Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
TROLIG MØRKETALL: – Det er nok langt flere tilfeller av pasienter som ikke har fått optimal behandling for hjerneslag enn det som fremkommer i statistikken fra NPE, mener Anne Hege Aamodt, leder av Norsk nevrologisk forening. Foto: Per Corneliussen

Legevakten stod for høyest andel pasientskader

– Pasienter med symptomer på hjerneslag skal ikke til legevakt. De skal rett inn på sykehus, fastslår leder av Norsk nevrologisk forening.

Publisert: 2018-02-05 — 06.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Nær fire av ti søknader om pasientskade-erstatning etter sviktende hjerneslagdiagnose på legevakt, fikk medhold.

Det er den høyeste medholdsandelen i pasientskadesaker knyttet til hjerneslag, ifølge data Dagens Medisin har fått utlevert fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Flest saker fra sykehus
Flest søknader om pasientskadeerstatning var relatert til svikt på sykehusene, som stod for 158 av samtlige 272 hjerneslag-saker som NPE behandlet i perioden 2013-2017.

Vi opplever hver uke at pasientforløpene ikke er gode nok på grunn av uhensiktsmessig organisering.
Anne Hege Aamodt, OUS-overlege og leder av Norsk nevrologisk forening

Nest flest saker var knyttet til håndteringen på legevakt. Her fikk 21 av 55 hjerneslag-saker medhold, en medholdsandel på 38 prosent.

Til sammenligning endte bare 25 prosent av sakene, 12 av 49 saker, knyttet til fastlegene, med tilkjent erstatning.

Medholdsandelen i alle de 272 hjerneslagsakene var 34 prosent. Det er høyere enn gjennomsnittet for alle NPE-saker, som var på 29 prosent i fjor.

Les også: – Langt flere slagpasienter kan reddes

Svikter i diagnostikken
Den klart viktigste grunnen for erstatning hos hjerneslagrammede er sviktende diagnostikk, som gjaldt 76 av de 92 medholdssakene. Svikt i behandling var grunnlag for erstatning i 13 saker.

OUS-overlege Anne Hege Aamodt, leder av Norsk nevrologisk forening og styremedlem i Hjernerådet, synes det er bekymringsfullt at så mange saker er knyttet til legevaktenes håndtering av slagpasienter.

– Det er urovekkende at så mange pasienter på legevakt har fått skader på grunn av forsinket diagnose. Pasienter med symptomer på hjerneslag skal ikke til legevakt. De skal rett inn på sykehus, fastslår Aamodt.

– Du har tidligere påpekt at organiseringen av hjerneslagbehandlingen må bedres betydelig. Med det som utgangspunkt, burde vi forventet at NPE hadde mottatt flere klagesaker?

– Det er nok langt flere tilfeller av pasienter som ikke har fått optimal behandling for hjerneslag enn det som fremkommer i statistikken fra NPE. Vi opplever hver uke at pasientforløpene ikke er gode nok på grunn av uhensiktsmessig organisering. Det haster å få på plass en bedre slagorganisering, svarer Aamodt.

Her er oversikten per helseforetak over hjerneslagsaker behandlet av NPE i perioden 2013-2017:

Behandlingssted

 

Medhold

Avslag

Totalsum

Legevakt/fastlege/annet

36

76

112

Akershus universitetssykehus HF

5

11

16

Helgelandssykehuset HF

 

5

5

Helse Bergen HF

4

9

13

Helse Fonna HF

4

5

9

Helse Førde HF

1

3

4

Helse Møre og Romsdal HF

3

3

6

Helse Nord-Trøndelag HF

3

1

4

Helse Stavanger HF

4

4

8

Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S- HF

 

1

1

Oslo universitetssykehus HF

4

12

16

St. Olavs Hospital HF

1

9

10

Sunnaas sykehus HF

 

1

1

Sykehuset i Vestfold HF

3

5

8

Sykehuset Innlandet HF

4

6

10

Sykehuset Telemark HF

4

3

7

Sykehuset Østfold HF

2

3

5

Sørlandet sykehus HF

4

3

7

Universitetssykehuset  Nord-Norge HF

6

9

15

Vestre Viken HF

4

11

15

Totalsum

92

180

272

 Kilde: Norsk pasientskadeerstatning (NPE), data utlevert til Dagens Medisin.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Gunn 07.02.2018 16.52.32

  Fra nå av skal jeg bli ultraliberal og legge listen betydelig lavere for hva jeg henviser for innlegglese til Nevrologisk avdeling. Mulig diffus hodepine, uklare parestesier, alle slags fasikuleringer, alle nevrologiske symptomer. Kan jo ikke ta noen sjanser, eller akseptere å leve med usikkerhet.. alle gullstandards modaliteter, inkl gullstandard bildediagnostikk må benyttes... seriøst jeg skal bli ultraliberal. Skal gjøre en god og grundig anamese + klinisk undersøkelse, skal triagere godt mtp. FAST og handle hurtig /ØH ved behov, men skal også legge alt annet mer gråsone og diffuse ting INN.. Inn skal de!

 • lege 07.02.2018 10.43.59

  Har jobbet på Oslo legevakt og forsøkt å få innlagt pasienter på nevrologisk avdeling på Ullevål, det er ikke så lett å få til. Sender gjerne for fremtiden alle pasienter med diffuse mer eller mindre nyoppståtte nevrologiske symptomer og hodepine til OUS!

 • Lege 07.02.2018 13.00.45

  Godt forslag. Om du mener, som nevrologen her, at alle med muilige symptomer på hjerneslag skal innlegges, trenger du ikke ringe for å melde pasienten heller. Bare å sende pasienten, og ringe etterpå å fortelle at pasienten kommer. Mulig at Ullevål da må øke bemanningen noe, men det er jo ikke ditt problem.

 • Bjørn Sletvold 06.02.2018 15.20.12

  Dette er meningsløst. Forskjellen på 34 % og 38 % medhold i sakene har ingen betydning. Gruppene av pasienter som oppsøker legevakt og som blir sendt direkte til sykehus er sannsynlig ulike. Ikke minst er det grunn til å tro at det er vagere symptomer hos pasienter som drar på legevakt. Konklusjonen er at denne oversikten forteller oss svært lite annet enn at hjerneslagdiagnostikk er komplisert, men viktig og at alle deler av helsevesenet bør jobbe systematisk for å bli bedre!

 • Tord A. Haaland 06.02.2018 08.49.10

  Statistikken for legevaktene er nok prega av fleire forhold. Men uventa er det ikkje. Legevaktslegen vurderer oftast ukjend pasient og har ingen journal på pasienten. Dersom slagpasient havner på legevakt har tydelegvis heller ikkje ambulansepersonell, pasient eller pårørande vurdert symptoma som slag-relaterte. Legevaktsarbeid er krevande, der fallhøgda er stor. Det kunne nevrologen gjerne nemnt i sin kommentar til tala.

 • LiS indremed 05.02.2018 23.07.42

  Ja, hva faen forventer dere, da? Det er dritvanskelig å skille mellom hva som er svimmelhet grunnet cerebellære infarkter, og hva som er vestibularisnevritt/bppv/syk-sinus-kardiogent etc. De fleste studenter har aldri sett en ekte ataksi på annet enn på film. Det krever erfaring og mye teoretisk lesing å kunne undersøke godt nevrologisk. Nevrologiske symptomer er ulne. Man må være hissig detektiv for å finne ut av hva som er nyoppstått. De fleste pasientene er gamle, og redegjørelsesevnen er ræva. Hadde vi bodd i et kapitalist-land, ville bedriftene ikke brukt turnusleger og fastleger som front-end, men n.e.v.r.o.l.o.g.e.r. Jeg har jobbet på nevro under studiet, etter studiet, fikk nok av nevro, og må pinadø ta imot nevropasienter på nytt igjen som LiS indremedisin. Jeg skjønner at man ikke har så mye valg i periferien. Men i sentrale byer burde man ikke hatt en legevakt. Man burde hatt et stort akuttmottak som bemannes av spesialister, ikke wannabees/assistentleger som meg selv.

 • Legevaktlege 05.02.2018 17.11.27

  Og hva er "symptomer på hjerneslag"? Skal alle med akutt hodepine inn på sykehus? -også 15 åringen med et litt utypisk migreneanfall? Skal alle med rotatorisk vertigo direkte inn på sykehus uten å ha vært innom legevakt? Skal alle med svimmelhet noen timer direkte inn på sykehus? Skal alle med litt diffus prikking/nummenhet i ansiktet direkte inn på sykehus? - Alle med hodepine, kvalme og oppkast? - Alle med hyperventilering, prikking i fingrene og kraftløshet i kroppen? Blir gøy på akuttmottakene landet rundt i tilfelle...

 • Fremdeles pasient 05.02.2018 18.19.54

  JA! Hvis legevakten bruker 4 timer på å diagnostisere akutt hodepine. Kan skyldes: , Intracerebral blødning og HJERNEINFARKT, disseksjon av precerebrale arterier som ofte kan føre til "...TIA og iskemisk infarkt, særlig blant unge"; Subaraknoidalblødning: Tidspunktet for å stille diagnosen subaraknoidalblødning kan være av helt avgjørende betydning. Kilde: Siri Hylleraas Bø et al. Publisert: 30. november 2000. Rotatorisk vertigo, kan skyldes: •Vestibularis nevritt, •HJERNESLAG/TIA, ....... Kilde: nevro.legeboka.no. MKraftig hodepine kan også skyldes uskyldig Sinusitt. De fleste pasienter venter med å kontakte Legevakten I en del timer. Når Legevakten så bruker fire timer til, kan tidsreserven være oppbrukt. Hvis pasienten må vente på taxi i 1 tome 2, har ikke Sykehuset mye tid på seg. Hvis jeg skulle tippe, vil sykehusene heller få inn pasienter så snart etter smertedebut som mulig, for å ha tid til normal diagnose og observasjon. Heller enn å starte tiltak på antakelser.

 • Fremdeles pasient 05.02.2018 18.21.19

  JA! Hvis legevakten bruker 4 timer på å diagnostisere akutt hodepine. Kan skyldes: , Intracerebral blødning og HJERNEINFARKT, disseksjon av precerebrale arterier som ofte kan føre til "...TIA og iskemisk infarkt, særlig blant unge"; Subaraknoidalblødning: Tidspunktet for å stille diagnosen subaraknoidalblødning kan være av helt avgjørende betydning. Kilde: Siri Hylleraas Bø et al. Publisert: 30. 11. 2000. Tidsskr. Rotatorisk vertigo, kan skyldes: •Vestibularis nevritt, •HJERNESLAG/TIA, ....... Kilde: nevro.legeboka.no. MKraftig hodepine kan også skyldes uskyldig Sinusitt. De fleste pasienter venter med å kontakte Legevakten I en del timer. Når Legevakten så bruker fire timer til, kan tidsreserven være oppbrukt. Hvis pasienten må vente på taxi i 1 tome 2, har ikke Sykehuset mye tid på seg. Hvis jeg skulle tippe, vil sykehusene heller få inn pasienter så snart etter smertedebut som mulig, for å ha tid til normal diagnose og observasjon. Heller enn å starte tiltak på antakelser.

 • LiS indremed 05.02.2018 23.10.52

  Ja. Svaret er ja. Alle bør inn. Nettopp fordi det er så ENORM liste med ting man skal passe på ift hva som kan være farlig hodepine, bør alle sees på av leger som i det minste leser og lærer nevrologi, så man ikke overser warning leaks pga terskel for å spinalpunktere. Jeg merker jeg har slike terskler selv, jeg gjør det for sjeldent, og det er for mye styr. Jeg oftalmoskoperer for sjeldent til å se at det er trygt, alt blir dårligere når ikke nevro skal håndtere nevropasienter.

 • Lege nr 100 07.02.2018 22.05.13

  Man får sikta åt null prosent fel men spørsmålet må vara hur realistiskt det ær. «En rimlig vård før en rimlig pris» hette det i Sverige før några år sedan. En bedømning innebær en innbygd risiko, och risiko må vi, desverre leva med, så per definition går det då av och till fel. Tilnærming av sækerhet finns bara att få genom MR før alla. Politiken må avgøra hur mycket feltolerans vi får och hur mycket det får kosta.

 • Pasient 05.02.2018 11.06.36

  Legevakten (i Oslo) bør holde seg til akutte småskader, benbrudd og sykdommer som synes utenpå. De har ingen forståelse av indre livsviktige organer. Som hjerte, lunger og hjerne. Ved skader og gipsing i ben og føtter, får man i utlandet med seg en pose med fragmin som skal settes profylaktisk for å unngå lungeemboli. Ukjent for Oslo legevakt; "Fragmin, Hvafor noe?". Har selv ligget på Oslo legevakt med Lungeemboli i 4 timer, før de fant ut at jeg kunne ta taxi til Sykehuset. På sykehuset, ristet de på hodet, og mente jeg hadde flaks som var i live. Satte en skikkelig dose intravenøst, for å løse opp blodproppene og lå til observasjon i tre dager. Når jeg nå leser at det same skjer med hjerneslagpasienter, er det ekstra grunn til å vurdere bade logistikken og den faglige kompetansen/arbeidsforholdene ved Legevaktene innen de medisinske fagfeltene. Og de må lære seg å prioritere riktig. Det er ikke alltid de som skriker mest eller har synlige, blodige skader det haster mest med

 • Sykehuslege 05.02.2018 23.17.00

  Jeg er ikke enig i at legevakta i Oslo bør behandle småskader. Jeg jobbet ved legevakta i Oslo og lærte meg å sy der. Jeg har sydd ting som en plastikkirurg hadde sydd, hadde det vært en kollega. Jeg har oversett skader, som jeg aldri hadde vært oversett, hadde jeg vært trygg på at spm ikke ville fått personlige konsekvenser. Det er både min og M. sin feil. Hvorfor skal ikke vi som befolkning få være sikre på at håndskader sees på av ortopeder og plastikkirurger med erfaring innenfor håndkirurgi, og ikke bare folk som bruker legevakt som inngangsport til å få spesialisering et annet sted? Hvorfor skal ikke vi som befolkning være sikre på at kneskader kommer til ortoped så raskt at det faktisk er mulig å sy menisken så den gror i stedet for å vente på at hevelse går ned, så en uerfaren lege skal få undersøke på nytt, før man allikevel bestiller MR? (Det kunne man gjort med en gang, er det først hydrops/hemartros, så er det noe galt uansett). Legevakta suger og sjefen får for mye lønn.

 • Doktern 06.02.2018 16.15.34

  @sykehuslege: Fryktelig så mange spesialister du klarte å trylle frem. Bra gjort...

 • Hårsår 07.02.2018 21.52.56

  Syns att alla med håront ska direkt till hårspesialisten i stællet før legevakt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!