Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
"UBEGRIPELIG": - For meg framstår det som en ubegripelig måte å vurdere fastlegekontorene på, sier Cato Innerdal. Foto: Erik Birkeland/rb

Slakter fastlegeundersøkelsen

– Å gi plusspoeng for legekontor som tilbyr lovstridige tjenester kan vel i beste fall beskrives som et «mageplask», mener kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde.

Publisert: 2017-10-20 — 13.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Forbrukerrådet presenterte nylig en undersøkelse som fastslo at fastlegene har en lang vei å gå når det kommer til digitalisering.

Cato Innerdal, som er kommuneoverlege i Molde, reagerer sterkt på måten Forbrukerrådet har vurdert fastlegekontorene på:

 – For meg framstår det som en ubegripelig måte å vurdere fastlegekontorene på. Dette tilsynelatende uten at Forbrukerrådet er kjent med innholdet i «Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten». Faktum er at de kontorene som skulle få plusspoeng her burde få tilsynsmyndighetene på nakken. For dette ville vært i strid med omtalte norm, og med stor sannsynlighet også ulovlig, skriver Innerdal på Facebok.

Til Dagens Medisin sier Innerdal at han i en epost har bedt Forbrukerrådet gjøre rede for hvordan testen faktisk er gjennomført, og at han forøvrig mener Datatilsynet vil være rette instans for å se nærmere på saken.

Forbrukerrådets Anne Kristin Vie sier blant annet følgende til Dagens Medisin om kritikken fra Innerdal: (Les hele svaret fra Forbrukerrådet nederst i artikkelen)

 – For oss og for mange andre betyr det noe at fastlegekontorer tenker på brukervennlighet. Dette bør være noen lunde på samme nivå med resten av samfunnet, sier Vie.

Dagens Medisin skrev før sommeren at fastleger hadde reagert på anonyme henvendelser til legekontorer fra Forbrukerrådet, der de blant annet ble bedt om å oppgi om de tilbyr prøvetimer.

 "Helt sikkert god intensjon"
Innerdal, som forøvrig mener det er «prisverdig at Forbrukerrådet velger å prioritere landets legekontor», peker på at de har brukt, tilsynelatende omfattende ressurser, på å undersøke 1374 legekontor, og rangert disse etter poenggivning for å være «imøtekommende og gi god og relevant informasjon, og for å være lett tilgjengelig digitalt».

– Intensjonen om å vurdere fastlegetjenesten er helt sikkert god. Og som innenfor de fleste virksomheter er det også innenfor fastlegetjenesten forbedringspotensial. Det jeg reagerer på er måten man har valgt å gjøre det på.

– Måten Forbrukerrådet har «undersøkt» dette på er med telefon, SMS og e-post. Samtidig har de valgt å være anonyme, og avvist å oppgi navn i sine henvendelser. Og for legekontor som ikke har besvart slike anonyme henvendelser, så har de blitt belønnet med relativt lite poeng. Videre har Forbrukerrådet gitt plusspoeng dersom fastlegen tilbyr konsultasjoner via Facetime/Skype.

–Testen betyr ingen ting
– Som kommuneoverlege er jeg fastlegenes nærmeste leder. Jeg burde da kanskje vært relativt fornøyd med at fastlegekontorene i Molde kommune kom relativt godt ut. Men det er jeg altså ikke. For resultatene på denne testen betyr absolutt ingen ting.

– Jeg har fått oversendt grunnlagsdata for «mine» fastleger, og sett nærmere på Forbrukerrådets beskrivelse av metode, testkriterier og så videre.

 – Det er for meg ubegripelig at Forbrukerrådet har brukt så mye ressurser på å gjennomføre det jeg mener er en metodisk svært svak undersøkelse. Å gi plusspoeng for legekontor som tilbyr lovstridige tjenester kan vel i beste fall beskrives som et «mageplask».

Troverdigheten til Forbrukerrådet er for min egen del effektivt fjernet, skriver Innerdal:

-- Dersom andre undersøkelser fra den kanten har samme metodiske styrke som denne undersøkelsen, så kan man like gjerne bruke tiden på å bygge korthus. For når det ramler sammen, så har man jo i alle fall det samme resultatet som det jeg mener denne undersøkelsen representerer.

Forbrukerrådet: – Fornøyd med engasjementet

 – For oss og for mange andre betyr det noe at fastlegekontorer tenker på brukervennlighet, sier Forbrukerrådets Anne Kristin Vie.

 – Vi har merket oss at denne testen har engasjert veldig mange fastleger, svarer Anne Kristin Vie, som er fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.

– Dette er vi fornøyd med, ettersom det nå vil sette søkelyset på førstelinje-henvendelsen. Alle deler i samfunnet som har en eller annen form for bruker/forbrukerkontakt, har fra tid til annen godt av å få en tilbakemelding. Vi i Forbrukerrådet tar vår mandat på alvor og kommer til å fortsette å teste alle virksomheter, både offentlige og private som har en eller annen form for brukerkontakt, sier hun.

«Mystery shopping»
Hun viser til at metoden de har brukt, «mystery shopping», kjennetegnes ved at testmedarbeidere har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige fastlegekontorer i Norge på epost/SMS/telefon og via kontorets nettside.

– Mystery shopping er en metode der man fremstår som en forbruker for å oppleve, undersøke og kartlegge brukernes møte med en leverandør eller en tjeneste. Dette er en vanlig måte å teste seg selv på i tjenestesektoren. Vi har tatt imot det svaret vi får og har forutsatt at det ved fastlegekontoret som svarer oss også er rette vedkommende.

 – Vi har forespurt videokonsultasjon og e-konsultasjon og telefonkonsultasjon. I undersøkelsen var det 65 fastlegekontorer som tilbyr e-konsultasjon, 994 tilbyr telefonkonsultasjon og 7 videokonsultasjon. Vi forutsetter at hvis disse formene for konsultasjon tilbys, så gjøres dette ved en sikkerhetsmessig betryggende måte.

 – Vi har vært tydelige
– Vi registrerer at kommuneoverlegen synes at «undersøkelsen betyr ingenting». For oss og for mange andre betyr det noe at fastlegekontorer tenker på brukervennlighet. Dette bør være noen lunde på samme nivå med resten av samfunnet. Igjen, vi har ikke undersøkt pasientforholdet eller det medisinske. Dette har vi vært tydelig på hele veien. Det er veldig hyggelig at enkelte fastlegekontorer tar brukervennlighet på alvor, som for eksempel Risavika legesenter i Sola kommune gjør. De er også vår vinner av denne testen. 

–  Fortsatt et stykke igjen å gå
– Forbrukerrådet er opptatt av at også fastlegekontorene skal være mer brukervennlige i første møte. Det er viktig å tilby kommunikasjonsformer som en stadig større del av befolkningen etterspør. Helseminister Bent Høie, sa denne uken at alle skal kunne kommunisere digitalt med sin fastlege innen to år. Det håper Forbrukerrådet at kommuneoverlege Cato Innerdal og fastleger/fastlegekontorer tar på alvor og gjennomfører. For vi ser at det fortsatt er et stykke vei å gå kommunikasjonsmessig for fastlegekontorer. Dette må fastlegekontorer og kommuner prioritere. Vi kommer til å følge med på denne prosessen, avslutter Vie.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • regin hjertholm 24.10.2017 10.34.04

  Dagens medisin eller noen andre medier bør følge opp denne saken kritisk. Kan dere finne ut hva dette har kostet og hvorfor undersøkelsen ikke var bedre kvalitetsikret. Helsefaglig kompetanse virker fraværende. Innsikt i regler for digital kommunikasjon i helsevesenet mangelfull.

 • regin hjertholm 24.10.2017 10.29.07

  Jeg har sett nøye over dene saken i flere dager. Undersøkelsen er dårlig designet, man fokuserer på dem som er utenfor listen til fastlegen og man gir poeng til ulovlig kommunikasjon og trekk til dem som følger norm for informasjonssikkerhet. Man går deretter hardt ut i media og på egen hjemmeside og facebook med video som sier at fastleger er digitale sinker. Man offentliggjør dårlige resultater for legekontor som bruker statens helsenorge digital dialog fastlege-innbygger, det er rett og slett desinformasjon. Forbrukerrådet viseri sine svar absolutt ingen tegn til selvkritikk. Hele undersøkelsen og alt som er lagt ut på nett bør fjernes og man bør offentlig be fastlgene om unskyldning.

 • Lege 24.10.2017 12.05.38

  Det høres ut som det er Forbrukerrådet du beskriver ja......

 • Ansatt 22.10.2017 14.20.11

  Trude M - husk at dette er helt typisk høyre orientert politikk hverken mer eller mindre.

 • Trude M 21.10.2017 12.45.43

  Rådet går i samme fella som de fleste av våre politikere, særlig helseministeren. De mikser opp forbrukerorienterte med det å være pasient. At helsetjenester er produksjonsvare og at forbrukeren skal være fornøyd. Man kan dra paralleller til leselisten.no, hvor enkeltpersoner legger inn fullstendig subjektive vurdering basert på hvor fornøyd de ikke med det de får (sykemelding, henvisning, resepter) og ikke nødvendigvis kvaliteten på medisinsk vurdering. Rådets vurdering passer fint inn med filosofien i New Public Management. Pasienter bør absolutt ha en fin opplevelse med sin lege, og flere legekontorer kan nok med fordel ha mer konstruktive nettsider, men denne tilnærmingen er et feilspor.

 • fastlege 21.10.2017 08.31.03

  Fastlegeordningen er veldig viktig og fortjener at studeres og forbedres! Det er slående at forbrukerrådet ikke tar til seg kritikken her. De har utført en meget dårlig undersøkelse som har veldig store svakheter, deretter utbasunert dette som fakta. Jeg mener at fastlegeordningen fortjener en god og seriøs undersøkelse og ikke noe som dette, som er mer lik tabloid journalistikk. Detter er bare egnet til å få oppmerksomhet og til dels svartmale en viktig samfunnstjeneste. At de ikke svarer på eller tar til seg kritikken hva gjelder studie-design og utforming er skremmende! Hvis de driver slik i alle sine undersøkelser så han jeg veldig liten tillit til resultatene deres i andre saker.

 • Lege 21.10.2017 00.45.44

  Enig med forfatteren av dette innlegget! Terningkast virker veldig useriøst. Det er ikke en film eller vare som skal vurderes, men legetjenester .

 • Sykehuslege 20.10.2017 20.31.30

  Forbrukerådet viser at de er et statsusidiert supperåd. De burde holde seg til å jakte på spornivåer av parabener i såpe og lignende og da helst uten noen form offentlig finansiering. Kritikken de får fra kommuneoverlegen er ganske alvorlig. Svaret om at de er fornøyd for engasjementet undersøkelsen har vekket, våset om mystery shopping viser for det første at de ikke er i stand til å imøtegå kritikk med saklige argumenter og at de er helt ute på viddene når det gjelder grunnleggende metodologi og saksområde. Dersom min fastlege skårer godt på denne tøysetesten, så bytter jeg fastlege. Hvem evaluerer innsatsen til dette supperådet forresten?

 • Lege 20.10.2017 13.21.25

  HOD har bestillt, Forbrukerrådet utfører. Blind leder blind. Resultat som forventet.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!