Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

24 TIMER:– Grensen burde vært på 24 timer. Denne studien viser at det ikke er lurt å vente med disse pasientene, sier ortoped Lars Gunnar Johnsen.

24 TIMER:– Grensen burde vært på 24 timer. Denne studien viser at det ikke er lurt å vente med disse pasientene, sier ortoped Lars Gunnar Johnsen. Foto: Gettyimages

Mange venter for lenge på hoftebruddsoperasjon

Ny studie fra JAMA viser bedre overlevelse for hoftebruddpasienter ved operasjon innen 24 timer. Men i Norge må mange vente lenger. – De blir ofte en salderingspost, sier overlege Lars Gunnar Johnsen.

Annons:
Ortoped Lars Gunnar Johnsen har deltatt i arbeidet med å lage en nasjonal veileder for behandling av hoftebrudd.

En ny kanadisk studie av hoftebruddpasienter viser at de som venter lenge på operasjon har høyere dødelighet og mer komplikasjoner etter operasjonen.

For de som ventet mer enn 24 timer var dødeligheten 6,5 prosent etter 30 dager, for de som ble operert raskt var dødeligheten 5,8 prosent.

54% innen 24 timer
Tall fra Nasjonalt Hoftebruddregister viser at mange pasienter i Norge må vente lenger enn 24 timer på operasjon.

– I 2016 ble 54 prosent av pasientene operert innen 24 timer. 85 prosent var operert innen 48 timer, sier Jan-Erik Gjertsen, leder for Hoftebruddregisteret og overlege ved Haukeland universitetssjukehus.

Kunnskapssenteret anbefalte i 2014 at hoftebrudd bør opereres innen 24 timer, og senest innen 48 timer.

– Må få følger
Ortoped Lars Gunnar Johnsen er forløpsansvarlig for hoftebrudd ved St. Olavs Hospital. Han mener studien i JAMA må få følger.

– Grensen burde vært på 24 timer. Denne studien viser at det ikke er lurt å vente med disse pasientene, sier Johnsen.

En typisk hoftebruddpasient er over 80 år.

– Dette er eldre mennesker, og de blir ofte en salderingspost. De ligger stille og klager ikke, og kan bli liggende lenge før de blir operert, sier Johnsen.

Får ofte komplikasjoner
Han påpeker at JAMA-studien også viser at pasienter som må vente lenge på operasjon ofte får komplikasjoner. Det var økt risiko for lungeemboli, lungebetennelse og hjerteinfarkt i gruppen som måtte vente mer enn 24 timer.

– Dermed blir de liggende lenger på sykehuset enn hvis de hadde blitt operert raskt. Slik sett lønner det seg både for pasienten og for sykehuset å prioritere disse pasientene høyere, sier Johnsen.

Nasjonal veileder
Han sier at studien i JAMA er grundig og viktig.

– Jeg har deltatt i arbeidet med å lage en nasjonal veileder for behandling av hoftebrudd. Der vil vi vise til denne artikkelen, og håper at den vil føre til at flere sykehus opererer pasientene sine innen 24 timer, sier Johnsen.
Veilederen omtaler alle aspekter ved hoftebrudd, både medisinske og kirurgiske, og er forfattet av fagfolk fra ortopedi, geriatri og anestesi.

Store forskjeller mellom sykehusene
Resultater fra Hoftebruddregisteret viser at det er store forskjeller mellom sykehusene når det gjelder ventetid, og de største sykehusene ligger generelt dårligst an.

Gjertsen ved Haukeland universitetssjukehus mener dette blant annet er fordi universitetssykehusene har mye annen traumatologi som også haster.

– Ved Haukeland, for eksempel, opererer vi som regel mer kompliserte brudd på dagtid, fordi de ofte opereres av spesielle operatører. Mens hoftebruddene, som ofte er enklere å operere, blir operert på ettermiddagen. Da kan det dessverre i perioder bli lenger for disse pasientene å vente, sier Gjertsen.

Sårbar gruppe
Gjertsen mener at tallene fra den kanadiske studien er interessante.

– Det er ikke svært store forskjeller i dødelighet mellom de to gruppene, men dette er en sårbar gruppe, og vi bør gjøre det vi kan for å bedre behandlingen. Studien viser at ventetid er viktig for prognosen. Sykehusene bør bli flinkere til å prioritere disse pasientene, men samtidig ser jeg problemet med å få logistikken til å fungere, sier han.

Stress og smerter
Han er ikke overrasket over at det er mer komplikasjoner blant de som må vente lengst.

– De opplever stress og smerter når de blir liggende og dette er en stor påkjenning for kroppen. I tillegg vet vi at immobilisering øker sjansen for medisinske komplikasjoner, sier Gjertsen.

Gjertsen ønsker gjennom registeret å se nærmere på sammenhengen mellom dødelighet og ventetid i Norge.

– Dersom vi også i registeret kan finne en slik sammenheng, vil det bli enda mer tydelig at disse pasientene bør opereres raskt, sier han.

Bedre behandling
Sykehusene bruker sine egne resultater på ventetid for å argumentere for at de trenger økt operasjonskapasitet, ifølge Gjertsen.

– Så data fra Hoftebruddregisteret og fra den kanadiske studien kan sammen forhåpentligvis bedre behandlingen av hoftebruddpasientene, sier han.

Oppgitt ventetid i studien i JAMA er fra pasienten ankommer sykehuset. Oppgitt ventetid i Hoftebruddregisteret er fra bruddet skjedde, og er dermed noe lenger enn ventetiden på sykehuset.

Kortere liggetid
12. desember offentliggjorde Riksrevisjonen sin årlige rapport. Her har de blant annet sett på effektiviteten ved sykehus ut fra eksempler med hoftebrudd.

I perioden 2011-2015 har det vært en nedgang i liggetiden for hoftebruddpasienter, fra 7,4 til 5,5 dager. En del av nedgangen i liggetid kan forklares med samhandlingsreformen, ifølge rapporten.

Kommentarer

 • Bente Hagen 17.12.2017 05.57.28

  Når økonomien skriker? må noen dø, et liv betyr ingenting for å spare noen kroner, vi tar noen liv, det sover vi godt med. For det er jo regelrett drap i statlig regi, men så sparer vi noen sykehjemsplsser og eldrehjelp attåt.... Dette er ikke liv som ses på den internasjonale stjernehimmel. Dette er stort sett bare eldre, de får begrense seg og vite de er en byrde i live, deres menneskeverd og liv er sekunda, det må de skjønne, vi har ingenting å være dem takknemlige for, er de så naive de trodde det?

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!