Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fagfolkene må stå frem

Norsk medisin og helsetjeneste er ikke tjent med ensidig svartmaling.

Publisert: 2017-09-12 — 13.02 (Oppdatert: 2017-09-12 — 13.05)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

HØYRE og Fremskrittspartiet fortsetter i regjering etter stortingsvalget på mandag. Dermed tyder det meste på at Høyre-nestleder Bent Høie også fortsetter som helse- og omsorgsminister.

Det betyr stø kurs i helsepolitikken. Visjonen om pasientens helsetjeneste vil videreføres. Det blir pakkeforløp for flere sykdomsområder. Reformen fritt behandlingsvalg vil sannsynligvis utvides. I kommunehelsetjenesten vil pilotprosjektene om primærhelseteam gjennomføres. Rus og psykiatri skal prioriteres. For å nevne noe.

REGJERINGENS styringsmulighet er likevel svekket. Høyre og Frp trenger nå både Kristelig Folkeparti og Venstre for å danne flertall på Stortinget. Det er først og fremst Arbeiderpartiets katastrofale valg som berger regjeringen, og ikke dens egen fortreffelighet.

Det er også verdt å merke seg den radikale trenden ved årets valg. Det er fire partier som går frem: Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, sistnevnte dog kun i prosent, ikke i mandater. I sum kan vi forvente en røffere tone i norsk politikk og på Stortinget. KrF og Venstre ønsker ikke lenger en samarbeidsavtale med regjeringen, noe som vil gi denne skjøre koalisjonen enda større utfordringer.

TIDSSKRIFTET gjorde i forkant av stortingsvalget opp status for norsk helsepolitikk. 14 skribenter fra ulike deler av helsetjenesten; allmennpraksis, sykehus, forskning og Den norske legeforening, skrev hver sine bidrag i et eget valgnummer. Aldersspennet på de åtte mennene og seks kvinnene var fra professor emeritus til representanter for Yngre legers forening.

Bildet som tegnes, er dystert. Til dels svært dystert. Den første skribenten, UiO-professor og geriatri-overlege Torgeir Bruun Wyller, slår an tonen uten å se særlig mange lyspunkter: «De bekymringsfulle reformene i norsk helsetjeneste de siste årene, som konsernorganisering av sykehusene, nedbygging av sengetall, dårlige funderte sykehusfusjoner, svarteperspillet om pasientene og vedtaksbasert fremfor fagbasert omsorg, er med få unntak vedtatt med tverrpolitisk tilslutning».

WYLLER mener – som mange av skribentene – at helsevalgkampen ble brukt til å diskutere «symbolsaker i stedet for viktige spørsmål». Styrelederen i Helsetjenesteaksjonen lanserer fire sentrale temaer som burde ha vært på dagsordenen; tillitstap, styring på bekostning av ledelse, irrelevante suksesskriterier og dyrking av omdømme fremfor kvalitet. Dette er gode poenger fra Wyller, som støttes av denne avis.

Men han overdriver med påstandene om at «konsulentbransje og helseforetaksledere har monopol på å informere politikere og opinion om status og veivalg..», og at «helsevesenets fryktkultur gjennomsyrer systemet fra bunn til topp...».

FAGFOLKENE – og særlig norske overleger – har en svært tydelig stemme i norsk offentlighet. De har fortsatt mye makt. Det er bra, viktig og riktig.

Derfor må heller ikke fagfolkene i norsk helsetjeneste, Legeforeningen eller andre sentrale maktfaktorer, svartmale eller gjøre seg til ofre i den helsepolitiske debatten.

DET er behov for flere leger og annet helsepersonell som evner å sette ord på hvilke faglige sider av medisinen som går i positiv retning – og komme med innspill om hvordan det skal drives kvalitetsutvikling innen en politisk ramme av både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Her er handlingsrommet – og mulighetene – fortsatt store. Uansett regjering, ville det ikke ha blitt «melk og honning» for norsk helsetjeneste.

KUN et flertall av Senterpartiet, SV, Rødt og MDG på Stortinget, ville kunne ha gitt en vesentlig annerledes helsepolitikk.

Vi snakker rammefinansiering, mer politisk styring og mindre makt til direktører og helseforetaksledere. Men dette er en utopi.

I NORSK helsepolitikk vil enten Høyre eller Ap ha minst én hånd på rattet. Da vil vi kunne oppleve justeringen av kursen, men ingen revolusjon på styrerommene i helseforetakene.Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 14.09.2017 13.12.03

  Desverre tror jeg også premisset om at vi svartmaler for mye, er feil. Det er ikke dystopiske fantasier når vi påpeker at helseforetakene ledes av ansiktsløse økonomer og byråkrater uten noe medisinsk faglig forankring. Tillitskrisen er et faktum. Når vi gjør arbeidsoppfavene våre minnes vi på hvordan langt unna virkeligheten er fra de fagre begrepene PR rådgivere i foretakene og politikerene kommer med. God pasientflyt, satsing på E-helse og sømløse behandlingskjeder har intet reelt innhold. Byråkratene som bestemmer har rett og slett ikke innsikt nok til å fatte gode besluttninger. Det som verre er er at de anser ikke inspill fra fagpersoner som verd og lytte til. Konsekvensen er et ufattelig dyrt og uproduktivt system. Tenk så mye god pasientbehandling vi kunne fått for de pengene. Særlig AP har svekket arbeiderbevegelsen's idealer med å innføre NPM som styringsystem. Dersom ikke partiet endrer kurs, vil det åpne opp for en massiv privatisering, og todeling av helsevesenet.

 • Lege 14.09.2017 13.46.17

  Enig i at Ap har svin på skogen med sin innføring av NPM i offfentlig sektor under Jens Stoltenberg og Tore Tønne. De siste 4 årene er det Høyre og Høie som har videreført dette uten motforestillinger, og må dele ansvaret. NPM har allerede ødelagt og kostet svært mye, ikke minst i tap av tillit med tilhørende frustrasjon og ineffektivitet, samt bortkastede direktørlønninger, styrehonorar og konsulenthonorar. NPM vil i ettertid fremstå som hovedårsaken til fremveksten av et todelt helsvesen. Vi er allerede der.

 • Lege 15.09.2017 13.27.46

  Du har selvsagt rett i at Høyre/Frp har drevet dette videre. Jeg har imidlertid ingen tiltro til at de noen gang kommer til å innse at NPM var et feilgrep. For dem er det heller å anse som et virkemiddel for å svekke det offenlige helsevesenet opp i mot det private. NPM fremstår også som effektivt dersom man har en ovedreven tro på effekten av økonomiske insentiver, og undekjenner folkehelsegevinsten et sterkt offentlig helsevesen gir. Gevinsten skyldes b.l.a. at en kan kannalisere ressursene ut i fra nyttekost vurderinger på populasjonsnivå. Det gir også enorme innsparinger for staten fordi høyt kvalifisert helsepersonel har et begrenset arbeidsmarked i det private, og dermed i stor grad forblir i det offentlige helsesystemet, som i motsettning til det private nå også bærer hovedtyngden av anvaret for utdanning og akuttbehandling. Sykehus kan drives som butikk, som foreksempel i USA. Dette er i midlertid dyrt for pasientene og gir begredelige resultater på populasjonsnivå.

 • lege 12.09.2017 21.51.53

  Legene svartmaler ikke for mye - men for lite. Det er store problemer i helsevesenet- og en del er forøvrig helsepersonell delvis skyld i selv. Og det går utover pasientene. Vi har de uønskede kasteballene (pasienter som har invalidiserende ryggtilstander og alvorlig sitteintoleranse pga. skiveskader/-lidelser) som regelrett neglisjeres og mobbes i helsevesenet at helsepersonell - som ikke taler pasientenes sak overfor kommunene som da reduserer driftstilskudd til fysioterapi. Pasientene finner ikke en ergonomisk stol å sitte på i helsevesenet til tross for at man er pålagt å sørge for at helsevesenet kan brukes av alle. De får ikke TT-kjøring pga. legens dårlige erklæringer som skyldes mangel på kunnskap osv. Helsepersonell gidder rett og slett ikke å samarbeide, følger ikke opp trening, gir ikke pasientene lindrende bløtdelsbehandling osv. All grunn til å svartmale. Det har blitt verre og verre. Om politikerne eller administrasjonen - eller helsepersonell er meste skyldige? Vet ikke

 • V:T 12.09.2017 14.30.55

  Fagfolkene vil holde kjeft som vanleg og tro at dei vil markere seg er utopi . Har sett overleger og avdelingsdir. stå og se på adm.dir og ledelsens galskap uten og åpne kjeften . Eineste som vil skje er at Høie vil bytte ut en Judas som dum som han var lot seg avbilde med Støre og si at han er en AP mann. Ingenting mer

 • lege 12.09.2017 13.44.43

  Mage av oss er lei etter mange år med svak faglig ledelse av helsevesenet, og er på vei over i det helprivate alternativ der vi kan konsentrere oss om faglighet og ikke styrings-ukultur. Det er alt for få ledere som Per Bleikelia. Dessverre.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!