Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjon: GettyImages

Illustrasjon: GettyImages

Studie viste god effekt av rituximab som førstevalg

Svenske forskere sammenlignet effekten av rituximab med andre behandlinger for multippel sklerose (MS) i første linje.

Annons:

Registerstudien som nettopp ble publisert i JAMA Neurology, viste at rituximab (Mabthera) hadde god effekt sammenlignet med flere andre legemidler som blir brukt som førstelinjebehandling for å behandle MS-pasienter i Sverige. 

Studien ble først omtalt av svenske Dagens Medicin.

– Det viktigste budskapet er at det finnes mange fordeler med å begynne med rituximab, sammenlignet med å starte med de klassiske injeksjonspreparatene, sier lege og forfatter Jonatan Salzer ved Umeå universitet.
Foto: Umeå universitet

– Det viktigste budskapet er at det finnes mange fordeler med å begynne med rituximab, sammenlignet med å starte med de klassiske injeksjonspreparatene, sier lege og forfatter Jonatan Salzer ved Institutt for farmakologi og klinisk nevrovitenskap ved Umeå universitet til Dagens Medicin.

Et av hovedfunnene i studien, var at langt færre av pasientene som fikk rituximab-behandling sluttet med behandlingen, sammenlignet med de andre legemidlene som benyttes i Sverige.

– Grunnen til at pasientene sluttet med behandling varierte, men i mange tilfeller, særlig blant dem som behandles med interferon eller gratirameracetat, var byttet fordi sykdommen forverret seg, slik at pasientene fikk fler attakk, påpeker Salzer.

Off-label
Rituximab brukes mye i Sverige for å behandle MS. Behandlingen er off label, som vil si at rituximab ikke er ikke er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter for å behandle sykdommen.

Den svenske studien har gjennomgått informasjon fra det svenske MS-registeret og journaler fra sykehusene på pasienter med attakkvis-MS, for å sammenligne hvor ofte pasienter skiftet behandling fra rituximab eller andre legemidler som de hadde fått som førstevalg.

Av studien går det frem at det er stor forskjell i hvilket legemiddel som velges, geografisk i Sverige.

Ved Stockholmssykehusene Danderyd og Karolinska, brukes rituximab på 18 prosent av pasientene, mens legemiddelet gis til 81 prosent av pasientene i Västerbotten på Universitetssykehuset i Umeå.

Få sluttet
Den svenske studien sammenlignet 494 pasienter som mottok MS-behandling ved Universitetssykehuset i Umeå, Karolinska Instituttet og Danderyd Sykehus.

Andelen pasienter som sluttet med rituximab-behandling i studien var 5,8 prosent, mens den for injiserbare legemidler var 80,5 prosent – og henholdsvis 37-, 47- og 48 prosent for dimetylfumarat (Tecfidera), fingolimod (Gilenya) og natalizumab (Tysabri).

Studien konkluderer med at rituximab viste bedre effekt enn injiserbare legemidler mot MS, og dimetylfumarat – og med «borderline signifikans» når det ble sammenlignet med natalizumab og fingolimod.

Nylig fikk et liknende monoklonalt anti-CD20 legemiddel, ocrelizumab (Ocrevus), godkjenning av den europeiske legemiddelmyndigheten EMA for å behandle attakkvis- og primær progressiv MS.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!