Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
TIDEN LØPER: Dagen etter dommen i Arbeidsretten møttes partene til et møte hos Spekter. Nå har de fått frist til 25. januar før saken igjen havner hos Rikslønnsnemnda. Foto: Målfrid Bordvik

Legene og Spekter må bli enige innen 25. januar

Legeforeningen og Spekter har frist til 25. januar for å bli enige om ny tariffavtale. Hvis ikke havner saken igjen hos Rikslønnsnemnda.

Publisert: 2017-12-15 — 06.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Dette ønsker begge parter å unngå. Likevel har de fremdeles ikke kommet i gang med reelle forhandlinger. Det eneste som sies fra offisielt hold, er at det er «dialog» og «kontakt» mellom partene.

– Vi mener partene nå har en unik mulighet til å bli enig, slik at vi kan unngå forhandling i nemnda. Enighet vil gi et helt annet utgangspunkt enn om dette løses av en tredjepart. Da får vi et bedre utgangspunkt for å bygge tillit i sykehusene og løse de oppgavene vi skal løse, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

– Annet utgangspunkt
På spørsmål om Legeforeningen frykter en ny nemndsbehandling etter det forrige nederlaget, svarer legepresidenten slik:

– Vi har et annet og godt utgangspunkt med dommen fra Arbeidsretten.

Også Spekter ønsker å unngå en ny behandling i nemnda.

– Vi ønsker en løsning som begge parter kan leve med. Det beste er om vi får det til gjennom god partsdialog, sier kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter.

Kort levetid for ny avtale
Samtidig forbereder Rikslønnsnemnda seg igjen på å få konflikten på sitt bord. Rikslønnsnemndas leder Dag Nafstad innkalte nylig partene til et forberedende møte. Saken skal opp i nemnda 25. januar, nær ett år etter at partene møttes der første gang. Partene er bedt om å levere skriftlige innlegg før jul.

– Siden saken er såpass spesiell som den er, får partene også anledning til å komme med et andre skriftlig innlegg innen 5. januar. Siden hele tariffavtalen er opphevet, kan det være ganske uklart hva partene vil legge ned av påstander i sitt første innlegg, og derfor får de også anledning til et andre innlegg for å kommentere det som motparten eventuelt kommer med, sier Nafstad.

I møtet kom samtidig nemndlederen med en klar oppfordring til partene.

– Vi tok opp forskjellige scenarioer og konkluderte med at det beste er om de kommer til enighet. Jeg oppfordret derfor partene til å se nærmere på hvilke muligheter som er for å enes, i stedet for å tvistes. Det spesielle her er også at en nemndsavgjørelse som måtte komme, vil utløpe i april 2018, og dermed bare gjelde i to–tre måneder.

Nemnda består av de samme medlemmene som sist, og det er satt av én dag til saken. 

Hele avtalen til vurdering
Legeforeningen kom nylig med et løsningsforslag, som i praksis er nøyaktig det samme kravet som de streiket for i fjor høst; nemlig kollektive, rullerende arbeidsplaner.

– Dette er en del av dialogen mellom partene. Våre synspunkter fremkommer i denne dialogen, og ikke i mediene, sier Larsen om forslaget.

Inntil partene blir enige eller Rikslønnsnemda fastsetter en ny tariffavtale, er det avtalen fra 2014 som gjelder. I november slo Arbeidsretten fast at Rikslønnsnemnda ikke hadde hjemmel til å videreføre unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, mot Legeforeningens vilje. Dermed ble hele tariffavtalen kjent ugyldig.

Arbeidsretten har overlatt til Rikslønnsnemnda å vurdere om det er grunnlag for justeringer i andre deler av overenskomsten. Spekter har tidligere påpekt at legene har flere motytelser som kompensasjon for arbeidstidsunntakene, blant annet utdanningspermisjon.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Morten Svendal Hatlen 18.12.2017 21.05.10

  Espen tar feil når han skriver at "Overtid kan du velge og heller bare gå hjem". Arbeidsgiver kan lovlig pålegge den enkelte arbeidstaker 200 timer overtid årlig. Forøvrig merker jeg meg at den samme lønnsnemden som vedtok en ulovlig avtale igjen skal lage en ny. Det er lite tillitsvekkende, og nemdmedlemmene burde vært fritatt fra dette.

 • lege 17.12.2017 11.44.07

  Skal vi kommer videre her må vi bygge på gjensidig tillit. Dagens ledelse av Spekter har ingen tillit, og kommer heller ikke til å klare å gjenvinne den. Vi kommer derfor ikke videre før ledelsen er skiftet ut.

 • Husken 16.12.2017 12.48.15

  Spekter bør huske at de erkjente grunnlønna var kanskje noe dårlig under rettsaken.... Hvis leder av Spekter fortjener +50% av av statsministerlønn og lønnstigning vanlige lønnstakere bare kan drømme om til tross for hva Spekter presterer, bør Spekter selv være langt mer imøtekommende i lønnspørsmål med foreningen. Legene gjør i hvert fall noe samfunssnytte...

 • Espen 15.12.2017 22.09.21

  Spekter ønsker vel egentlig ny Rikslønnsnemd siden nemnden da kan hjelpe til med å demontere den delen av arbeidsavtalen som ikke har med selve arbeidstiden å gjøre. Vant rettsaken? Oppsummert er det omtrent slik: Siden arbeidsgiver ikke fikk lov til å voldta arbeidstaker i planleggingen så bør andre deler av overenskomsten reforhandles.... Jada, kjempeseier. Si opp hele avtalen å gå for AML å bli ferdig med dette tøyset.

 • Lege 17.12.2017 01.57.47

  AML er ikke en god løsning. Arbeidsgiver vil bl.a ha full styringsrett over "ordinær arbeidstid", som vanlig er 07-18. De står dermed fritt til å planlegge kveldspoliklinikk året rundt. Dette kommer i tillegg til kvelden du mister på dagvakt, ettersom døgnet må deles i to (max 12,5 timers vakt). Fint, vi ville hatt 38 timers uke i snitt på 1 år på papiret, men legekreftene er foreløpig ikke i overflod, og fravær må fortsatt dekkes. Farvel, vakansbetalt for fritiden din, hallo 200 lovlige overtidstimer i året. Fascinerende nok har Spekter fått mange til å tro at det er dette vi vil, når det etter alt å dømme har vært langtidsstrategien deres. Hatten av, Spekter.

 • Espen 18.12.2017 10.42.03

  Dette er jo fake news og forsøk på å villede offentligheten. Overtid kan du velge og heller bare gå hjem, idag jobbes det 1000 årsver ubetalt allerede. Vakansvakter vil det bli flere av men de blir litt kortere og arbeidsgiver må gjøre noe seriøst med lønnen ettersom brå overgang til AML medføre ca 20-25% økt behov for spesialister som ikke finnes, da kan man si opp å leie seg inn på egne preferanser. Å tro at vaktene blir dårligere betalt ved AML er bare tøys, disse vaktene må dekkes, lege på natt til 800 kr er dyrt mens advokat for å krangle med naboen på en tirsdag fort er 2000 kr per time..

 • Lege 19.12.2017 12.53.57

  Espen- sett deg inn i AML. Det aktuelle for oss er paragraf 10-5, altså gjennomsnittsberegning. Dette innebærer perioder på inntil 8 uker med opptil 48 timer i snitt, og ingen begrensning på hvor mange slike perioder som er lov, så lenge gjennomsnittet er 38 timer i uka. Imidlertid finnes det rom for arbeidsgiver til å pålegge deg inntil 200 timer overtid, når dette er nødvendig for å drive bedriften. Så, i stedet for en Trumpæras «fake news», foreslår jeg for deg litt opplysningstid med lesing av lovtekst.

 • Lege 19.12.2017 12.58.43

  Edit: 38 timer i snitt *i løpet av 52 uker*

 • Lege 15.12.2017 09.03.34

  Flott! 35,5 timers arbeidsuke, resten som frivillig overtid!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!