Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helse- og omsorgsdepartementet sier de vil gjennomføre en ny vurdering av antall turnusstillinger og framtidig behov, i forbindelse med omlegging av legenes spesialistutdanning.

Helse- og omsorgsdepartementet sier de vil gjennomføre en ny vurdering av antall turnusstillinger og framtidig behov, i forbindelse med omlegging av legenes spesialistutdanning. Foto: Øyvind Bosnes Engen/arkivfoto

Vil gjennomføre ny vurdering av fremtidig behov for turnusstillinger

Slik svarer Helse- og omsorgsdepartementet på medisinstudentenes oppfordring om å øke antall turnusplasser.

Annons:

Dagens Medisin har tidligere omtalt en ny rapport fra Helsedirektoratet, som viser at det har vært en økning i antall søkere til turnusstillinger de siste tre årene på 11 prosent. Samtidig har antall stillinger stått stille.

Lederen av Norsk medisinstudentforening, Eivind Valestrand, var ikke fornøyd med dette, og uttalte til Dagens Medisin at det er «meningsløst at flere og flere leger skal stå i kø for å starte spesialisering, når vi vet at Norge ikke klarer å dekke sitt eget behov for legespesialister».

Valestrand oppfordret også Helse- og omsorgsdepartementet til å øke antall LIS1-stillinger så fort som mulig, og å gi Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvor mange legespesialister Norge trenger i fremtiden.

Omlegging av spesialistutdanningen
Helse- og omsorgsdepartementet svarer at antallet turnusstillinger må samsvare med behovene i helsetjenestene.

– Departementet har tidligere bedt Helsedirektoratet om å vurdere om antallet stillinger eventuelt bør økes. Tilrådingen fra 2014 var at dagens antall stilinger bør reduseres. Tilrådingen ble gjort på bakgrunn av vurdering av behovet for leger i Norge. Tilrådingen ble ikke fulgt opp, og antallet stillinger har holdt seg stabilt over flere år. Departementet vil gjennomføre en ny vurdering av antall stillinger og framtidig behov, i forbindelse med omlegging av legenes spesialistutdanning, hvor dagens turnustjeneste vil inngå som del 1, skriver departementet i en e-post til Dagens Medisin.

– Hvordan vil departementet kartlegge behovet for legespesialister fremover?  Kan det bli aktuelt å be Helsedirektoratet utrede hvor mange legespesialister det er behov for i fremtiden, slik Eivind Valestrand foreslår?

– Helsedirektoratet har i oppdrag å overvåke, fremskrive og analysere utviklingen for leger/legeårsverk i primær- og spesialisthelsetjenesten etter avviklingen av kvotefordelingen av legestillinger. De regionale helseforetakene gjør vurderinger av spesialiteter som bør ha strategisk oppmerksomhet. Direktoratet utarbeider årlig en rapport for å vise utviklingen, svarer Helse- og omsorgsdepartementet. 

Kommentarer

 • Dr. C.H. Ynisch 24.07.2017 13.21.20

  Det er vel intet problem å opprette et ubegrenset antall turnuslegestillinger, bare man snaret ser bort fra det plagsomme faktum at det ikke er nok fornuftig og lærerikt arbeid til alle disse kandidater. Værsågod, nå har du kokt kaffe i ett år, husj nå ut og praktisere!

 • Lege2 20.07.2017 11.58.36

  Nå bør snart Dagens Medisin og andre ta innover seg at turnustjenesten er avskaffet. Tidligere turnustjeneste er nå integrert i spesialistutdannelsen, som LIS1. Det er selvsagt nytteløst å øke antall LIS1-stillinger hvis man ikke øker tilsvarende LIS2-stillinger. Snarere er det en sovepute hvis sykehusene fylles opp med LIS1. Det er tross alt en grense for hvor mange leger et sykehus kan ha bruk for. Noen skal også gi opplæring til LIS1 og LIS2. Den enkleste løsningen er vel å overlate til helseforetakene å opprette så mange stillinger i ulike kategorier som de faktisk har bruk for. Ordningen med "samordnet" utlysing av LIS1-stillinger er svært kostbar og umulig å praktisere med rettferdighet. Et sykehus får kanskje 4-500 søknader i hver runde. Det er forståelig at dagens studenter fokuserer på LIS1, som er inngangsporten til sykehus-Norge, Men disse stillingene er tidsbegrenset, og det er derfor LIS2 som er flaskehalsen i spesialistutdannelsen.

 • Lege 20.07.2017 10.58.58

  Det vil være naturlig å videreføre rådet om å redusere antall turnusstillinger. Vi har jo hittil i alle år klart oss bra med å importere ferdige spesialister fra utlandet, slik av vi slipper kostnadene med å utdanne disse selv. I utlandet har de jo god kapasitet og råd til å utdanne spesialister som Norge har glede av. Norge har andre ting å bruke penger til.

 • knut 20.07.2017 12.38.44

  Vel, strengt tatt så trenger andre land leger og. Når tyske leger drar til norge, blir det legebehov der. Leger fra øst-europa drar da til tyskland, og det blir legemangel der. De importerer leger fra enda mer trengende land. Dominoeffekten er kjent. Land har har selv ansvar for å utdannet eget helsepersonell. Antall turnusleger i kø bør ikke være drivende for antall LiS1 stillinger. Fremtidens legebehov derimot bør være mer tungtveiende. Det løpes allerede mye i korridorene. Befokningen aldres, og enda har ikke eldrebølgen slått til for fult. Fastlegeordningen er under press og det trengs flere folk. Og det tar 6-8 år minst å utdanne en spesialist. Direktoratet bør få ut fingeren.

 • Lege 20.07.2017 13.03.47

  -og Norge er styrt av nordmenn og norske politikere. Da blir det som det blir.

 • Kommunelege 21.07.2017 15.46.26

  Det er for flere år siden slutt på sentralregulering av legestillinger i helseforetak og kommuner. Helseforetakene må selv ta ansvar for å opprette nødvendig antall stillinger i ulike kategorier. Tidligere kunne man skylde på statens regulering. Det må være et antall spesialister til å veilede de ulike LIS-legene. Turnusstillingene (nå: LIS1) har vært brukt som et tiltak for å få leger ut i distriktene. Det er derfor store variasjoner i antall LIS1 på ulike sykehus. Flest på mindre sykehus, mens sentrale sykehus har få LIS1. Det er en myte at mange norske nyutdannede leger går arbeidsløse. På de tre siste rundene med ansettelse av LIS1, er det bare ca 20 leger med norsk nasjonalitet under 40 år som ikke har fått tilbud om stilling. Dvs. innenfor en tidsramme på ett år. Det er derfor tilstrekkelig antall "turnusstillinger". Tross alt er ikke LIS1 obligatorisk for å bli autorisert lege, og det er ikke statens ansvar at alle norske leger skal få spesialistutdannelse.

 • knut 24.07.2017 12.03.22

  Det har vært noen leger som ikke har måtte ta turnus siste årene. Men når ny struktur innføres til høsten må alle lege som ønsker å jobbe klinisk gjennomføre LiS1.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!