Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Legeforeningen: Positive til primærhelseteam

– Primærhelseteam er et godt tiltak til pasientene, men det er ikke en universalmedisin som vil løse kapasitetsutfordringene på legekontorene, sier legepresident Marit Hermansen.

Annons:
AVVENTER FINANSIERING: – Dersom rammene for forsøket er gode, er dette noe vi vil anbefale medlemmene våre å bli med på, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

– Vi er positive til primærhelseteam og har samarbeidet mye og godt med departementet og direktoratet om dette så langt, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Regjeringen ønsker å rekruttere 80 fastleger til å delta i den første forsøksordningen med primærhelseteam.

– Målet med ordningen er å styrke fastlegekontorene, slik at de pasientene som trenger ekstra hjelp og oppfølging skal få det bedre enn i dag. Vi mener dette vil kunne styrke primærhelsetjenesten. Vi ser ikke at det vil avlaste fastlegene, slik enkelte har uttrykt, men det er heller ikke målet, sier Hermansen.

Avventer avklaring om finansiering
Departementet varsler at rammene for forsøksordningen vil bli beskrevet i en kunngjøring i slutten av august.

– Dersom rammene for forsøket er gode, er dette noe vi vil anbefale medlemmene våre å bli med på. Jeg håper vi kommer i mål med alle detaljene slik at disse pasientene kan tilbys en enda bedre fastlegetjeneste. Det er bra at Høie nå sender ut dette brevet og oppfordrer kommunene til å gi i dialog med fastlegene, som er nøkkelen for å få dette til å fungere, sier legepresidenten.

– Ingen universalmedisin
Kari Sollien, tidligere leder av Allmennlegeforeningen, har sittet i arbeidsgruppen som har utredet en styrket primærhelsetjeneste Legeforeningen. Hun har tidligere uttalt seg kritisk om primærhelseteam.

– Helsedepartement tror primærhelseteam vil løse alle utfordringer i primærhelsetjenesten. Vi har mindre tro på primærhelseteam enn departementet har, sa Sollien på legenes landsstyremøtet i mai.

– Jeg skjønner at Kari Sollien har sagt det. Hvis man tror at primærhelseteam skal løse alle utfordringer med kapasitetsproblemer på fastlegekontorene, så kommer vi ikke i havn. Primærhelseteam er et godt tiltak til pasientene som ikke får gode nok tjenester i dag, og som vi absolutt trenger å gjøre noe med. Men det er ikke en universalmedisin som vil løse kapasitetsutfordringene på legekontorene, sier legepresidenten.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Kommunelege 10.07.2017 14.22.51

  Det man bør gjøre er å øke antall fastleger og gjøre ordningen mindre innsatsstyrt, altså høyere basistilskudd. Et team vil fort kunne bli en tidstyv som stjeler tid fra kurativt arbeid, selvom hensikten er motsatt.

 • lege 05.07.2017 14.07.09

  Snart er det valg, og Høie må ha noe å vise til; "Me har allerede......" Dette løser ikke problemene for fastlegeordningen, dvs for pasientene/befolkningen.

Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!