Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Det er mer sannsynlig at lærere fanger opp situasjoner der unge sliter med angst enn at foreldrene gjør det, viser ny studie.

Det er mer sannsynlig at lærere fanger opp situasjoner der unge sliter med angst enn at foreldrene gjør det, viser ny studie. Foto: Thinkstock

Engstelige unge har dårlig livskvalitet

Ungdommer med angst har ofte dårlig livskvalitet på skolen og sammen med venner, men kan ha det fint sammen med familien.

1719 ungdommer fra ulike deler av landet deltok i undersøkelsen.

Engstelige unge rapporterer dårlig livskvalitet på skolen og i samvær med venner, men bedre trivsel i egen familie.

Dette kan være av betydning for hvordan man skal finne ut hvilke ungdommer som har behov for hjelp.

Foreldre sentrale i dag
– Foreldre er vanligvis sentrale i å identifisere psykiske vansker hos sine barn og er ofte også sentrale med tanke på å søke hensiktsmessige tiltak, sier en av forskerne bak studien, Solfrid Raknes ved RKBU Vest, til uniResearch.

Men dersom foreldrene ikke observerer situasjoner hvor ungdommen hemmes av angstproblemer, er det ikke så lett for dem å anerkjenne at angsten er et problem for den unge, ifølge Raknes.

Lærere ser situasjonene
Det er mer sannsynlig at lærere fanger opp disse situasjonene, og de kan også legge til rette for tiltak. Forskerne mener tidlige tiltak bør involvere skolen og lærerne, siden symptomene ofte er knyttet til skolesituasjoner.

Ulike angsttyper
Studien har sett på sammenhengen mellom livskvalitet i ungdommenes hverdagsliv og angsttypene generalisert angst, panikklidelse/ agorafobi, sosial angst, separasjonsangst, tvang og frykt for skade.

Å forebygge angstlidelser er avgjørende for å unngå eller redusere negative effekter på ungdommenes utvikling, påpeker Raknes.

Studien er publisert i Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!