Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SA JA: Lars Vorland er leder for Beslutningsforum for nye metoder, som består av de fire direktørene for de regionale helseforetakene.

SA JA: Lars Vorland er leder for Beslutningsforum for nye metoder, som består av de fire direktørene for de regionale helseforetakene. Foto: Lasse Moe

Ja til nytt legemiddel mot føflekkreft

Kombinasjonsbehandling for føflekkreft kan nå tas i bruk. Legemiddelet ibrutinib (Imbruvica) for lymfekreft, fikk imidlertid nei av beslutningsforum. 

Annons:

Beslutningsforum for nye metoder sa fredag ja til å ta i bruk kombinasjonsbehandlingen med legemidlene nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) som førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom).

Dette gjelder en undergruppe pasienter som er PD-L1-negative. PD-L1 er et protein som kan ha betydning for effekt av immunterapi. Cirka 70 pasienter kan være aktuelle for denne behandlingen hvert år i Norge.

– Trenger mer kunnskap
Behandlingen blir innført til tross for at Statens legemiddelverk (SLV) i sin hurtigmetodevurdering viste til at det var usikkert om kombinasjonsbehandling ga bedre overlevelse enn behandling med PD-1 hemmer monoterapi.

I forkant av avgjørelsen sa Kristin Svanquist til Dagens Medisin at usikkerheten skyltes at både data på overlevelse fra studien var umodne og fordi studien ikke var designet til det formålet.

– Kombinasjonsbehandling gir mye mer bivirkninger. Men foreløpig måles ikke PD-L1 uttrykk hos melanompasienter, så her trenger vi mer kunnskap før dette eventuelt kan startes opp, sa Svanqvist.

Nei til lymfekreft 
Legemiddelet ibrutinib (Imbruvica) ble ikke innført til behandling av lymfekreft, residiverende eller refraktær mantelcellelymfom. «Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å beregne effektforskjeller mellom ulike behaadlinger. Det har derfor ikke vært mulig å beregne kostnadsforskjeller», skriver Beslutningsforum i en pressemelding.

Mantelcellelymfom er en kreftsykdom som representerer om lag seks prosent av alle non-Hodgkins-lymfomer, og er blant de mer agressive subtypene. Rundt 20 pasienter kan være aktuelle for slik behandling per år i Norge.

Beslutningsforum skriver at de håper et anbud som lyses ut i disse dager vil kunne gi større rabatt på prisen på legemiddelet. Denne pasientgruppen har i dag få behandlingsalternativer. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

AVGÅTT UNN-DIREKTØR FORTSETTER MED MILLIONLØNN

Krever nye regler for sykehusledernes arbeidsavtaler6

Organisering av hjerneslagbehandlingen

– Dette er medisinsk helt vilt3

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!