Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ULIKE FORMER: Ved aktiv musikkterapi spiller eller synger personen selv, mens man bare lytter til musikk ved reseptiv musikkterapi. Illustrasjon: Colourbox

ULIKE FORMER: Ved aktiv musikkterapi spiller eller synger personen selv, mens man bare lytter til musikk ved reseptiv musikkterapi. Illustrasjon: Colourbox

Musikk kan lindre depresjon

Musikkterapi i kombinasjon med standard behandling for depresjon gir en klinisk relevant forskjell i effekt, mener forskerne bak en ny Cochrane-rapport.

Annons:

Forsker Christian Gold ved, Griegakademiets senter for musikkterapiforsking, Uni Research Helse er sisteforfatter av en oppdatert Cochrane-oversikt på musikkterapi som behandling ved depresjon.

Konklusjonen er at musikkterapi kan lette symptomer på depresjon og angst og bidra til at deprimerte fungerer bedre i hverdagen. Det skriver Uni Research Helse.

Klinisk relevant
Studiene har sammenlignet effekten av musikkterapi med vanlig behandling, som kan være en kombinasjon av for eksempel terapi og medisiner, samt med kun psykologisk behandling og kun medisiner.

Mens det var signifikant bedre effekt av musikkterapi i kombinasjon med standard behandling, var det ingen forskjell på musikkterapi sammenlignet med kun psykologisk behandling eller bare legemiddelbehandling.

For legerapport depresjon tilsvarte forskjellen i effekt 9,8 poeng på Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D).

Også for selvrapportert depresjon var det en klar forskjell, målt som 8,5 poeng på Beck Depression Inventory (BDI). Forskerne mener forskjellene er klinisk relevante.

Små studier
Forskerne har også sett på eventuelle forskjeller mellom to ulike typer for musikkterapi: aktiv terapi hvor personene synger eller spiller og reseptiv musikkterapi hvor personene bare lytter til musikk.

Ifølge studiene som inngår i Cochrane-rapporten var det ikke mulig å si hvilken type musikkterapi som eventuelt er best.

Små studier og få deltagere gjør det vanskelig å konkludere. Få studier har målt langtidseffekten.

Mer forskning
Kunnskapsoppsummeringen inkluderte ni studier med over 400 pasienter. Både for pasientrapportert og legerapportert depresjon var det signifikant effekt av musikkterapi i kombinasjon med vanlig behandling, sammenlignet med vanlig behandling alene, og evidensen ble vurdert å være av middels kvalitet.

Sekundærendepunktene var blant andre angst og fungering i dagliglivet. Også her var det bedre effekt på depresjon ved musikkterapi i kombinasjon med standard behandling, enn for bare vanlig behandling, mens det ikke var noen forskjell hva gjaldt livskvalitet.

Selv om kunnskapsoppsummeringen tyder på god effekt av musikkterapi i kombinasjon med vanlig behandling for depresjon, etterlyser forskerne flere studier. Det trengs godt designede studier og med større deltakelse fra barn og ungdom, skriver artikkelforfatterne.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Maj 10.01.2018 10.47.55

  jeg er en 14 år gammel jente og depresjon, musikk hjelper meg og ikke tenke på det, så jeg tror at musikk kan hjelpe mange med det de har å tenke på om det er stress, sorg osv

Nyheter fra startsiden

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!