Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
AFGHANSKE: Rapporten viser at alle som begikk selvmord var gutter, og nesten alle kom fra Afghanistan. Foto: Gettyimages

Stor selvmordsrisiko blant enslige mindreårige asylsøkere

Selvmordsrisikoen blant enslige mindreårige asylsøkere i Sverige var i 2017 ni ganger høyere enn tilsvarende tall for svenske innbyggere, viser ny rapport.

Publisert: 2018-02-22 — 06.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.
PROBLEMATISK: – Norge har den samme problematikken som i Sverige med estimering av offisiell alder og avslag på asylsøknader, sier Marianne Jakobsen, forsker ved NKVTS. Foto: Ingar Sørensen

Rapporten er skrevet på oppdrag av Socialstyrelsen, og utført av forskere ved Karolinska Institutet.

I 2017 fant forskerne 12 bekreftede selvmord i alderen 10-21 år. Det tilsvarer 51,2 selvmord per 100.000 individer, ni ganger høyere enn jevnaldrende i Sveriges befolkning.

Bare helt sikre selvmord er tatt med i statistikken.

Gutter fra Afghanistan
Rapporten viser at alle som begikk selvmord var gutter, og nesten alle kom fra Afghanistan.

De fleste av dem hadde en asylsøknad som var under behandling. Noen få av de som døde hadde fått avslag, og noen få hadde fått innvilget søknaden sin.

– Overraskende høye tall
Forsker og psykiater Marianne Jakobsen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sier disse svenske tallene for selvmord er veldig høye.

– Slik sett er dette overraskende, sier Jakobsen til Dagens Medisin.

Hun sier vi ikke har tall for selvmord blant unge asylsøkere i Norge.

– Men vi har den samme problematikken som i Sverige med estimering av offisiell alder og avslag på asylsøknader, så det er grunn til å tro at mange av barna blir fortvilet, sier Jakobsen.

30% PTSD
Jakobsen har utført en prevalensstudie med 160 enslige mindreårige flyktninger, alle gutter. Studien viser at 30% av dem møter kriteriene for diagnosen posttraumatisk stressyndrom, 9 % for depresjon og 8% for angstlidelser.

– Vi har sett at de som får tettere oppfølging fra voksenpersoner har bedre helse, det vil si at de bor på mottak med døgnbemanning og tilbud om aktiviteter på dagtid. Det ser ut som om dette har betydning selv for dem som får avslag, sier Jakobsen.

Lang ventetid i mottak
Alle de mindreårige asylsøkerne som begikk selvmord i 2016 og i 2017 i den svenske studien hadde søkt om asyl i 2015.

Psykolog Merethe Hellen jobber med flyktninger og asylsøkere ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt).

– Det er grunn til å tro at Sverige har flere enslige mindreårige asylsøkere med selvmordsforsøk enn Norge, siden de har tatt imot mange flere. Men i begge landene er det lang ventetid i mottak og mange med endelig avslag, en situasjon som er veldig belastende, sier Hellen.

– Redusere utrygghet
Hun sier det som kan hjelpe er psykososial støtte, noen som kan lytte, skape mest mulig normalitet i hverdagen, og å redusere utryggheten så mye det lar seg gjøre.

Forfatterne bak den svenske rapporten påpeker at det er mange metodologiske utfordringer ved å beregne selvmordstall i denne gruppen. Det er blant annet vanskelig å vite hvor stor hele populasjonen av enslige asylsøkende barn og unge er.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!