Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NYTT PROSJEKT: – Dette handler om å videreutvikle fastlegeordningen, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i HOD. Arkivfoto: Per Corneliussen

NYTT PROSJEKT: – Dette handler om å videreutvikle fastlegeordningen, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i HOD. Arkivfoto: Per Corneliussen

Vil rekruttere 80 fastleger til primærhelseteam-forsøk

Regjeringen vil at helsepersonell skal jobbe i tverrfaglige team i kommunene.

Annons:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte nylig ut et brev til landets kommuner hvor han oppfordrer dem til å delta i regjeringens primærhelseteam-prosjekt.

Regjeringen varslet i Primærhelsemeldingen at de vil etablere primærhelseteam, der helsepersonell skal jobbe tverrfaglig for å gi bedre helsetjenester til de som trenger det mest.

Etter planen skal det første pilotforsøket starte 1. april neste år, og helseministeren ber nå kommunene om å starte dialogen med sine fastleger om å delta i forsøket.

Testes i tre år
Det skal velges ut seks kommuner med til sammen 80 fastleger i pilotperioden som strekker seg over tre år. Et primærhelseteam vil være en utvidet allmennpraksis som i første omgang består av fastlege, sykepleie og helsesekretær.

Les også: Legeforeningen er positiv til primærhelseteam-forsøk

Primærhelseteam

* En flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en befolkning av en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn, diagnoser mv.

* Er befolkningens primære kontaktpunkt med helse- og omsorgstjenesten. Primærhelseteamet er dermed en form for utvidet allmennlegepraksis.

* Kjernen i primærhelseteamet består av allmennlege, sykepleier og administrativt personell. Ut over dette kan teamet ha en rekke andre deltakere, enten som fast deltaker eller tilknyttet.

* Primærhelseteamenes primære målgruppe er brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet, «skrøpelige eldre» og brukere med utviklingshemminger og funksjonsnedsettelser.

Kilde: Stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet»

– Er det en «gulrot» til fastlegene og kommunene som blir med i prosjektet?

– Viktigere enn gulrøtter er det at pasientene får bedre tjenester, det er det viktigste i dette. Vi vet at en gruppe pasienter ikke er flinke nok til å bruke fastlegene i dag. Særlig de som har kronisk sykdom, psykiske lidelser, rusproblemer og funksjonshemminger vil ofte ikke «bry» legen og venter lenge med å ta kontakt. De vil ha nytte av en mer aktiv tjeneste hvor sykepleiere og helsesekretærer kan identifisere pasienter som trenger hyppigere oppfølging og kontakt, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Utvikle fastlegeordningen
Hun forteller at de jobber med to ulike modeller for finansiering, hvor den ene tar utgangspunkt i dagens modell, samt betaling for sykepleierens oppgaver. Den andre modellen, som er ny, vil si at primærhelseteamet mottar en sum penger basert på pasientens behov, målt ut fra objektive kriterier.

Erlandsen sier det er frivillig for kommuner og fastleger å delta i prosjektet.

– Dette handler om å videreutvikle fastlegeordningen. Vi skal ikke presse fastleger, men det er viktig å utvikle tjenesten slik at pasienten får et bedre og mer tilgjengelige tjenestetilbud. Penger er motiverende for å gjøre en god jobb, men det aller viktigste for leger og sykepleiere er å få mulighet til å gjøre en god, helhetlig jobb, sier Erlandsen.

Forsøket skal evalueres for å se om primærhelseteam gir innbyggerne et bedre tilbud når det gjelder helsetilstand og mestringsevne, pasient- og brukertilfredshet, koordinerte og sammenhengende tjenester, samt utviklingen i behovet for omfattende helse- og omsorgstjenester.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • S Davis 14.12.2017 03.11.39

  Jobbet i 4 år i UK som allmenlege. Problemer er: (1) Sykepleiere vil bestandig diskutere pasienter pga. de vil ikke aldri tar klinisk ansvar og leger må derfor bekymre om pasienter det ’har ikke sett eller ikke kjenne’ (en ’liten’ UVI kan være tidlig urosepsis). (2) Det er feil ’tilgjenjelighet’ pga. pasienter bare ser noen som kan ikke løse kliniske problemer selvstendighet. Det er et løgn å si noe annet. (3) Sykepleire jobber alene i praksis ’fungere som leger’ hvor de tolker selv hva er normal eller unormal basert på deres egen utdanning. Det er upraktisk å se flere pasienter med legene som er travelt selv. (4) Sykepleire kunnskap er ikke vurdert på samme måte som medisinstudenter er. Ingen stor, høy kvalitet evidens som viser fram at sykepleire er like trygg som allmennlege. 'Milde symptomer' ofte bli bedre uten behandling så 'behandling uten diagnostikk evidens' ikke demonstere at diagnosen var riktig. Håper eks-sykeplerieren har ikke agendaen å følge UK. Går ikke i praksis

 • Egil Henrik Lehmann 07.07.2017 16.10.03

  Slike forslag er lufta før: Prof Berntsen (Trondheim) og Truls Gedde-Dahl (Folkehelsa). På tide dette blir noko av. Kan vi håpa på ei lysande framtid for norsk forskning i allmennmedisin ?

 • Egil Henrik Lehmann 07.07.2017 16.06.27

  Slike forslag har vore lufta før: Prof. Berntsen, Trondheim, og Truls Gedde-Dahl i Folkehelsa. På tide at det blir noko av. Hurra for tiltaket. Kan vi håpa på ei blomstring i allmenn-medisinsk forskning ?

 • Agnete 06.07.2017 19.00.59

  Glad jeg ikke lengre jobber i primærhelsetjenesten for å si det sånn.. Det er en jobb som sakte men sikkert spiser en opp. Og ukulturen synes jeg har fått grodd for mye med takst ditt takst datt. Snakker av egen erfaring ved legekontoret jeg var. Men fordi 'guttaboys' kunne håve inn kanskje sånn 1,8-2,3 mill ca i inntekt, så vil de nok ikke endre driftsform. Ja husk å takste ditt og datt. Faget mistet fokus. Og jeg mistenker at det ble drevet utdeling av 'folketrygdsgoder' uten å gjøre den gode objektive sakksyndige vurderingen. Man selger liksom goder og liberalitet og det samme nok med B-preparater. Utrolig touchy og umulig å konfrontere og si 'høyt' uten å lage 'rabalder'.. selv om en sier det på en saklig og konstruktiv måte. Nei best å trekke seg ut og finne en annen jobb der en kan gjøre god faglig medisin.

 • Flis 05.07.2017 15.45.29

  Dette høres ut som et bra forslag. Hva med å utvide teamet til å også gjelde farmasøyter? De yrkesgruppene som er nevnt her er jo de som allerede jobber i kommunen fra før av.

 • Lege 05.07.2017 11.09.47

  Forslag til finansiering: "Den andre modellen, som er ny, vil si at primærhelseteamet mottar en sum penger basert på pasientens behov, målt ut fra objektive kriterier." Dette er reinspikka NPM som vil medføre ressurssløsende og tidssløsende byråkrati. Et ødeleggende forslag som de allerede har prøvet i England. Vi trenger ikke gjøre samme feilen her. Modellen vil uansettt bli dyrere, da noen må betale for ekstrapersonellet, samt for møtetid mellom lege/ekstrapersonell.

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat