Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Dere er herved invitert, Høie og Micaelsen

Er du frustrert over dragkampen mellom helsemyndighetenes betalingsvillighet og legemiddelbransjens priser? Novartis Norge har sluppet dragkamp-tauet og vil bruke Arendalsuka til å diskutere nye løsninger med helsepolitikere, pasienter og enhver.

Annons:

Innlegg: Veronika Barrabés, daglig leder i Novartis Norge

MED TEMAER som todelt helsevesen og legemiddelpriser på forsidene av avisene har helsedebatten på ingen måte tatt ferie denne sommeren. I debatten om tilgang og finansiering av innovative medisiner ser det ut til at legemiddelbransjen for mange representerer problemet (prisen), og i mindre grad løsningen (medisinen).

Nylig kunne vi lese om hva VG fremstiller som en hemmelig priskrig på kreftlegemidler. Slike nyhetssaker illustrerer etter min mening at helsedebatten om legemiddelpriser og betalingsvillighet har kjørt seg inn på et lite konstruktivt spor med pasienten imellom som gissel.

DRAGKAMPEN. Jeg har til gode å møte en kollega i min bransje som ikke ønsker at alle pasienter skal få tilgang til den beste behandlingen. Like fullt opererer vi, som andre i det private næringslivet, innenfor kommersielle rammer og må forholde oss til globale prisstrategier.

Det finnes mange gode forklaringer bak prisnivået på enkelte medisiner som innovasjonskostnader og komparative fortrinn, men erfaringsmessig bidrar ikke slike argumenter til å fjerne dragkampen. Hva er løsningen?

LØSNINGEN. Novartis mener at løsningen ligger i en bredere verdibasert tilnærming og ikke et ensidig kostnadsfokus. Ta for eksempel dagens innkjøpsmodeller for legemidler. I hvilken grad er pasientopplevelsen en del av beslutningsgrunnlaget for norske sykehusanbud? I en tid der vi har gode registerdata og digitale verktøy, hvorfor kan ikke betalingsvilligheten baseres på den verdien vi faktisk tilfører pasient og samfunn? Kostnad per QALY-analyser har en verditilnærming, men er basert på kliniske studier og regnestykker basert på estimater.

Ønsker politikere svar på om våre medisiner er kostbare eller ei, bør de se på resultatene medikamentet gir i behandlingen av pasienten. Det er mulig.

VERDIMÅLING. Verdibasert helse kan fremstå som et svulstig og lite håndfast begrep. Novartis ønsker å kommunisere fire overordnede definisjoner på verdi og hvordan den kan måles:

1. Meningsfulle resultater: Verdi av ulike behandlinger kan måles gjennom parametere som overlevelsesrater eller spredning ved for eksempel kreftsykdom.

2. Pasientens opplevelse: Verdien kan måles gjennom livskvaliteten pasienten oppnår med eksempelvis å få behandling med en enklere administrasjonsform som tabletter fremfor injeksjoner.

3. Gevinst for helsevesenet: Verdien kan eksemplifiseres med legemiddelbehandling som fører til færre pasientdøgn og lavere pleiekostnader – og til sist

4. Samfunnsverdi: Kan måles med parametere som viser at pasienten for eksempel kan tre tilbake i arbeidslivet.

OPPFORDRING. En verdibasert innkjøpsmodell kan gi raskere tilgang til nye medikamenter, da økonomiske ressurser kun blir anvendt der de gir verdi. Dersom behandlingen vi tilbyr, ikke gir verdi for pasient, helsevesen og samfunn, skal vi heller ikke kreve betaling. En slik modell vil i større grad fordele den økonomiske risikoen ved manglende effekt mellom betaler og tilbyder.

Bent Høie eller Torgeir Micaelsen: En slik tankegang bør ikke begrenses til legemidler, men bør anvendes for hele det norske helsevesenet. I samarbeid med handelshøyskolen BI og Microsoft ønsker vi derfor alle velkommen til en overordnet dialog om hvordan vi kan definere verdi innen helse og hvordan vi kommer oss dit. Her trenger vi akademia som må sette en ny retning for helsefaglig utdanning og helsetjeneste. Vi behøver også teknologiske løsninger som kan tilrettelegge for måling av ulike verdiparametere.

Er du interessert i å ta del i denne debatten? Da ses vi i Arendal onsdag morgen.

Interessekonflikt/disclaimer:
Novartis er et globalt legemiddelfirma med cirka 140.000 ansatte og tilbyr legemidler innenfor en rekke terapeutiske områder. Novartis Norge holder til i Nydalen i Oslo.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!