Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
GOD GRUNN: Kommuneoverlege Morten Laudal er kritisk til å henvise symptomfrie kvinner til mammografi. – Jeg spør hvorfor. Har de en god grunn, så sier jeg ja.

Kommuneoverlege: – Dette bør de private slutte med

– Det finnes ingen god grunn til å oppfordre til mammografi-undersøkelse hos friske kvinner utover å tjene penger, mener kommuneoverlege i Vestby.

Publisert: 2017-08-25 — 08.59
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Det nasjonale screeningprogrammet for mammografi omfatter kvinner i alderen 50-69 år. Ved mammografi-undersøkelse utenfor screeningprogrammet, kreves det henvisning fra lege og en medisinsk begrunnelse.

Flere leger på legenes nettdiskusjonsforum eyr har reagert på innlegget fra en fastlege. Legen viser til at en 77 år gammel pasient kom med et brev fra Aleris hvor det stod at det var en stund siden hun sist tok mammografi – og at hun kunne få henvisning av fastlegen sin.

UNNTAKSMESSIG: – I utgangspunktet sender vi ikke lenger påminnelser når kvinnen blir 75 år, men her gjør vi individuelle unntak dersom kvinnen ønsker det, sier Grethe Aasved, adm. direktør i Aleris Helse. Arkivfoto

Kvinnen hadde ifølge fastlegen, som ikke ønsker å uttale seg til Dagens Medisin, ingen mistanke om at noe var galt.

Mens én av legene som responderte på eyr-innlegget viste til at vedkommende selv hadde sett altfor mange tilfeller av brystkreft hos kvinner som for var unge eller for gamle til å inngå i screeningprogrammet, var andre leger mer skeptiske.

Villedende
Morten Laudal, kommuneoverlege i Vestby, er kritisk til privates oppfordring til eldre, symptomfrie kvinner om å få henvisning fra fastlegen til mammografi.

– Dette bør de private slutte med, dette er villedende markedsføring, og det finnes ingen god grunn til å oppfordre til mammografi-undersøkelse hos friske kvinner utover å tjene penger, mener Morten Laudal.

– Hva gjør du selv når kvinner spør om henvisning til mammografi?

– Jeg spør hvorfor. Har de en god grunn, så sier jeg ja. Med god grunn mener jeg kul i brystet, sekresjon fra brystvorten eller smerter.

– Hva med de som har en arvelig disposisjon for brystkreft, eller som er veldig engstelige?

– Hos dem med arvelig disposisjon stiller det seg annerledes, og da vil jeg vurdere henvisning individuelt. Når det gjelder frykt, blir spørsmålet: Hvor lenge varer en mammografi mot redsel? svarer Laudal.

Praksisen som beskrives her er en måte å omgå regelverket på.
Trude Dahl Jørgensen, seniorrådgiver i Statens strålevern

– Omgår regelverket
Henvisningskriteriene for bildediagnostikk som mammografi reguleres av strålevernforskriften.

Seniorrådgiver Trude Dahl Jørgensen i Statens strålevern mener praksisen med mammografi-påminnelse er omgåelse av reglene.

– En henvisning til mammografi skal gis på medisinsk grunnlag – dette blant annet for at symptomfrie kvinner ikke skal utsettes for unødvendige stråledoser. Praksisen som beskrives her er en måte å omgå regelverket på, sier Trude Dahl Jørgensen til Dagens Medisin.

– Sendes bare på forespørsel
Administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved, forteller at de kun sender ut påminnelser til mammografi til kvinner som ber om det.

– Vi har ikke fått se det konkrete brevet det refereres til - og vet derfor ikke hva det står i det, hvor det er sendt fra eller når det er sendt. Etter at vi slo sammen Aleris Helses røntgenvirksomhet og tidligere Curato i fjor, har vi i løpet av det siste året samordnet vår praksis på dette området.

– Vi sender ut påminnelser til mammografi kun til kvinner som ber oss om det, der grunnlaget er individuelle vurderinger av den enkelte kvinne. I utgangspunktet sender vi ikke lenger påminnelser når kvinnen blir 75 år, men her gjør vi individuelle unntak dersom kvinnen ønsker det, sier Aasved.

– Noen vil hevde at det er misbruk av fastlegers tid å ta stilling til henvisninger som viser seg å være medisinsk ubegrunnet?

– I tråd med bestemmelsene i strålevernforskriften, trenger kvinnen en henvisning fra lege, og vi forutsetter at en lege tar seg tid til å diskutere hennes ønske med henne. Kvinner må selv få lov til å bestemme og få muligheten til å diskutere sin situasjon med en lege.

Aasved legger til at legene på Aleris oppfordrer kvinner mellom 50 og 69 år til å følge det offentlige screeningprogrammet. 

– Det er ikke nødvendigvis riktig at en kvinne under 50 år er for ung og en kvinne over 69 er for gammel til å undersøke brystene sine jevnlig.  Det kan være gode grunner til individuell oppfølging, for eksempel familiehistorikk.

Ulike anbefalinger
Aleris-direktøren, som selv er lege, viser til at ulike medisinskfaglig internasjonalt hva gjelder aldersgrupper for screening.

– I Sverige er for eksempel screeningprogrammet for kvinner i alderen 40 til 74 år, med halvannet til to års mellomrom, avhengig av alder. I Norge har vi et godt screeningprogram, men et program vil aldri kunne vurdere hver kvinne individuelt. Det gjør vi. Det er en svakhet ved screeningprogram at alle skjæres over en kam – og individuelle behov derfor kan overses, kommenterer Aasved.

Sender ikke
Flere private tilbyr mammografiundersøkelse, blant andre Volvat medisinske senter. Volvat har ingen praksis med å oppfordre kvinner til å ta mammografi.

– Vi sender ikke påminnelsesbrev om mammografiundersøkelse verken til kvinner over 70 år eller til andre aldersgrupper, sier sjeflege og medisinsk ansvarlig i Volvat-gruppen, Christian W. Loennecken, til Dagens Medisin.

På Unilabs sin nettside mammografi.no står følgende: «Unilabs tilbyr alle kvinner over 40 år mammografiundersøkelse. Ønsker du å motta påminnelse til undersøkelse, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Ny strålevernforskrift krever henvisning fra lege for mammografiundersøkelse.»

Det har ikke lykkes Dagens Medisin å få kommentar fra Unilabs.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Legeinord 28.08.2017 19.41.17

  "I Norge har vi et godt screeningprogram, men et program vil aldri kunne vurdere hver kvinne individuelt. Det gjør vi. Det er en svakhet ved screeningprogram at alle skjæres over en kam – og individuelle behov derfor kan overses" Det virker underlig at Aasved uttaler dette når de overlater til fastlegene og kvinnen selv å gjøre den individuelle vurderingen. Dersom det er indikasjon for mammografi utenom screeningen er det vel få fastleger som ikke vil henvise, uavhengig om kvinnen er 20, 40 eller 77 år.

 • Doktern 25.08.2017 20.54.36

  Hvis pasienten er oppriktig bekymret tross mangel på somatiske funn som støtter bekymringen, kan jeg gjerne henvise til mammografi. Men de må ta hele regninga selv. Det jeg lurer mest på er hvorfor ikke Aleris' leger kskrive henvisningen selv. Synes de ikke det er noe morsomt å være sekretærer kanskje?

 • Lege nr 100 26.08.2017 16.44.50

  Før att mann inte får henvise till sigsjælv?

 • radiolog 28.08.2017 11.05.29

  Det er rett og slett krav fra Strålevernet. Man får ikke henvise som ledd i egenpraksis. Denne jobben MÅ utføres av fastlege - dessverre.

 • lege 25.08.2017 11.24.31

  Enig med Aleris - om at screening er å behandle enkeltindivider som en gruppe. Mennesker har krav på å få individuell vurdering - og ikke en hel statistikk tredd nedover hodet. Det er svakheten ved forskning- at enkeltindividet behandles som en gruppe som de aldri har vært en del av. La kvinner få velge selv; det er kvinnene som må leve med konsekvensene av mammografi og av å la være. Gi kvinnene informasjon om fordeler og ulemper - og la valget være deres. Vennlig hilsen kvinnelig lege, som er for ung for screeningprogrammet, og som har valgt IKKE å ta mammografi selv- men som vil la andre kvinner ta egne valg i eget liv.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!