Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
PASIENTENE FÅR IKKE PRISINFO: Apotekforeningen er egentlig motstander av hemmelige priser på h-resepter, men aksepterer beslutningen fra RHF-direktørene. Arkivfoto: Dagens Medisin

Nå vil apotekene innføre hemmelige priser

Apotekene sier de nå vil følge opp kravet om hemmelighold slik at apotekansatte ikke lenger skal opplyse pasienter om pris på sykehus-legemidler.

Publisert: 2018-03-01 — 06.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Arbeidsgruppen som har utredet hvordan hemmelige priser skal håndteres i sykehus- og apotekhverdagen, overleverte denne uken sin rapport til direktørene i de regionale helseforetakene.

For ett år siden bestemte RHF-direktørene at prisene er å regne som forretningshemmeligheter og dermed må holdes unna offentligheten. Apotekforeningen har, i likhet med mange andre, protestert på dette og påpekt at det er «meningsløst».

Apotekansatte skal ikke røpe pris
Hittil har derfor apotekene heller ikke gjort noe for å hemmeligholde prisene. Tvert imot klistres fortsatt prislappen på helseforetaksresepter (h-resepter), det vil si legemidler som er finansiert av sykehusene. Dagens Medisin har også fått opplysninger om enhetspriser på enkeltapotek der vi har etterspurt dette.  

GODTAR HEMMELIGHOLD: Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, varsler ny praksis. Foto: Stian Gregersen / Apotekforeningen.

Arbeidsgruppen foreslår nå at alle apotekansatte skal ha tilgang på prisinformasjonen siden dette er nødvendig for at de skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Men apotekansatte skal ikke opplyse pasientene om prisen på disse legemidlene. Pasientens rett til informasjon om egen behandling må ivaretas av legen, som ifølge arbeidsgruppen kan opplyse om prisforskjell mellom legemidler, men ikke nøyaktig pris.

– Vi har ikke endret mening, og synes fortsatt det er feil at det skal være så mye hemmelighold rundt disse prisene. Men vi aksepterer premisset fra RHF-ene og må bare forholde oss til det. Derfor har vi også vært med på å lage regler som er så gode som mulig, sier direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes, som også har deltatt i arbeidsgruppen.

Nødvendig med systemendringer
– Reglene vil i praksis bety at for alle legemidler på h-resept så kan ikke apotekansatte fortelle pasienten om pris. Men på disse legemidlene er det heller ikke egenandeler, så derfor er det ikke en praktisk nødvendighet at kunden skal vite om prisen. Slik sett er vi fornøyd med at dette er en enkel regel som det er relativt lett å forholde seg til, sier Tysnes.

«Forslagene til rutiner innebærer at det vil bli foran­dring i arbeidshverdagen til mange ansatte i helse­foretak og apotek», skriver arbeidsgruppen i sin rapport. Det vil blant annet kreve endringer i apotekenes elektroniske systemer.

– For papirresepter kan ikke lenger pris være en del av informasjonen på kvitteringslappen som klistres på resepten. Det kan også bli nødvendig å legge inn en funksjonalitet i systemet som minner farmasøyten om at det ikke skal opplyses om pris hver gang det ekspederes en h-resept. Vi har til vurdering om det er nødvendig og hvordan det skal løses, sier Tysnes.

BLIR SLUTT PÅ: Prislapp på h-resepter skal bort. Arkivfoto: Anette Andresen

Endrer praksis
Legemiddelselskapet MSD har tidligere klaget til HOD fordi kravet om hemmelighold ikke ble fulgt opp. I utredningen heter det at det fortsatt «vil ta noe tid før endringene er på plass». Tysnes sier likevel at de vil legge om praksisen så snart det lar seg gjøre.

– Selv om rapporten sendes på en tremåneders høringsrunde, så vil vi gjøre systemendringene så fort vi kan. Nylig publiserte vi også statistikk over legemiddelbruk der omsetningstall for virkestoffer for første gang ikke er med, fordi det ville blitt enkelt å regne ut enhetspriser. Så vi har allerede begynt å etterleve dette, sier han.

Taushetsplikt tas inn i avtale
Fortsatt er det uklart om apotekene, som private aktører, er bundet av taushetsplikt ut fra forvaltningsloven §13. En juridisk utredning som arbeidsgruppen har innhentet, konkluderer med at de sannsynligvis er omfattet av loven. Arbeidsgruppen foreslår likevel at vilkåret om taushetsplikt tas inn i oppgjørsavtalen mellom RHF-ene og Apotekforeningen.

– Vi går med på dette. Nå må vi sørge for at apotekene kan fungere best mulig ut fra premissene som er lagt, sier Tysnes.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • tk 02.03.2018 18.31.52

  Pasientenes rettssikkerhet svekkes ved at de ikke har innblikk i også kostnadsbildet på medikamenter.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!