Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Harald Bergan, ansattrepresentant i styret i Vestre Viken HF.

Harald Bergan, ansattrepresentant i styret i Vestre Viken HF. Foto: Vidar Sandnes

Tillitsvalgt om Vestre Viken-saken: – Må ha systemperspektiv

– Her er det et systemperspektiv som er det viktige, sier Harald Bergan, lege og ansatterepresentant i styret i Vestre Viken.

Annons:

Nylig la konsulentselskapet PwC frem sin gransking av hva som har skjedd i Vestre Viken i saken der Helfo anmeldte helseforetaket for grovt bedrageri.

 Les mer her: Gransking hevder sykehus jukset og fikk millioner i urettmessig refusjon

Styreleder ved foretaket, Torbjørn Almlid, uttalte mandag på styremøtet etter at rapporten var lagt frem, at det er tidligere avdelingsleder ved avdeling for patologi, som er den skyldige i saken. Vedkommende avdelingsleder, som ble tatt ut av sin stilling da saken ble kjent i fjor, var siktet i saken. Men før helgen ble det klart at politiet har henlagt saken mot vedkommende. Helseforetaket er imidlertid fortsatt under etterforskning.  

Ifølge PwC-rapporten skal Vestre Viken helseforetak over år ha fått utbetalt nær 18 millioner kroner i urettmessige refusjoner.

Tillitsvalgt: – Vanskelig å tolke kodeverket
Harald Bergan, som er lege og ansatterepresentant i styret i Vestre Viken, fremholder at avdeling for patologi leverer gode tjenester.

– Avdelingen er opptatt av kvalitet, har høy grad av dobbelgransking av patologiprøver og bruker spesialfarging der det er riktig. Så skjønner jeg at kodeverket er vanskelig å tolke og at det er en begrenset veiledning som følger ved kodeverket. Her har man en diskusjon om hvordan man skal definere merarbeid i kodeverket, om dobbelgransking er merarbeid eller ikke – og også om hvordan man skal kode hurtigdiagnostikk.

 – Styreleder Torbjørn Almlid sier det her er én person som har forledet alle. Er du enig i dette?

– Her er det et systemperspektiv som er det viktige. Systemet inneholder flere elementer; Kodeverket, tolkningen av det og hvordan kodeverket er et insentiv eller ikke for god klinisk praksis. Vi ønsker at kodeverket skal gjenspeile og være et insentiv til god klinisk praksis, sier Bergan.

 – Det er selvsagt vårt ansvar å kode riktig så godt det lar seg gjøre. Men det er også overraskende at man ved en feil kan benytte kombinasjoner som ikke skal kunne kombineres, uten å få noen tilbakemelding over så lang tid.

Bergan viser til at PwC i sin gransking fant at patologene og legene ved avdelingen ikke manuelt har registrert bruk av den omtalte taksten 705R, som er en takst for merarbeid, selv der de kunne gjort dette.

 Men - i stedet har det eksistert en automatisk kobling i datasystemet patologene bruker – Symphaty – mellom merarbeidtaksten og registrering av en medansvarlig lege/patolog, uavhengig om tidskravet er oppfylt.

Taksten skal utløses ved merarbeid, og tidskravene er slik: Ut over en halv time ved bruk av noen takster, og ut over en hel time ved bruk av andre takster, ifølge Poliklinikkforskriften.

Denne taksten kan kun kreves for analyser som er utført i avdelinger for patologi. Ett eksempel på «merarbeid» er nemlig at flere enn én har sett på prøven.

 

Kommentarer

 • Doktor Varsler 01.03.2018 08.59.05

  Vestre Viken HF har siden opprettelsen hatt en ukultur hvor de fire sykehusene skulle kjempe med hverandre om midler og funksjoner. Dette er fremhevet av adm.dir som en ønsket intern konkurranse. (Wisløff:"Ledelse i sykehus" Overlegen 1-2015) Det betyr at de som klarer å karre til seg mest av fellespotten gjennom både lovlige og ulovlige metoder blir budsjettvinnere. Drammen sykehus fikk i flere år utbetalt offentlige midler for pasienter som ble lagt inn på ikke-eksisterende avdelinger, når de i virkeligheten var sendt hjem (https://www.dt.no/nyheter/drammen/nyheter/ma-betale-tilbake-5-4-mill/s/2-2.1748-1.7593438). Dette er bare den økonomiske siden av det. Verre er det med ukollegial oppførsel, hetsing av hverandres sykehus og avdelinger, ikke-eksisterende samarbeid og dårlig arbeidsmiljø. Alt dette velsignet av direktør og fagdirektør som "intern konkurranse". Dessverre er det blitt slik, det lønner seg å være en bølle - også som leder.

 • Systemet 01.03.2018 06.55.21

  Men ærlig talt; hvor i all verden har Helfos kontrollsystemer vært? Som ikke har fanget dette opp siden 2002????? 15 år uten å ha fanget opp dette? Så mangler tydeligvis en klarhet og regler for bruk av takstsystemet i patologi generelt; her må det ryddes opp på landsbasis generelt. Så er det ledelsen ved sykehuset som har visst om dette siden 2002 men ikke gjort noe med det, men som legger all skyld på en avdelingssjef som er frikjent av politiet???? Styret bør sparke styreleder og adm dir. Og hvorfor er det ingen som snakker pasientenes sak her? Regner med at de som vanlig er de skadelidene i form av at de må vente lengre på vevsprøvesvar. Og når 8 mil skal betales tilbake, blir det vel enda mindre midler tilbake til diagnostikk og behandling. I stedet for å få pengend tilbake, burde Helfo selv få straffegebyr for total mangel på kontrolldystem som kunne fanget dette opp for 15 år siden.

 • Granske 28.02.2018 21.23.12

  Hvor lenge har styre og da spesielt styreleder og adm.dir vist om dette ? det er det store spørsmålet. Og hvor har økonomidir.vært som ikke har stilt spørsmål . Her er det mange toppledere som bør granskes men ikke slik som i Helse Bergen der økonomi dir .gransket sin sjef adm.dir

 • Tom Henri Hansen 28.02.2018 20.20.28

  Endelig noen som setter denne saken i et riktig perspektiv.

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!