Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BER HØIE TA GREP: Kjersti Toppe (Sp) mener det må være mulig for statsråden å ordne opp for psykologistudentene fra ELTE-universitetet. Arkvifoto.

BER HØIE TA GREP: Kjersti Toppe (Sp) mener det må være mulig for statsråden å ordne opp for psykologistudentene fra ELTE-universitetet. Arkvifoto.

Ber helseministeren ordne opp for psykologistudentene

Kjersti Toppe (Sp) ber helseministeren finne en løsning for de nær 200 psykologistudentene som ikke får godkjent utdanningen sin.

Annons:

Helsedirektoratet konkluderte våren 2017 med at utdanningen til de tidligere psykologistudentene ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn ikke kvalifiserer for å få utstedt arbeidslisens som psykologer i Norge.

Dette gjelder nær 200 studenter.

Nå ber stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) helseminister Bent Høie (H) om å gripe inn for å sikre en snarlig løsning for studentene

Hun viser til, i et skriftlig stortingsspørsmål til statsråden, at det er gått et halvt år siden et samlet Storting ba regjeringen finne en løsning for de 200 studentene som helsemyndighetene ikke vil godkjenne utdanningen til.

Helsedirektoratet har konkludert med at Ungarn-studentene trenger en 2,5 års lang ekstrautdanning for å kunne fungere som psykologer i Norge.

I desember vedtok Statens helsepersonellnemnd at disse studentene ikke fyller vilkårene for autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Respektløst. 01.02.2018 22.29.05

  Kan virkelig norske politikere sitte stille å se på behandlingen disse psykologene får av den sittende helseminister og Hdir. MeeToo i ny innpakning, uverdig, alvorlig trakassering og maktovgrep over lang tid av maktpersoner i Hdir mot unge norske individer. Proteksjonistisk og isolerende norske helsemyndigheter som plutselig endrer en langvarig godkjenningspraksis uten forvarsel. Dette utgjør alvorlig skade mot norske borgere som er berørt. Hele prosessen bør nå granskes. Toppe, du ser og forstår hva som foregår.

 • Ikke tillit til Høie 24.01.2018 21.12.04

  Håper helse og omsorgskomiteen følger saken nøye videre. Helsedirektoratet som er autorisasjonsmyndiget i Norge, har nå fraskrevet seg ansvaret og overlatt til profesjonsutdanningen i psykologi i Norge, som sitter på begge sider av bordet, å ta regien. Overgriperen som startet heksejakten på ELTE psykologer har fått blanco fullmakt av Høie og H.dir. Da er løpet kjørt, hvis ikke Stortinget som øverste organ griper inn.

 • Kjell O.Skavdal 17.01.2018 11.41.41

  Nå ønsker vi Kjersti Toppe lykke til imorgen i Dax18 når hun sammen med Alexander Hvaring møter helseminister Bent Høie! Sistnevnte har mye å svare for. Så mye at det knapt lar seg romme i en kort nyhetssending. Legg deg flat nå,.Bent Høie! Gjeninnfør overgangsordningen med lisenspsykologene og ta opp dialog mellom HOD og Elteuniversitetet for å lage en best mulig løsning for studenter, psykologkandidater og til syvende og sist pasientene!

 • Bra SP og Toppe 12.01.2018 00.34.55

  Deg står det respekt av. Psykologiens vugge har aldri stått i Norge. Den norske profesjonsutdanningen i psykologi er konservativ og svært gammeldags og lever i sitt eget laboratorium. Internasjonal klinisk psykologi ved anerkjent universitet uten profesjonskamp vil komme pasientene til gode i norsk helsevesen. Grip denne muligheten til pasientenes beste. Helseministeren sover i timen. Trolig forført av NPF sin president og alt kaoset Helsedirektoratets direktører har skapt. Hvordan vil Norge fremstå i internasjonal akademia etter dette?

 • Terapi og språk 10.01.2018 20.46.27

  Føler med de det gjelder, men terapi er jo svært nær knyttet opp til språklige ferdigheter. Må si jeg er litt kritisk til at man skal bli psykolog med kommunikasjonstrening på et annet språk og så kunne gå rett ut i jobb som ansvarlig psykolog i helsevesenet. Det bør være en norsk praksis først, på samme måte som turnustjenesten for leger?

 • Tror alle er enig i det 10.01.2018 22.52.46

  Alle er nok enig i det. ELTE kliniske psykologiutdanning er internasjonal og engelskspråkelig. En svært anerkjent psykologiutdanning internasjonalt. Ikke ungarsk. Denne saken gjelder norske utdannede psykologer som ønsker lisensår/turnus i Norge før autorisasjon. Dette er praktisert og godkjent tidligere, men plutselig ble det brå stopp uten forvarsel.

 • Jko 11.01.2018 16.58.10

  Det er jo nettopp et lisens /turnus-år de ønsker. Dette har de gjennomført i alle år tidligere, før det i 2016 - samtidig som betydelig større kull ved elte ( les konkurransetrussel) sa stopp. Til info er omtrent all faglitteratur i psykologi på engelsk. Om undervisning og klinikkpraksis skjer på engelsk tror jeg ikke nødvendigvis er et onde.

 • Svar til Terapi og språk 11.01.2018 21.24.31

  Vi har praksis i form av 1 års lisensperiode, med krav om ukentlig individuell veiledning av psykologspesialist. Det at Hdir. nå nekter å gi lisenes, uten gyldig grunn er stridens kjerne. Det er det Toppe ønske svar på fra helseministeren. Ang. bekymringen om språk og kommunikasjon, så kan jeg opplyse om at vi alle snakker flytende norsk, da det er morsmålet vårt, som ditt!. I tillegg utfører vi terapi på engelsk, og det må vel være en nyttig og verdifull ting, med tanke på det flerkulturelle generelt, men kanskje Syria spesielt. Kan du bare hjelpe pasienter som snakker norsk?

 • Helseminister ordne opp? 09.01.2018 11.40.40

  Høyre med helseminister Høie tror jeg ikke vil være i stand til å ordne opp etter så lang tid med kaos. Høyre og Høie har vist at han verken har evne eller vilje til det desverre.

 • Passiv og introvert 10.01.2018 20.14.08

  Helsedirektoratet måtte hjelpes av PR byrå i millionklassen for å klare og skrive begrunnelser for sitt eget arbeid mot ELTE psykologer, samt de fire norske universitetene mener de må ha mye mer, 2,5 års utdanning, mer enn de norske psykologene. Og Høyres helseminister i 2016, 2017 og nå i 2018 lar det fortsatt skure å gå, til tross for all dokumentasjon om faglig høy kvalitet på EØS godkjent klinisk psykologutdanning ved ELTE. Helseministeren fremstår som introvert og passiv.

 • Mye rart og merkelig 09.01.2018 11.10.37

  Dagbladet siste oppslag med dekan fra ELTE universitet sier psykologene kan gå rett ut i jobb som psykologer i Ungarn, mens avd.dir i Helsedirektoratet Anne Farseth sier de ikke kan gå ut i jobb i Ungarn. Påstår Helsedirektoratet at fakultetslederen ved ELTE lyver og at Ungarske myndigheter tar feil om sine egne retningslinjer. Og når nemnda går ut offentlig og sier autoriserte psykologer har fått autorisasjon ved en feil. Så rart. Det er lite troverdig og hva slags motiv ligger bak. Dette er pinlig usakelig saksbehandling. Stor takk til Toppe fra SP og Helse og Omsorgskomiteen som ikke lar overgrepene få gå i stillhet. Forslag til løsning er lisensår i spesialisthelsetjenesten der praksis blir gitt under norske lovregulerte former med krav om emner som skal gjennomføres ila av praksissåret. Kostnadsfritt og i lovregulerte former. Dette innebærer 6 års kliniske psykologutdanning før autorisasjon, på lik linje med de norske.

 • Manglende tillit 08.01.2018 20.07.11

  Etter å ha fulgt med ELTE saken i lang tid, fremstår den som et ren maktovergrep mot norsk ressurssterk ungdom som skal knebles og bringes i kne. De har tatt en psykolog utdanning som var godkjent i Norge og er fortsatt godkjent hos en del psykologer i Norge. Motivene til helseminister Høie og Helsedirektoratets direktører i denne saken er mystiske og uforståelige. Den berørte parten opplever dette trakasserende. Mister fullstendig tillit til demokratiet. Får håpe Toppe får svar fra helseministeren, noe jeg nå tviler på.

 • Stå på 09.01.2018 19.07.10

  Måke komme her og komme her reise til utlande og studere og tro at dere er noe for det vi som bestemmer her i landet og vi vet best. Eg kan ikke forstå noe annet at noen er dritt redd dere,nye kunnskaper og ideer er livsfarleg blant den etablerte elite. Stå på og knus dei er det noe norge trenger er det kunnskap utenfra

 • Tidl leder 08.01.2018 14.58.11

  Denne saken burde aldri vært en sak. Helsedirektorates saksbehandling er skandaløs og fremstår helt uten tillit i alle sine moralistiske og skadelige påstander uten saklig og faglig belegg. Etter så mye dokumentasjon og utrolige ressurssterke ELTE psykologer som klarer å stå i denne belastende saken i all offentlighet kan en lure på hva slags motiv Høyre og helseminister Høie har og for hvem. All ære til Toppe og andre politikere som ser galskapen i denne saksbehandlingen. Høyre og helseminister Høie viser nå ringeakt for Stortingets anmodning og drenerer saken med tåkeprat og enda mer byråkrati. Alvorlig.

 • Svik fra helseminister Høie og Høyre 08.01.2018 13.06.35

  Denne saken har utviklet seg til et rent maktovergrep på ressurssterke, sterke norske ungdommer som er topp motivert og tør å reise utav Norge for å ta utdanning ved et anerkjent universitet. Saken tynes ut i tid, bevisst ser det ut til, utmatting og skinnprosesser får gå sin gang. Høyre ved helseminister Høie ser ut til å drive ren fagforeningskamp for NPF. Tåkeprat og unnvikenhet fra helseministerens side er påfallende i denne saken, over tid. Etter så lang kaosprosess står en igjen med tre forhold, lisenspsykologene på 3. året, ferdigutdannede psykologer som ikke får arbeidslisens i hjemlandet Norge og studenter som holder på med utdanningen. Det er flott at politikere og nå SP ved Toppe krever klart svar fra helseministeren, på overtid. Slik helseministeren fra Høyre får lov å holde på, bidrar til politikerforakt.

 • Lisenspsykolog 08.01.2018 09.37.57

  For oss lisenspsykolger som nå jobber på 3 (!) året på lisens står fortsatt i limbo. Høie kan vennligst finne en løsning her også. Svært belastende å få livet satt på vent i 3 , når samtlige av oss har oppfylt kravene for autorisasjon i veilederattesten, samt at kullinger med eksakt likt vedtak fikk innvilget autorisasjon fordi de tilfeldigvis fullført lisensperioden to uker tidligere. Det Høie har uttalt i medier om en løsning for oss 16 er fortsatt ikke satt i system, og innhold i oppslag stemmer ikke med det vi fikk presentert. Vennligst rydd opp! En passende kompensasjon for dette umenneskelig limbo - utført av hdir - ville vært autorisasjon - som vi etter oppfylt vilkår i vedtak har krav på. SIden vi alle er på overtid med fullført og bestått lisensperiode er det ingenting uetisk i å gi oss direkte autorisasjon.

 • Håper politikere rydder opp nå. 08.01.2018 18.12.08

  Lisenspsykologene har gjennomført godkjent lisensår i veiledet praksis i lovregulerte former i spesialisthelsetjenesten. Dere ble innvilget vedtak om jevngodhet året før, men ikke av avd direktør Farseth i Helsedirektoratet som på en eller annen måte har overprøvd sin forgjenger eller fulgt en eller annen sin instruks kanskje. Dere burde umiddelbart få autorisasjon etter påbegynt 3 året på lisens som psykolog uten "rare, kostbare og oppkonstruerte" kompetansehevende tiltak. På lik linje med deres kullinger som fikk innvilget autorisasjon 2 uker før. Ubegripelig behandling. Dette er en utdanning som er godkjent i alle andre land inkl USA, unntatt Norge. Det er bra politikere ser denne uverdige behandlingen dere er utsatt for, dette kan ikke fortsette.

Nyheter fra startsiden

bilde av erna solberg

Spesialisthelsetjeneste

Åpnet nytt sykehus i Bergen

Stig Slørdahl, beslutningsforum

Beslutningsforum vraket Ocrevus

Norske pasienter får ikke ny MS-medisin4

Kreftkongressen ESMO 2018

Mot mindre kreftbehandling

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!