Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
JOBBER FOR DIALOG: – På vegne av medisinen og pasientene synes jeg det er trist hvis saken blir avvist uten at det er åpnet for en dialog, sier indremedisiner Fedon A. Lindberg. Foto: Per Corneliussen

Fedon Lindberg fikk kald skulder fra legekolleger

Provokative påstander, uavklart forhold til evidens og diffus begrepsforståelse av helse, er kommentarer i høringssvarene til Fedon A. Lindbergs søknad om å etablere en ny spesialforening.

Publisert: 2018-03-13 — 10.32

«Det er sterk skepsis blant de foreningsledd som har uttalt seg», skriver Legeforeningen i avslagsbrevet til Fedon A. Lindbergs søknad om å etablere Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM) som en spesialforening under Legeforeningen.

Sentralstyret i Legeforeningen vurderer at NFIM ikke kan dokumentere at virksomheten er i samsvar med lovene for å bli godkjent som en spesialforening. Legeforeningen har ingen kommentarer utover avslagsbrevet.

Kvasi-vitenskap
Yngre legers forening (Ylf) mener språkbruken i søknaden «antyder et uavklart forhold til hva evidens er», og at søknaden kommer med «dels provokative påstander uten forklaring eller argumentasjon».

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) viser i høringssvaret til at bruken av ordet «systembiologi» er et begrep som «ofte brukes på kvasi-vitenskapelige måter og som et dekke for en klinisk praksis som ikke er forenelig med medisinens vitenskapelige og etiske fundament».

Hvis en slik spesialforening etableres, vil den sannsynligvis tas til inntekt for at alternative metoder blir mer stuerene.
Stein Sundstrøm, på vegne av Norsk onkologisk forening i sitt høringssvar

Norsk forening for smertemedisin etterlyser en forklaring på hva funksjonell medisin er og finner ikke svar i denne formuleringen: «Funksjonell medisin tilbyr et virkningsfullt nytt operativsystem og klinisk modell for vurdering, behandling og forebygging av kronisk sykdom som erstatter de utdaterte og ineffektive akutt-sykdomsbaserte modellene fra det 20. århundre».

Stuerene metoder
Norsk barnelegeforening synes ikke det fremkommer hva NFIM står for medisinskfaglig. Norsk plastikkirurgisk forening støtter ikke en etablering, og heller ikke Norsk onkologisk forening.

Kreftlegene mener begrunnelsen i søknaden «peker på en diffus begrepsforståelse av helse og årsaker som tenderer mot alternative metoder og forklaringsmodeller som ikke er godt forankret i somatisk medisin. Hvis en slik spesialforening etableres innenfor Legeforeningen, vil denne sannsynligvis bli tatt til inntekt for at alternative metoder og tilnærminger blir mer stuerene».

Norsk gastroenterologisk forening tolker integrert medisin som alternativ medisin – og dermed som uforenlig med Legeforeningens krav.

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) støtter en etablering gitt at formålsparagrafene om yrkesetikk og forskning er oppfylt. Overlegeforeningen mener det ikke er stort behov for en slik forening i Norge, og skriver at en eventuell etablering av en slik tverrfaglig forening uansett krever en bredere gjennomgang.

Komplementerende
– Jeg hadde nok forventet større faglig nysgjerrighet og takhøyde fra Legeforeningen, sier Fedon A. Lindberg.

– Hva er din kommentar til at det etterspørres et evidensbasert grunnlag?

– Selvfølgelig skal praksis bygge på vitenskapelig evidens, men pasienter er langt mer ulike enn vi har antatt. Evidensbasert medisin beveger seg i retning fra store studier til persontilpasset medisin. Vi trenger flere tilnærminger til kronisk sykdom når vi ikke kommer i mål med konvensjonell tilnærming, poengterer Lindberg.

– Er du blitt misforstått?

– Ja, jeg mener vi er misforstått. Sunn skepsis er viktig, men må kobles med faglig nysgjerrighet og mot til å prøve ut ny kunnskap. Vi må erstatte det meningsløse retningslinje-tyranniet og finne tilbake til grunnverdien i medisinsk praksis – legens medisinske skjønn, dog støttet av evidens, svarer Lindberg.

«Diagnosens tyranni»
Cleveland-klinikken i USA har et eget Center for Functional Medicine, og Mayo-klinikken har et eget senter kalt Integrative Medicine and Health og driver også forskning.

– Hva betyr integrert medisin og funksjonell medisin?

– Gode leger i alle spesialiteter ser pasienten som en helhet. Utfordringen er systematikk i slik medisinutøvelse, som kanskje best kunne kalles persontilpasset medisin. Integrert medisin og funksjonell medisin er evidensbaserte behandlinger som vektlegger helhetlig forståelse av multifaktoriell sykdom samt mobilisering av pasientens egen mestring. Funksjonell medisin er en systematisk tilnærming til kronisk og sammensatt sykdom og betyr ikke at dagens skolemedisin er ufunksjonell, sier Lindberg, som tilføyer:

– Vi må se mer på ulike former for biokjemisk og fysiologisk ubalanse på bakgrunn av pasientens unike kombinasjon av blant annet genetikk, mikrober, tidligere sykdom, miljøbelastninger og sårbarhet. Vi trenger å frigjøre oss fra diagnosens tyranni.

Basalforskning
– Dere vil jobbe ut ifra evidensbasert kunnskap i vid forstand. Hva menes med det?

– Jeg har sittet i arbeidsgruppen for de nye nasjonale retningslinjene ved behandling av diabetes. For eksempel finnes det ikke klinisk forskning på om det er gunstig eller ei å spise fisk ved type 2- diabetes, men det finnes relevant forskning på dette ved blant annet hjerte- og karsykdom. Vi må være åpne for å se på hva som gjort også i basalforskning og i dyreeksperimentell forskning.

– Ser du at mye av ordbruken deres kan gi rom for tolkning og tvil?

– Jovisst. Alle fremskritt er et avvik fra normen, og man må regne å møte frykt og usikkerhet. Kanskje evnet vi ikke å kommunisere tydelig nok hva dette nye fagfeltet dreier seg om, og vi forstår at det ble vanskelig å godta søknaden. Vi fikk mange nyttige tilbakemeldinger, som vil hjelpe oss i fortsettelsen.

– Jeg ser ikke hvordan vi kan imøtekomme Legeforeningens krav om dokumentasjon før vi har etablert en forening. På vegne av medisinen og pasientene synes jeg det er trist hvis saken blir avvist uten at det er åpnet for en dialog. Vi skal i hvert fall jobbe for å få til en slik dialog, svarer Lindberg.

Mandag 5. mars møttes Fedons legekolleger som har meldt interesse for å bli medlem i foreningen.

– Vi har i første omgang etablert et faglig forum for deling av kunnskap og utveksling av erfaringer for å bedre å kunne bistå pasienter som ikke når frem i et fragmentert helsevesen, sier Lindberg.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • tk 14.03.2018 18.13.25

  Stå på. Vi er mange med kronisk sykdom som tror på deg og dine, da Skolemedisin i alle fall ikke forstår hva som feiler pasienten (vi blir møtt med sykdom med ukjent årsak, og på medisinene står det at "uklart hvordan de virker, men..."). De lo av deg Fedon da du kom med "middelhavskosten" din med mye grønt og olivenolje etc. og lav glykemisk indeks etc. men nå har til og med Norske (konservative) kostholdsråd akseptert middelhavsdietten som en av de bedre. Skolemedisin kan lite om helhetstenking er min påstand og er altfor "silo" preget. Har du trøbbel med magen starter de gjerne med syrenøytraliserende. Kjenner så mange som har gitt opp skolemedisin og får hjelp bl.a. på Balderklinikken som har leger med bakgrunn i Funksjonell medisin fra USA. Enten det er stoffskifte, mageproblemer, reumatisme, autisme, autoimmune sykdommer etc.

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!