Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. Foto: Gettyimages

Økt risiko for deprimert adferd hos barnet

Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

Publisert: 2018-01-26 — 06.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

En ny studie ser på om mors bruk av antidepressiva av typen SSRI i svangerskapet påvirker barnets atferdsmessige, sosiale og følelsesmessige utvikling. Studien er publisert i Child and Adolescent Psychiatry.

Forskerne finner at bruk av SSRI i svangerskapet i de aller fleste tilfeller er helt trygt, og ikke medfører noen økt risiko for adferdsproblemer eller følelsesmessige og sosiale problemer når barnet er fem år.

Engstelige femåringer
Men de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år.

– Vi ser ikke denne økte risikoen når mor bruker SSRI tidligere i graviditeten. Hos de som bruker SSRI etter uke 29 er det imidlertid en økt risiko- 8 av 100 barn som ble eksponert for SSRI sent i graviditeten har økt grad av engstelig eller deprimert atferd når de er fem år gamle, sier førsteforfatter Angela Lupattelli, PhD ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Adferdsskala
Forskerne brukte en kontinuerlig skala av barns adferd når de skulle sammenligne gruppene. Barn som var eksponert for SSRI mot slutten av svangerskapet hadde 50 prosent større risiko for økt engstelig/ deprimert adferd enn de som ikke var eksponert.

Dataene er hentet fra den store Mor-Barn-studien, som inkluderte 110.000 kvinner og deres barn.

Kun kvinner med depresjon
Forskerne har kun inkludert kvinner som hadde depresjon før og/eller under graviditeten.

– En av årsakene til at vi kun har inkludert kvinner med depresjon før eller under graviditeten, er for å kunne skille den potensielle effekten av SSRI fra mors underliggende psykiatriske sykdom, som også kan påvirke barnets adferd i negativ retning, sier Lupattelli.

Måler adferden
Rundt 4.000 av disse kvinnene har rapportert informasjon om barnas utvikling når de var fem år gamle.

– Vi har ikke diagnoser på barna, så vi kan ikke si at de har depresjon. Men vi kan si at de har en engstelig eller deprimert adferd, sier Lupattelli.

Genetikk kan bidra
Lupattelli påpeker at det er en mulighet for at genetikk, familiære forhold eller miljø kan ha bidratt til at barn av mødre som brukte SSRI sent i svangerskapet hadde en mer engstelig eller deprimert atferd.

– Vi kan ikke slå fast med sikkerhet at den økte risikoen kommer av medisinene, men vi har gjort vårt beste for å kontrollere for andre faktorer som kan ha påvirket resultatet. For eksempel har vi kontrollert for alvorlighetsgraden av mors depresjon under svangerskapet, sier hun.

Trenger flere studier
Det er nødvendig med flere studier for å fastslå årsakssammenhengen med sikkerhet.

– Foreløpig bør helsepersonell evaluere og balansere den potensielle risikoen av SSRI antidepressiva med risikoen ved å ha en ikke-medisinert depresjon i slutten av svangerskapet, sier hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • pst 28.01.2018 01.25.11

  Forskning bidrar med sin "sannhet" inntil ny "sannhet" blir "funnet".

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!