Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
ALLE FÅR BEHANDLING: Olav Dalgard, overlege ved Ahus, professor ved Universitetet i Oslo og medlem av Sykehusinnkjøps spesialistgruppe for hepatitt, kan meddele at alle norske hepatitt C-pasienter får tilbud om direktevirkende antiviral behandling etter den siste anbudskonkurransen på området. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Nå får alle pasienter tilbud om effektiv behandling

Helseforetakene fjerner kravet om langtkommen leverskade for den resterende halvparten av norske hepatitt C-pasienter.

Publisert: 2018-01-11 — 14.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Torsdag offentliggjør Sykehusinnkjøp resultatene fra helseforetakenes anbudskonkurranse for legemidler mot hepatitt C. Her kommer det frem at man fjerner kravet om at pasienter med virusets genotype 3 – et segment som utgjør rundt halvparten av pasientgruppen i Norge – må ha betydelig leverskade for å få tilgang til direktevirkende antivirale legemidler.

Dermed får alle hepatitt C-pasienter, uansett hvor langt sykdommen er kommet, tilbud om de nye og effektive medikamentene.

– Det betyr at alle som får påvist viruset, skal gå til doktoren og be om å få behandling umiddelbart. Det er en usedvanlig enkel behandling: Kuren varer i 8-12 uker, uten bivirkninger å snakke om, og deg det er få interaksjoner. Jeg tør si at alle som får behandling blir kurert, sier Olav Dalgard, overlege ved Ahus, professor ved Universitetet i Oslo og medlem av Sykehusinnkjøps spesialistgruppe for hepatitt.

– Mange frustrert og forbannet
Genotype 3 er den hyppigst forekommende varianten av hepatitt C-viruset i Norge. Imidlertid har det hittil vært en høy terskel for å tilby behandling til dette pasientsegmentet, ettersom helseforetakene har krevd at pasientene må ha utviklet signifikant leverfibrose før de får refundert direktevirkende antivirale legemidler. Det betyr også at mange pasienter uten langtkommen leverskade har fått avslag de siste årene.

– Vi ser disse pasientene én gang i året, og har måttet fortelle at siden de ikke har alvorlig leverskade, er det ingen reell helserisiko ved å vente. Mange er blitt frustrert eller forbannet. Mange føler seg syke selv om de ikke har utviklet cirrhose, og mange er redde for å smitte andre, så det har vært en ubehagelig situasjon både for behandlere og pasienter, sier Dalgard.

Rundt 1000 avslått
Dalgard anslår at det er rundt 1000 pasienter som har vært i kontakt med helsevesenet og fått avslag om direktevirkende antiviral behandling, og han håper det er mulig å behandle hele denne gruppen i 2018. Imidlertid frykter at han tallet kan være lavere, ettersom helsevesenet kan ha mistet kontakt med pasientene – særlig ettersom det store flertallet er tidligere eller nåværende stoffmisbrukere.

Bakteppet for Sykehusinnkjøps beslutning er at alle effektive behandlingsregimer mot genotype 3 har inneholdt legemidler fra ett og samme selskap – Gilead. Dermed har behandlingen hatt en pris på rundt en halv million kroner for en kur. Etter at AbbVies medikament glekaprevir/pibrentasvir (Maviret) kom på markedet i fjor høst, er for første gang konkurranse om pasientgruppen. Selv om han ikke kan oppgi prisen, forteller Dalgard at konkurransen har fått ned prisen vesentlig:

– Genotype 3, som det er spesielt mye av i Norge, har vært vanskeligere å utvikle medisiner mot. Én konkurrent var nok til at prisen stupte. Effekten var mer dramatisk enn jeg hadde forventet, og det er veldig gledelig.

De nye prisene og anbefalingene gjelder fra og med 1. februar.

Etterlyser samordning
I fjor nedstemte stortingsflertallet et forslag om en handlingsplan for å utrydde hepatitt C i Norge. Nå mener Dalgard tiden er inne for en mer samordnet innsats fra myndighetene, gjennom en slik handlingsplan.

– Det er bare spesialister som har lov til å behandle hepatitt C, men det er kommunene som har ansvaret for lavterskeltilbud for stoffmisbrukere, forebygging og testing. Det trengs mange flere tiltak ute i kommunene, og tettere samarbeid mellom kommunene og sykehusene. Jeg håper at de lavere prisene kan motivere Helsedepartementet til å innta en mer systematisk tilnærming, sier han.

Siden fjorårets anbudskonkurranse har Sykehusinnkjøp åpnet for at selskapene kan levere to pristilbud – ett som gjelder dersom kravet om betydeligleverskade opprettholdes, og ett som gjelder dersom alle får tilbud om behandling.

På denne bakgrunnen fikk alle pasienter med virusets genotype 1 – den nest vanligste varianten i Norge – tilbud om effektiv behandling fra i fjor.

Oppgitte interessekonflikter: Olav Dalgard oppgir å ha mottatt rådgivningshonorarer og forskningsstøtte fra AbbVie, Gilead og MSD.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Fred Edstrøm 17.02.2019 18.36.36

  Verdens rikeste land, fantastisk bare du IKKE BLIR SYK eller er i et forløp til en farlig følge sykdom som setter din livskvalitet og arbeidsførhet ut av spill. Litt positivt er det å registrere nå i Norge, men det ca 15 år etter resten av Europa som har hatt tilgang til disse medisinene og behandlet 100.000 vis av sine medborgere siden før året 2005.Det tyder på at vi har hatt et politisk styre i Norge de foregående 20 år som ikke har vært villig til å gi disse enkelte personer med forskjellige blodsykdommer en mulighet til fortsatt arbeidsførhet med en bedre helse og et liv før eventuelle din lever er totalt skadet. I verdens rikeste L. har politikerne nektet oss de siste 20 år å ta i bruk de nye effektive medisinene som er forsket frem i EU, samtidig har "nesten" alle nordmenn delt våre gener gratis til EU's land til forskning! (ref: din personlige fastlegejournal, genprøve godkjent automatisk)Interessant dette vil jeg påstå! Når skal vi i Norge da få tilgang til NY gen medisin?

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!