Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Dette er de viktigste punktene i Menon-rapporten

Menon Economics har sluppet en fersk rapport om industrifinansierte kliniske studier. Her er de viktigste punktene.

Publisert: 2017-08-17 — 06.00
Denne artikkelen er over fem år gammel.
 • En industrifinansiert klinisk studie genererer i gjennomsnitt en overføring fra farmasøytisk industri til norske sykehus på 2,9 millioner kroner. 
 • Med dagens antall kliniske studier innebærer dette en total overføring på 277 millioner kroner årlig til det norske helsevesenet. 
 • Industrien betaler i snitt 156 000 NOK til norske sykehus for hver pasient som deltar i en klinisk studie.
 • Ressursene går til frikjøp av helsepersonalets tid samt til å dekke utgifter til utstyr og medisiner.  

Menons rapport viser videre at pasientene som deltar i slike studier får behandling av høyere kvalitet enn øvrige pasienter: 

 • Pasientene får tilgang til ny behandling over 6 år (i gjennomsnitt) før den kommer ut på markedet. 
 • Pasientene får bedre behandling i form av tettere oppfølging; flere og lengre konsultasjoner med helsepersonell: 
 • Pasienter som deltar i en klinisk studie har cirka tre ganger så mange konsultasjoner med helsepersonell. 
 • Menon finner at pasientkonsultasjoner under en klinisk studie i gjennomsnitt er 22 minutter lenger enn pasientkonsultasjoner under «normal behandling» innenfor samme terapiområde.  
 • 77 prosent av respondentene i denne undersøkelsen rapporter at deres deltakelse i industrifinansierte kliniske studier har gitt dem bedre kunnskap om behandling og nye farmasøytiske produkter. 
 • 64 prosent mente at de blitt bedre til å rapportere og dokumentere sine arbeidsprosesser. 
 • 58 prosent mente at deres sykdomsforståelse har blitt forbedret. 
 •  45 prosent av respondentene rapporterer at deltakelse i kliniske studier har bidratt til endring av klinisk praksis på nasjonalt nivå.

Alt i alt finner Menon at industrifinansierte kliniske studier sysselsetter omtrent 450 årsverk i Norge

 • Verdiskaping i industrien som kan sies å være relatert til kliniske studier er 2,7 milliarder kroner, som igjen gir økte skatteinntekter til stat og kommune.  
 • Høyproduktive arbeidsplasser i industrien skaper en merverdi for samfunnet tilsvarende 100 millioner kroner.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!