Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nye retningslinjer for behandling blir ikke fulgt

Nakke- og ryggsmerter påvirker enormt mange mennesker og koster samfunnet opp imot 200 milliarder kroner hvert år. Samtidig er det bekymringsfullt å se at kunnskapen om nye forskningsretningslinjer ikke følges.

Publisert: 2017-10-05 — 05.45
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Kronikk: Ole Sommerseth, kiropraktor ved Atlasklinikken, Oslo

I ÅR KOM American College of Physicians med nye kliniske retningslinjer for behandling av akutte, sub-akutte og langvarige korsryggsmerter. Disse retningslinjene anbefaler leddmanipulasjon, trening, massasje, akupunktur og stressmestring som førstelinjebehandling, mens farmakologisk behandling ikke er å anbefale.

Likevel ser vi at det er en eksplosjon i bruken av reseptfri betennelses- og smertestillende medikamenter i befolkningen uten at det ofres en tanke på de mange bivirkninger som følger med.

KOSTBAR EPIDEMI. Forskningsgruppen i Global Burden of Disease publiserte i 2016 en rekke studier i det anerkjente tidsskriftet The Lancet som omhandlet den globale prevalensen for 310 sykdommer og skader i tidsrommet 1990–2015. Ikke overaskende ble nakke- og ryggplager rangert på førsteplass i alle verdens land, med andre muskel- og skjelettplager inne blant topp-10. Disse tallene støtter opp under våre egne tall som viser at >80% i den norske befolkning har opplevd muskel- og skjelettplager siste måned.

Videre har samfunnet kalkulert med et tap på 185 milliarder årlig. Muskel- og skjelettplager er nå godt på vei til å bli en kostbar epidemi.

UROVEKKENDE. En nylig publisert studie i Tidsskriftet for Den norske legeforening så på reseptfri selvmedisinering hos 15–16-åringer. Funnene viste at forbruket av smertestillende medisiner for muskel- og skjelettplager har økt betydelig for gutter og jenter i Norge de siste årene, hvorpå 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene hadde brukt dette den siste måneden. Dette er urovekkende mye høyere enn i den generelle befolkningen, og selv om det ikke eksisterer en snarvei til dette folkehelseproblemet, vil et større kunnskapsformidlingsansvar i primærhelsetjenesten trolig bidra i riktig retning. 

Korsrygg- og nakkesmerter er sjelden farlig eller livstruende. Likevel bør økt fokus på informasjon og kunnskap til befolkningen nå bli et viktig satsingsområde for fastlegene, selv om de allerede er under et sterkt press. Som autorisert helsepersonell besitter fysioterapeuter og kiropraktorer relevant og nødvendig kompetanse på muskel- og skjelettplager – og kan avlaste fastlegen i form av å ufarliggjøre en ellers vanlig plage som uheldigvis har en altfor stor samfunnsøkonomisk kostnad.

RETNINGSLINJENE. Nylig har forskning vist at en aktiv og konservativ tilnærming til muskel- og skjelettplager i skuldre og knær har vist like gode resultater som ved kirurgisk behandling, og derfor er å foretrekke. I menisklidelser i kneet har placebo-operasjon vist seg å være like effektivt som vanlig operasjon, dog med færre bivirkninger og kortere rekonvalesenstid før pasienten blir bra. Derfor er det gledelig å se at den nye artikkelen som går igjennom kirurgisk behandling av uspesifikke korsryggsmerter i Bone & Joint Journal, støtter konservativ fysikalsk tilnærming.

Artikkelen omhandler de seneste anbefalingene fra NICE-retningslinjene i Storbritannia. Her er det utført en grundig gjennomgang av tilgjengelig forskning som konkluderer med at evidensen for spinal fusjon (avstiving av ledd) og operasjon av skiveprotese (mellomvirvelskive) for å behandle uspesifikke korsryggsmerter, er dårlig. Retningslinjene konkluderer med at spinal fusjon kun bør utføres som en del av forskning i randomiserte, kontrollerte studier, og at skiveprotese-operasjon ikke bør utføres lenger.

FØLGER NORGE ETTER? De nye NICE-retningslinjene vil trolig føre til færre lumbale fusjoner og skiveprotese-operasjoner i England og Wales. Det er ventet at retningslinjene også vil påvirke Skottland og Nord-Irland. Flere land vil trolig også følge etter, deriblant Norge.

Det er en generell konsensus at økt aktivtetsnivå og trening står sentralt i enhver rehabilitering av muskel- og skjelettplager, og at rask tilgang til undersøkelse og behandling kan hindre sykefravær, noen ganger i form av enkel rådgivning. En nylig studie bekreftet at kiropraktorer og fysioterapeuter implementerer nye retningslinjer for muskel- og skjelettplager i større grad enn fastlegene gjør.

Undersøkelse, diagnostisering og behandling – inkludert informasjon og kunnskap om egen kropp – bør derfor benyttes i større grad hos denne autoriserte helsegruppen hvis man ønsker å bidra til raskere smertelindring. Behandlingen har definitivt også bedre effekt og klart færre bivirkninger enn medikamentell og/eller operativ behandling.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege 05.10.2017 13.37.37

  Min erfaring er at kiropraktor, dog en meget spesielt dyktig, er den eneste som kan tilpasse trening til mange av de dårligste skivepasientene. Fysioterapeutene og manuellterapeutene har meget dårlig kompetanse og ditto dårlige holdninger. God smertelindring med manipulasjon og bløtdelsbehandling gir økt treningseffekt, mindre smerter gir bedre søvn som gir høyere smerteterskel og mindre bruk av bpreparater, økt mulighet for arbeidsdeltakelse, mindre risiko for sensitisering av nervesystemet osv. Vi må basere oss på anne kunnskap enn forskning. Kunnskap er også klinisk erfaring og pasientenes egen observasjoner av hva som gjør, at de kan være i jobb og delta i samfunnet. Mange pasienter kan være i jobb- men under forutsetning av jevnlig manipulasjon, et svært godt tilpasset treningsprogram og bløtdelsbehandling, tilpasninger på arbeidsplassen og ev. transport til arbeid. Mange pasienter har heller ikke katastrofetanker,er aktive og engasjerte - men blir uføre fordi de ikke får hjelpen.

 • as 05.10.2017 12.26.46

  Ole Sommerseth: At det er mange som har muskel- og skjelettplager, og at dette koster samfunnet mye penger, betyr på ingen måte at det uten videre skal satses på f.eks kiropraktorbehandling. Om vi diskuterer hva som skal inngå i et offentlig finansiert tilbud, så skal det styrende være prinsippene Stortinget nå har sluttet seg til (prioriteringsmeldingen). Det vil si vurderinger med utgangspunkt i kriteriene om alvorlighet, effekt og kostnad. Autoritative kunnskapsoppsummeringer og studier har vist at det knapt finnes effekt av vanlig kiropraktorbehandling (manipulasjonsmetoder), og da sier det seg selv at dette er behandling som stiller svakt i prioriteringsperspektiv. Ut fra dette høres retningslinjene til «American College of Physicians» svært tvilsomme ut. Det mest kostnadseffektive tiltaket er trolig bare et generelt råd til pasientene om å holde et alminnelig hverdagslig aktivitetsnivå.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!