Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– LEVER I UTRYGGHET: – Nå kommer det til å være mange syke mennesker som må leve i utrygghet og ikke vet om de får støtte til legemidler i fremtiden. Jeg visste ikke at det var dette Høyre mente da de snakket om «pasientens helsetjeneste», sier stortingspolitiker Nicholas Wilkinson (SV) om kuttet i statsbudsjettet.

– LEVER I UTRYGGHET: – Nå kommer det til å være mange syke mennesker som må leve i utrygghet og ikke vet om de får støtte til legemidler i fremtiden. Jeg visste ikke at det var dette Høyre mente da de snakket om «pasientens helsetjeneste», sier stortingspolitiker Nicholas Wilkinson (SV) om kuttet i statsbudsjettet. Foto: Morten Brun/SV

Regjeringen kutter i bidrag til medisiner på hvit resept

Helseministeren går inn for en gradvis avskaffelse av bidragsordningen. SV omtaler kuttet som «veldig alvorlig», og mener utsatte pasienter mister en viktig sikkerhetsventil.

Annons:

I statsbudsjettet erklærer regjeringen at den gradvis vil avskaffe bidragsordningen for legemidler på hvit resept. Dette vil ifølge budsjettet gi en innsparing på ti millioner kroner i 2018.

Kuttet betyr i første omgang at ingen nye pasienter skal få bidrag gjennom ordningen. Samtidig vil Helse- og omsorgsdepartementet «se nærmere på hvordan ordningen kan innrettes for å ivareta brukere som allerede får bidrag, og som ikke vil få behandlingen dekket av andre finansieringsordninger etter endringene i blåreseptordningen».

«Fortsatt veldig alvorlig»
Regjeringens planer om å avskaffe ordningen ble varslet da helseminister Bent Høie la frem en rekke endringer i legemiddelregelverket før sommeren. I kjølvannet av flere kritiske høringsinstanser og politisk press, fastslår statsbudsjettet at ordningen skal avvikles gradvis. Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i SV, er imidlertid ikke beroliget.

Bidragsordningen for legemidler på hvit resept

Ordning der pasienter kan få offentlig støtte for reseptbelagte legemidler som ikke er dekket av blåreseptordningen.

Ordningen innebærer at helsemyndighetene dekker opptil 90 prosent av legemiddelutgifter som overskrider 1825 kroner.

– Jeg er glad for at presset har fungert, men dette er fortsatt veldig alvorlig. For det første har ikke regjeringen stoppet planene om å kutte ordningen for alle. Den utsetter bare planene ett år, og gir ingen garantier for hva som skjer ut over 2018. For det andre fratas nye pasienter muligheten til å få støtte gjennom ordningen, sier Wilkinson til Dagens Medisin:

– Dette har vært en viktig sikkerhetsventil for at pasienter som ikke passer inn i den lille, trange boksen til Høie, får støtte til å dekke behandlingen sin. Det er en veldig liten sum i det store statsbudsjettet, men det betyr mye for dem det gjelder.

3508 fikk støtte
Ifølge en oversikt som nylig ble lagt frem av helseministeren, er det 3508 personer som har fått støtte gjennom bidragsordningen det siste året. Blant disse var det 20 personer som fikk mer enn 100.000 kroner hver.

Wilkinson er sterkt kritisk til at myndighetene allerede har sendt ut brev om at støtten vil opphøre fra nyttår, når det nå viser seg at ordningen i første omgang kun skal kuttes for nye pasienter.

– Her har man sendt ut brev til tusenvis av syke mennesker om at man vil ta fra dem støtten. Det tyder på at de som styrer ikke vet hva de holder på med. Jeg forventer at regjeringen ber om unnskyldning til disse pasientene. Men den viktigste unnskyldningen man kan gi, er å sikre at pasientene fortsatt får bidrag. Nå kommer det til å være mange syke mennesker som må leve i utrygghet og ikke vet om de får støtte til legemidler i fremtiden. Jeg visste ikke at det var dette Høyre mente da de snakket om «pasientens helsetjeneste», sier han.

Stoler på fastlegene
– Regjeringen begrunner kuttet med at flesteparten av legemidlene trolig ikke oppfyller kravet om kostnadseffektiv behandling. Hva er din kommentar til det?

– Dette handler enten om spesielle sykdommer eller legemidler som brukes utenfor vanlig bruksområde. Det er legemidler som fastlegene har anbefalt, ofte i dialog med pasientene sine. Jeg mener at vi må ha tillit til at fastlegene gjør jobben sin på en god måte.

– Undergraver blåresept
I statsbudsjettet opplyser regjeringen at den har fått flere sterke reaksjoner på den opprinnelige planen om å avskaffe ordningen fra 1. januar 2018, om at mange med dette forslaget ville bli nødt til å dekke store legemiddelutgifter på egenhånd.

«For 2018 foreslås det derfor at bidragsordningen avvikles for nye pasienter for å unngå at den undergraver intensjonen med blåreseptordningen. Forslaget om avvikling gjelder ikke bidrag til prevensjonsmidler og heller ikke legemidler til behandling av infertilitet. Innsparingen i 2018 anslås til om lag ti millioner kroner», heter det i budsjettet.

Kommentarer

 • Bjørn Foss Gravingen 17.12.2017 14.18.23

  SV var med, da de rødgrønne tok vekk særfradrag for høye sykdomsutgifter, så dette er "rette raua som fes". Her kastes det glass i et hus av sten.

 • Rådgivende lege 13.10.2017 16.07.57

  Skal alle medisiner dekkes av Staten? Hvilke skal i så fall ikke dekkes? Bidragsordningen er tilfeldig og vanskelig å praktisere rettferdig. Det er vanskelig å forstå at man ikke kan legge alle typer refusjonsordninger inn i blåreseptordningen.

 • Tor Divel 12.10.2017 16.18.32

  Ordningen med individuell stønad av legemidler er opprettet som en sikkerhetsventil for legemidler som ikke dekkes etter forhåndsgodkjent refusjon. Bidragsordningen er en ordning som omfatter de som ikke oppfyller kravene til verken forhåndsgodkjent eller individuell stønad, og således en sikkerhetsventil for sikkerhetsventilen. Hvor mange sikkerhetsnett skal man ha? Og har ikke SV vært med å vedta prioriteringsmeldingen hvor det fastslås at legemidler skal metodevurderes, slik at man sikrer god prioritering? Bidragsordningen er så langt borte fra god prioritering som man kan komme.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!