Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– For noen er New Public Management blitt et skjellsord, og det kan de legge bort

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen mener legene skal konsentrere seg om dialogen med ledelsen sin. Hun diskuterer lederskap med forsker Tina Øllgaard Bentzen, som har doktorgrad i tillitsbasert ledelse.

Publisert: 2018-01-05 — 13.45 (Oppdatert: 2018-01-05 — 14.42)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

HOTEL BRISTOL, OSLO: Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og forsker Tina Øllgaard Bentzen ved Roskilde universitet i Danmark var to av foreleserne på Helselederforum i Oslo fredag. Temaet var ulike modeller for styring og ledelse av helsetjenesten.

Tina Øllgaard Bentzen forteller at i Danmark er man nå mer opptatt av tillitsbasert ledelse enn New Public Management, som styringsmodell.

– Erfaringene fra tillitsbasert ledelse i København kommune har vist behov for forankring på den enkelte arbeidsplass og dialog med ledelsen – men også diskusjoner om hele styringskjeden. Vi trenger et bredere blikk, sier Øllgaard Bentzen.

På høyeste alvor
Erlandsen svarer slik på spørsmålet om hva hun vil si til norske leger som føler seg tynget av de negative sidene ved New Public Management:

– For noen er New Public Management blitt et skjellsord, og det kan de for min del bare legge bort. Det de skal konsentrere seg om er dialogen med sin ledelse, sier og slik det er i Norge, er det gode muligheter for det. Når de roper på politikere er det greit nok, vi hører og følger med, men det er på den enkelte arbeidsplass at denne dialogen må skje. Det vet legene, og det forventer at de er med og bidrar til, sier Erlandsen.

– Trenger vi en tillitsreform i Norge?

– Signalene fra legene må tas på høyeste alvor. Mange opplever at mye av hverdagen er slitsom og gjør mye av det de mener andre yrkesgrupper kunne gjort. Det forstår jeg. Jeg tror også det handler om å snakke sammen, der har vi sikkert noe å gå på. Jeg som statssekretær passer på sykehusene, men jeg leder dem ikke, svarer Erlandsen.

Uten blikk for fagligheten
Øllgaard Bentzen, som var den første i Danmark med doktoravhandling om tillitsbasert ledelse, mener mye av motstanden mot New Public Management skyldes en mistillit overfor detaljstyring uten blikk for fagligheten.

– Der har i hvert fall New Public Management, i hvert fall slik den er blitt implementert, ikke vist nok respekt for denne fagligheten, sier Øllgaard Bentzen.

Hun mener morgendagens optimale ledelsesmodell er en kombinasjon av blant annet New Public Management og tillitsbasert ledelse.

– Det vil være en hybrid av flere ting. Vi trenger flere verktøy i verktøykassa, som professor Victor Norman også var inne på. Og jeg mener det er elementer av New Public Management som må være der.

– Hva er ditt råd til norske helseledere?

– Jeg tror det ville vært spennende å snakke om hvordan man kan skape en arena hvor det kan diskuteres hvilke utfordringer man egentlig har og hvordan disse kan løses i fellesskap. Slike plattformer for en slik dialog mangler ofte, og kan være ett skritt på veien, sier Tina Øllgaard Bentzen.

Gå tilbake til toppen av saken og hør hele intervjuet – og mer om delegering, kontroll og motivasjon og hva statssekretæren kan love norske leger som ønsker politisk handling.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Naivt. 23.01.2018 20.53.58

  Farlig å bli metodefrelst Erlandsen. NPM står for harde økonomiske prioriteringer og rapporteringskrav på bekostning av pasienten og faget. I tillegg til at byråkratiet eser ut i sykehusene. Byråkratenes helsetjeneste er på vei. De som ikke er ledere har bare ansvar for å følge ordre i kjent NPM stil. Kan du lede en jetflyfabrikk, kan du lede hva som helst.

 • Terje Vestheim 08.01.2018 10.14.11

  Beklager, min kommentar "glapp" og ble sendt før korrektur :-( Hva for noe ?! Det er da i høyeste grad det motsatte som er saken. Det er inntil det plent umulige å få ledelsen i tale, og å få innflytelse med fag, kunnskap, erfaring og ideer er utopi å oppnå! Min erfaring; Den som er i "linja" m/ stab er tilstede, og der stopper det i de viktige spørsmålene, tillitsvalgte litt mindre betydningsfulle enn dette, og de fleste andre forblir uvitende uten noen kanal for informasjon eller dialog som helst. Unnskyld meg, men jeg håper virkelig at jeg ligger i toppen av dårlige erfaringer! Jeg har vært i alle nevnte roller. Jeg har derfor valgt meg politikken fremfor arbeidsplassen når det gjelde innflytelse og utvikling. Overlege psykiatri

 • Terje Vestheim 08.01.2018 10.09.54

  Hva for noe ?! Det er da i høyeste grad det motsatte som er saken. Det er inntil det plent umulige å få ledelsen i tale, ogå inflytelse med fag, kunnskap, erfaring og ideer er utop å oppnå! Min erfaring; Den som er i "linja" m/ stab er tilstede, og der stopper det i de viktige spørsmålene, tillitsvaløgte litt mindre betydningsfulle enn dette, og mer eller alle andre forblir uvitene ute noen kanalt for informasjon eller dialog som helst. Unnskyld meg, men jeg håper virkelig at jeg ligger i toppen av dårlige erfaringer! Jeg har vært i alle nevnte roller. Jeg har defor valgt meg politikken fremfor arbeidsplassen når dest gjelde inflytelse og utvikling.

 • lege 08.01.2018 07.37.52

  For noen er New Public Management blitt et skjellsord, og det kan de for min del bare legge bort.. Det er vanskelig å forstå hva Erlandsen mener med dette? Kan de legge bort NPM, eller at NPM er blitt et skjellsord? Eller skjellsordet NPM?

 • Foreleser 08.01.2018 01.21.55

  Erlandsen har ikke skjønt hva NPM er og hva som er problemet. Hun tar utgangspunkt i at de som er nederst i verdikjeden skal vende blikket oppover. Det er nettopp dette som er problemet med styringsmodellen. Ledere må vende blikket nedover for å forstå hva som skal styres og for å utløse ressurser. Ledere må skape tillit.

 • For noen år siden 06.01.2018 08.46.25

  https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-ha-helsepolitikken-ut-av-styrerommene-og-inn-i-stortinget/62138237

 • Lege 06.01.2018 00.45.01

  Rimelig håreisende at en statsekretær bare legge bort kritikk av styringsmodellen. Dersom statsekretærer ikke lengre ser det som nødvendig å komme med saklige argumenter i forsvaret av sin politikk men mener de er tjent med summarisk å avvise kritikken så er det en alvorlig begrensning av demokratiet. Når vi heller ikke har reel streikerett og en regjering som forsøker å instruere arbeidsretten begrenses det ytterligere. Jeg tror vi må forberede oss på konflikt å streik også ved neste lønnsoppgjør.

 • Tidl. Leder 05.01.2018 22.35.22

  NPM utøves av og er for " dummiser". Nordmenn er mennesker og er kommet så mye lengre.

 • Tidl leder i spes.h.tj 05.01.2018 22.30.27

  NPM er faktisk ren ressurssløsing. Vi får ikke den rette humaninvolvering i offentlige organisasjoner. Denne store frustrasjonen river nå offentlig virksomhet, mens privat virksomhet i større grad forlater denne tenkningen. Å få en organisasjon til god ressursanvendelse, står NPM for det motsatte. Kvalitet er en ikke opptatt av, kun bunnlinja.og Inhuman tenkning. Begynn å tenke nå og ikke bli frelst.

 • William Jørgen Koren 05.01.2018 19.40.32

  Først av alt vil jeg si at statssekretær Anne Grethe Erlandsen høres ut som en trollete barnehagetante når hun sier at vi må "legge vekk" bruken av NPM som skjellsord og i stedet holde munn. Skal vi få velferden og helsevesenet på fote, må norske myndigheter avvikle New Public Management. Det var forskeren ved Oxford, Christopher Hodd, som 1 1991 lanserte betegnelsen New Public Management. Han har sammen med en kollega, Ruth Dixon, nylig re-evaluert reformen og konstarer i en nylig bok at reformen er mislykket fordi den verken har ført til lavere driftsutgifter eller øket tjenestekvalitet. En nylig svensk studie bekrefter det samme. Konklusjonen må derfor være at myndighetene må avvikle denne styringsformen fordi den er en trussel mot ytringsfrihet, faglig utøvelse og verdigrunnlaget for vår velferdsmodell. Kilde: Dagens Medisin 11.04.2016, Kronikk av Tore Nyseter. Og P.S.: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen har sovet i timen

 • Ff 06.01.2018 17.09.31

  NPM er ikke noe entydig. Det er en fellesbetegnelse på et tonn av ulike verktøy. Håper du tolker medisinske studier bedre enn de du referer til her :)

 • Mf 06.01.2018 17.58.42

  Så NPM kan betyde vad som helst, fint, tack.

 • Christian Grimsgaard 08.01.2018 07.34.11

  Jeg anbefaler deg å lese boken Koren refererer til. Den kan gi deg et noe mer presis forståelse av begrepet, slik at det lar seg avgrense i større grad enn du gir uttrykk for.

 • LiS 05.01.2018 16.56.59

  Anne Grethe Erlandsen, på lik linje som NPM, er lite forenlig med offentlig helsevesen. Når til og med Hood (som "oppfant" NPM) sier at det ikke er egnet sstyringsform for offentlig sektor bør departement, minister og ikke minst statssekretær ta en runde med seg selv.

 • J:S 05.01.2018 18.10.05

  Erlandsen har vært for mye samman med Kvinnsland nett som og høre han der han går fram og tilbake og messa om slikt tull.

 • Doktern 05.01.2018 16.10.01

  En god parameter for å måle kvalitet i behandlingen kunne jo vært hvor mange pasienter som ville gi legen sin en god klem etter et utrednings- eller behandlingsforløp. Kanskje for mykt for NPM-hurven.

 • N.n 05.01.2018 15.31.15

  Det beste ledere i helsevesene kan gjøre er og få fram folk som er flinkere en seg selv og ikke føle angs for at de blir forbgått på hiarki stigen. Men da hadde vel ikke Erlandsen vært der hun er i dag og mange andre med.

 • Lege i Nord 05.01.2018 15.23.55

  "Det de skal konsentrere seg om er dialogen med sin ledelse, sier og slik det er i Norge, er det gode muligheter for det." Oversatt: Legene skal holde kjeft. Ledelsen har som vanlig på sine skylapper med null forståelse om hvordan det de setter igang fungerer hos leger og sykepleiere. Det er mye statistikk ikke fanger opp ettersom man av praktiske grunner ikke kan måle alt. I tillegg er det ikke alt som lett kan måles. NPM er dessverre basert på målte resultat, og resultatet blir da ikke bedre enn hva man velger å måle. At det vurderes så firkantet og så selektivt er et stort handikap. Og man ser det på bakkenivå når sjefen skryter av gode resultater mens man ser at mye drives uforsvarlig med stor risiko for liv og helse. NPM er hatet ettersom det ikke ser individene i systemet. Statsråder er slik særdeles lik NPM i sin natur. Internasjonale studier viser at fonøyde arbeidere er effektive arbeidere. Med NPM forsvinner denne gevinsten.

 • Lege 05.01.2018 15.03.42

  Statssekretæren forstår altså ikke forskjell mellom målstyring (vha NPM) og faglighet (vha tillit). Ikke overraskende, og ikke rart at vi nå har et overdimensjonert og dyrt administrativt nivå som ikke produserer helse i det hele tatt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!