Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Utdatert og mangelfullt fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratets vurdering av ELTE-utdanningen er basert på utdatert og mangelfull informasjon, og den er utført av et inhabilt fagpanel som åpent sier de vil bygge ned hele lisensordningen for utenlandsstudenter.

Publisert: 2017-10-05 — 11.18

Kronikk: Alexander Flottorp, tidligere ELTE-student og psykolog i Ungarn

I ET BREV fra ELTE-universitetet i Budapest tidligere i sommer kom det frem at fagbeskrivelsene som Helsedirektoratet har brukt for å vurdere ELTE-utdanningen, er både utdatert og ugyldig.

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet avviste dette overfor Dagens Medisin og ser ut til å tro at det er hun, og ikke ELTE, som definerer hvilke av ELTE-dokumentene som er gyldige og oppdaterte. Hun påpeker at fagene som står i karakterutskrifter (transcript) samsvarer med de fagene som er oppført i de innsendte fagbeskrivelsene.

For ordens skyld: De innsendte fagbeskrivelsene gjengir korrekt hvilke fag vi har gjennomgått, det er selve beskrivelsene av fagene som ikke er oppdatert.

UFULLSTENDIG. Fagbeskrivelsene fra ELTE har altså tidligere ikke tilfredsstillende reflektert det studentene lærer og må gjennom, både hva gjelder teoretisk innhold og praktisk ferdighetsopplæring.

Ett eksempel er fag i utviklingspsykologi. Faget strekker seg over tre år og inneholder totalt rundt 180 forelesningstimer og praktisk trening, men beskrives med knappe seks linjer i fagbeskrivelsene. Fagpanelet som vurderte ELTE-utdanningen på oppdrag fra direktoratet, belyste i sin konklusjon disse manglene i fagbeskrivelsene uten at de selv, eller Helsedirektoratet, fant det nødvendig å innhente fullstendig informasjon.

UTEN FORVARSEL. Helsedirektoratet påpeker at det er studentenes ansvar å sende inn gyldig og oppdatert dokumentasjon, men norske myndigheter satte presedens med å godkjenne dokumentasjonen i en årrekke.

Dersom studentene hadde fått noe som helst forvarsel om at noe skulle endre seg, kunne man ha kvalitetssikret dette, men avslagene og praksisendringen kom som lyn fra klar himmel. Direktoratet skulle ha sagt ifra om at dokumentasjonen de satt på var mangelfull, og deretter ha etterlyst nødvendig dokumentasjon i tråd med forvaltningsloven. Helsedirektoratet ga heller masseavslag til ELTE-studentene, og svertet utdanningen til både studenter ferdigutdannede psykologer basert på syltynt grunnlag.

OPPDATERT INFO. ELTE-universitetet har sendt Helsedirektoratet oppdatert, gyldig informasjon om utdanningen og sagt seg villig til å bistå med hva enn som trengs av tilleggsopplysninger, men direktoratet har så langt ikke vist tegn til at det vil ta hensyn til dette.

Det er essensielt at den gyldige og oppdaterte informasjonen blir lagt til grunn når kompenseringstiltak og eventuelle mangler i studiene nå utredes i tråd med stortingsvedtaket.

TILRETTELAGT FOR AVSLAG. Helsedirektoratet sitter ikke selv på kompetansen til å vurdere jevngodhet, og innhenter derfor ekstern faglig rådgivning fra universitetene som tilbyr profesjonsutdanningen. UiO sa seg potensielt inhabil til å vurdere ELTE-utdanningen allerede i fjor, og gikk sammen med de resterende universitetene langt i å demonstrere sin inhabilitet da de i november i et felles skriv til Helsedirektoratet tok til orde for å nedbygge lisensordningen for utenlandsstudenter. Lisenskandidatene «beslaglegger» nemlig «verdifulle praksisplasser og veilederkapasitet ute i klinikkene på bekostning av studenter fra de norske profesjonsprogrammene», kunne universitetene fortelle Helsedirektoratet.

I samme vending foreslo universitetene at lisenskandidater heller kunne «tas opp som student ved et av de fire profesjonsstudiene i psykologi», et tiltak som naturligvis «forutsetter at lærestedene tilføres ekstra midler». Panelet som vurderer ELTE-søkernes jevngodhet, har altså økonomisk egeninteresse i at studentene nektes lisens.

U-SVING. Men det stopper ikke der. Representanter for fagpanelet har bedt direktoratet utdype hvilke rettigheter lisenssøkerne har ved ulike faglige konklusjoner, noe som er uvesentlig for et fagpanel som skal gjennomføre rettferdige og uavhengige faglige jevngodhetsvurderinger. Dette faller i tillegg langt utenfor fagpanelets mandat og kompetanseområde. Likevel, i den nysignerte avtalen om faglig rådgiving beskriver Helsedirektoratet dette i detalj: Dersom det vurderes at «søkeren er utdannet til et annet yrke enn psykolog, gir likevel ikke EØS-forskriften grunnlag for autorisasjon/lisens».

Konsekvensen av dette ble at det nye fagpanelet, som forventet, tok en u-sving i det essensielle spørsmålet om hvilket yrke ELTE-studentene er utdannet til. Der vurderingen fra 2014 konkluderte med at utdanningen «uten tvil tar sikte på å utdanne kliniske psykologer som skal være forberedt til å kunne gå inn i ordinære psykologstillinger», konkluderer den nye vurderingen fra 2017 at «det kan vurderes om ikke kandidaten har tatt en utdanning til et annet yrke enn psykolog».

SVEKKET TILLIT. Hvordan kan man tro på rettferdig saksbehandling under slike forhold? Det er de samme universitetene som nå utreder mulige kompenseringstiltak for studentene slik det enstemmig ble vedtatt i Stortinget i juni i år. Slik vi ser det, er det med god grunn at ELTE-studentene har svekket tillit til at prosessen skjer på en forsvarlig og rettferdig måte.

Når Stortinget har vedtatt at det skal finnes kompenseringstiltak for dem som er rammet av praksisendringen, er det essensielt at Helsedirektoratet baserer seg på oppdatert, gyldig informasjon – og at direktoratet har så mye kunnskap om utdanningen som mulig. Her kan studentene med førstehåndskunnskap bidra.

MISFORSTÅELSER. ELTE beskriver i sitt brev til Helsedirektoratet syv sider med misforståelser fra fagpanelets side. Universitetet forteller samtidig at det i lang tid har forsøkt å komme i kontakt med direktoratet for å bistå i prosessen, men at enhver form for samarbeid har blitt avvist.

Det er på høy tid at Stortinget går Helsedirektoratet etter i sømmene for å se til at oppdraget fra Stortinget blir utført forsvarlig – og i tråd med dets intensjon.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arne 07.10.2017 18.01.34

  På tide at regjeringen tar ansvar. Helsedirektoratet er tydeligvis ikke kapable til å gjennomføre denne prosessen.

 • Psykolog 06.10.2017 13.59.26

  Korrekt. Men henger ikke de 2 års veiledet praksis også sammen med den danske modellen? Altså fordi det også er sånn i Danmark? Danske profesjonsstudenter følger kandidatstudiet (3+2 år), og kan heretter jobbe som og kalle seg psykologer. Etter minimum to år med veiledning og en rekke andre fullført krav, kan de kalle seg autoriserte psykologer i Danmark. Bare til opplysning.

 • L.A 06.10.2017 09.15.51

  "Der vurderingen fra 2014 konkluderte med at utdanningen «uten tvil tar sikte på å utdanne kliniske psykologer som skal være forberedt til å kunne gå inn i ordinære psykologstillinger», konkluderer den nye vurderingen fra 2017 at «det kan vurderes om ikke kandidaten har tatt en utdanning til et annet yrke enn psykolog»." La oss ikke glemme at personer med samme utdanning som de som fikk avslag, fikk lisens også i 2016. Noen av disse fikk til og med innvilget autorisasjon etter praksisomlegging. Helsedirektoratet forlenger også lisenser til desember 2017. Dette betyr at de anerkjenner disse personene som PSYKOLOGENE de faktisk er. Disse psykologene er tydeligvis ingen trussel mot pasientsikkerheten. Så hvordan kan andre med samme utdanning bli nektet lisens og autorisasjon?

 • Toril Rygh 05.10.2017 20.30.20

  Ja, hvordan kan man tro på rettferdig saksbehandling under sånne forhold? Helsedirektoratet har mistet min tillit. Nå får vi bare håpe at Stortinget rydder opp, ellers mister jeg all tiltro til systemet. Dette er regelrett overtramp

 • Markus Lien 05.10.2017 20.21.09

  Dette er også en grov forskjellsbehandling! Mange norske studenter går bachelor i Norge og tar en master i psykologi i Danmark med påfølgende to år lisensperiode (veiledet praksis av psykologspesialist) i Norge. Dette har vært normal praksis i en årrekke og vår situasjon er nesten identisk. Likevel så blir vi nå utestengt fra lisensordningen som tilbys de danske masterstudentene.

 • Hanne 05.10.2017 19.42.44

  Skandale. Intet mer, intet mindre.

 • Lana 05.10.2017 19.26.22

  Hva slags stat er det vi lever i som kan tillate slik skandaløs saksbehandling?

 • Psykolog 05.10.2017 19.05.06

  Det er tydelig for alle som følger saken at Helsedirektoratet er fullstendig ute av kontroll. Helsedirektoratet ofrer heller fremtiden til hundrevis av norske studenter enn å innrømme feil. Hvor er helseministeren? Denne skandalen forsvinner ikke av seg selv, den vil bare fortsette å vokse.

 • Tilla 05.10.2017 17.45.52

  En god synliggjøring av en stor skandale i offentlig forvaltning!

 • Tidl.leder 05.10.2017 15.58.54

  Omdømme til Helseminister og Helsedirektoratet er nå så svekket at det er pinlig. Inkompetansen blir tydeligere med stadig unnfallenhet, devaluerende feilinformasjon og "hakk i plata" kommunikasjon. Samtidig skyver de ansvaret fra seg til de norske universitetene som har særinteresser i saken. ELTE psykologer har dokumentert bedre klinisk psykologutdanning enn den norske profesjonsutdanningen. I utgangspunktet startet nok denne saken som en ren profesjonskamp fra NPF og Helseministeren lot seg kanskje skremme og lure. Jeg er redd her er noe som ikke tåler dagens lys. Håper for alle parter at dette vil ordne seg snarest mulig. Det er lov å ta feil.

 • Kjell O.Skavdal 05.10.2017 12.33.40

  Kjære Henrik Asheim, fung. kunnskapsminister! Nå er den famøse og skandaløse saken også brakt inn på universitetsnivå, kan du sørge for at den blir brakt inn på rett spor? Nå! Universitet og Helsedirektorat må samarbeide! Mvh Kjell O.Skavdal - Gammeldoktor

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!