De ba til og med myndighetene om å legge ned lisensordningen mot at det i stedet ble skjenket mer penger til universitetene.?

 • NPF? 15.03.2018 11.08.52

  NPF startet heksejakten på ELTE psykologene med skitne knep og triks på bakrommet. NPF har hatt regien og herjet med de som er hardt rammet på en svært skadelig og ondskapsfull måte med trakassering og systematisk devaluering uten sidestykke, inklusiv egne medlemmer. Mistet all respekt for denne fagforeningen. Heldigvis har vi et system som fanger opp dette.

 • Bdi 15.03.2018 10.51.04

  NPF er som en sekt der religionen er makt, status og posisjon og ideologien er etnosentrisme !

 • Arrogant tillitsvalgt 15.03.2018 09.45.12

  Arrogant tillitsvalgt fra NPS. Er du virkelig psykolog med slike bekymrede og devaluerende holdninger mot de som ikke er lik deg selv. Skremmende.fra en psykologforening. Her kommer den konservative og gammeldagse norske psykologutdanningen fram i lyset. Skjoldet NPF har manipulert og skremt, er borte nå, og da må NPF tre ut i lyset på egenhånd.

 • Illona 15.03.2018 08.50.38

  På DPS der lisenspsykologene og psykologspesialistene stort sett jobber i spesialisthelsetjenesten, har psykologspesialister i oppgave å co-signere epikriser for kliniske sosionomer og psykiatriske sykepleiere, gjøre spesialspesialistvurderinger på sosionomers pasienter og i det hele tatt ha en "garantist"- funksjon. Men har aldri hørt klaging på dette. Innholdet i denne artiklen er særdeles arrogant og devaluerende mot ELTE utdannede lisenspsykologer, autoriserte ELTE-utdannede, og studentene. Her er det åpenbart en skjult agenda (og den er ikke en gang så godt skjult)

 • N:T 15.03.2018 08.15.52

  At folk reiser ut i verden tar utdannelse eller jobber noen år kommer tilbake med nye impulser skal norske myndigheter bare takke og bukke for. Det er ikke bra at et så lite miljøe her i landet går rund og lærer av hverandre i årevis uten påfyll utenfra

 • Enig 15.03.2018 08.57.49

  Ja, på høy tid at norske myndigheter åpner for dette. NPF og norske psykologer har ved disse innleggene vist at det er behov for nye impulser inn i et lite og lukket proteksjonistisk fagmiljø med til dels skadelige menneskelige holdninger. Dette handler ikke om faglighet eller pasientsikkerhet, men egen strategisk fagforeningskamp. Takler ikke denne psykologen samfunnsansvaret sitt som psykolog i det offentlige, bør en kanskje finne seg noe annet å gjøre. Det som fremstår ille er at en fagforening går ut og krenker egne medlemmer, da tidligere ELTE autoriserte psykologer trolig er medlem i denne fagforeningen.

 • Isaac 14.03.2018 23.20.12

  Det er overhode ingen automatikk i at lisenskandidater skal måtte godkjennes. Det er også et alternativ å stryke kandidaten, selvsagt gitt at det foreligger en grundig vurdering bak. Så ærlig talt ser jeg ikke problemet. Overleger og psykologspesialister har en slags "garantist" funksjon, enten de liker det eller ei. Takler ikke denne psykologspesialisten dette, så bør hun kanskje ikke jobbe som det.

 • Ikke Ha Tillit 15.03.2018 19.34.32

  Hvorfor skal man gi overleger og psykologspesialister denne makta, når vi ser at de mangler integritet og prioriterer egeninteresser? Hvilken garanti har du da for at underkjenninger i virkeligheten ikke er trynefaktorbasert? Dokumentasjon kan produseres, vris og vrenges på på all slags vis. Legene har jo masse erfaring herfra, les om Jai Shankar på dagensmedisin.

 • Elte psykolog på lisens 14.03.2018 23.11.12

  Jeg er utdannet ved ELTE og jobber nå på mitt 3 år på lisens til tross for at jeg har oppnådd og dokumentert kravene til autorisasjon, og skulle hatt autorisasjon for to år siden. Jeg har til nå hatt fire ulike psykologspesialister som veiledere, og fått samme tilbakemelding fra dem alle - det er ingen forskjell på å veilede meg og en nyutdannet norskutdannet. Jeg sitter nå med fire godkjente veiledningsattester, og blir likevel servert offentlige fornærmelser og spotting av min utdannelse fra disse nett-artiklene. NPF - jeg er lei av fornærmelsene deres. Jeg skylder dere ikke dette: men vil absolutt anbefale dere å ikke si mer nå. Dette begynner å bli så pinlig transparent at det kan bli vanskelig å en dag måtte stå opp for det.

 • Blandingsøkonomistan NSSR 14.03.2018 23.06.26

  NPF-medlemmene skulle vært fratatt lisensen sin på bakgrunn av paragraf 57 i helsepersonelloven. NPF-medlemmene lar hensyn til egen inntjening gå på bekostning av etteretterlighet omkring faglig kvalitet. Hvordan kan man stole på mennesker som agerer psykopatisk? Konsekvensen av denne saken gleder en pragmatisk liberalist som meg. Kanskje noen flere av dere skjønner og får øynene opp for at staten og statens institusjoner ikke er gode, men besudlet av egeninteresser på en slags Russland-Light måte. Det var på samme måten da man avskaffet turnustjenesten for leger. Det var en snedig måte legeforeningen og byråkratene fant ut at de hadde fellesinteresse på. Fellesinteresse fordi byråkraten syns det var plagsomt å administrere et turnus som folk hadde rett til, samtidig som ventelistene økte, og byråkratene i SAK ble stående som idioter, mens legeforeningen ønsket at færrest mulig skulle få anledning til å komme inn på markedet. Skam.

 • Kjell O.Skavdal 14.03.2018 22.58.15

  Ja ,så var vi i gang igjen. For 60 år siden ble vi medisinstudenter som var utdannet i Tyskland av enkelte professorer i Norge ansett for å representere en fare for menneskeheten! Sirkelen er sluttet!

 • Bekymring. 14.03.2018 22.41.03

  Er dette holdninger til tillitsvalgte i NPF. Ren proteksjonisme og merkelig bekymring. Du står for alvorlig diskriminering av internasjonalt universitet og studenter i ditt eget fag. Er det slike holdninger av psykologer helsevesenet vil ha. Da vil jeg heller gå til en sosionom som ikke er autorisert helsepersonell som jobber i spesialisthelsetjenesten.

 • Ida D 14.03.2018 22.24.14

  Alvorlig bekymret? Hvordan har denne bekymringen vært når studenter fra Danmark har fått lisens i Norge? Hva opplever psykologspesialistene da? Nå må man ikke glemme at ELTE studentene er godkjent psykolog i Danmark, så forskjellene kan ikke være så store. Og, har vi ikke fått frem nok ganger hvor tilfredsstilt psykologspesialistene har vært med tidligere uteksaminerte ELTE studenter?

 • Hjelmfeste 14.03.2018 22.14.31

  Akk ja, stadig mer fantasifulle strategier i et forsøk på å kamuflere det åpenbare: proteksjonisme. Til oppslysning er det allerede utdannet - og autorisasjonsgodkjent - flere titalls ELTE-utdannede. Det er ikke kjennskap til noen som ikke Jar bestått lisensperiode. Og npf kan dermed ta det med ro - dette kommer nok til å gå helt fint! Rooooolig. (Men rørende stort engasjement for pasientsikkerheten..) En annen sak: det er faktisk en psykologspesialists jobb å veilede - ikke bare psykologistudenter og lisenspsykologer , men også gjøre spesialistvurderinger for kliniske sosionomer og psykiatriske sykepleiere. Men dette har jeg skjønt er heeelt uproblematisk for psykologspesialistene. Faktisk har det vært mye saker fra NPF den siste tiden om at de ønsker at psykologer i større grad skal veilede andre yrkesgrupper. Jaja...

 • Jostein Vikheim 14.03.2018 22.10.53

  Disse studentene som dro til Ungarn for å bli psykologer vil ikke forstå at psykologi utøves via samtale. Får å lære seg det må man kunne språket til pasientene, noe de fleste norske studenter i Ungarn ikke har tatt seg bryet med (ett av verdens vanskeligere språk).

 • Higc 14.03.2018 22.16.54

  Ja, du har sagt det og repetert deg selv på dette poenget mange ganger nå.. har du hørt om språket engelsk? Og visste du at elte-studentene har hovedpraksis i Norge ( i tillegg til den lisensen de søker)?

 • Jaha? 14.03.2018 22.26.08

  Ingen av Elte-studentene jeg vet om var hatt hovedpraksis i Norge, så det der må du gjerne komme med dokumentasjon på at er en del av studieløpet ved elte

 • Jostein Vikheim 15.03.2018 21.19.32

  Ungarske pasienter er ikke spesielt gode i engelsk. For å bli psykolog må man beherske pasientenes språk, du har ikke dokumentert at en eneste en av dere har tatt seg bryet med det. Hvis dere kan ungarsk, skaff dere en jobb i Ungarn

 • Anne 14.03.2018 22.06.35

  Psykologiforeningens sanne hensikter kommer endelig frem i denne artikkelen. Oppfordrer til utmelding!

 • Truls 14.03.2018 22.01.44

  Fint at NPF-trollene endelig kommer ut i sola, for der sprekker de. Hadde de i tillegg hatt litt innsikt i saken, hadde de visst at forslaget høie har lagt frem har solid faglig støtte fra vurderinger UiO gjorde av utdannelsen i 2014. Siden den gang er elte-utdanningen blitt enda likere den norske. Nobelt å skyve pasientene foran seg i et angrep på unge mennesker som allerede har blitt utsatt for maktovergrep i snart 2 år nå.

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!