Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

AVVISER SV-KRITIKK: Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland.

AVVISER SV-KRITIKK: Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Mener bidragsordningen slår ut tilfeldig

Stortingspolitiker Sveinung Stensland avviser kritikken fra SV, og mener regjeringens politikk vil gi et mer rettferdig system for legemiddelfinansiering.

Annons:

I forslaget til statsbudsjett for 2018 fastslo regjeringen at den gradvis vil avskaffe bidragsordningen for legemidler på hvit resept. Selv om Helse- og omsorgsdepartementet i første omgang kun vil fjerne støtten til nye pasienter, retter SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson sterk kritikk mot kuttet. Ifølge stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) har imidlertid SV satt seg dårlig inn i saken.

– Dette er en oppfølging av det et enstemmig storting har vedtatt i Prioriteringsmeldingen og Legemiddelmeldingen, hvor vi har sagt at vi skal gjøre en stor opprydning på legemiddelområdet. Dette er en lenge varslet omlegging, og vi har en god overgangsordning der ingen av dem som er med i bidragsordningen i dag skal tas ut av ordningen. Det betyr at den som bidrar til usikkerheten for disse pasientene er Wilkinson selv, sier Stensland til Dagens Medisin.

– Tilfeldig hvem som får
Høyre-politikeren mener endringene på legemiddelområdet gir et mer helhetlig og rettferdig system for offentlig finansiering av legemidler. Han peker blant annet på at regjeringen i statsbudsjettet vil øke bagatellgrensen – heretter kalt «fullmaktgrense» – til 100 millioner kroner. Stensland viser også til at bidragsordningen er eldre enn blåreseptordningen, og har ligget urørt i mange år.

– Nå har det vært ganske tilfeldig fra landsdel til landsdel hvem som har fått støtte gjennom bidragsordningen. Vi mener det bør være samme system for alle legemidler. Jeg tror SV både skjønner og er enig i at et slikt system bør bygge på likhet, og ikke på tilfeldigheter. Så er det noen som har fått svært høye utgifter dekket gjennom ordningen, og de har vi sagt at skal få spesiell oppfølging, sier Høyre-politikeren:

– Samtidig som vi avvikler bidragsordningen, gjør vi det lettere å få legemidler inn i blåreseptordningen. Wilkinson hopper også elegant bukk over at en del av disse legemidlene skal dekkes gjennom sykehusfinansiering. Vi rendyrker prinsippet om at finansieringsansvaret skal følge behandleransvaret.

Dårlig nytt for industrien
Stensland mener dessuten bidragsordningen først og fremst er lønnsom for legemiddelindustrien, ettersom ordningen åpner for at legemiddelselskapene får solgt legemidler som ikke har norsk markedsføringstillatelse eller som ikke er søkt inn i blåreseptordningen:

– De som taper mest på at bidragsordningen blir avviklet er legemiddelindustrien. Da er det interessant at det er SV som forsvarer ordningen. Mange av de aktuelle legemidlene er ikke registrert og det er ikke søkt om refusjon. Det er kostbart for legemiddelindustrien å få produkter registrert, og for legemidler med registreringsfritak er det nesten umulig for myndighetene å drive prisregulering.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!