Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

INFUSJON: Kreftlegemidlene nivolumab og ipilimumab gis begge som infusjon. Arkivfoto

INFUSJON: Kreftlegemidlene nivolumab og ipilimumab gis begge som infusjon. Arkivfoto

Usikre på om kombi-behandling ved føflekkreft er kostnadseffektivt

Beslutningsforum skal ta endelig avgjørelse på om kombinasjonsbehandling med Opdivo og Yervoy er kostnadseffektivt og kan innføres som førstelinjebehandling ved avansert føflekkreft.

Annons:

Fredag har Beslutningsforum møte. Blant sakene som skal diskuteres er kombinasjonsbehandling med Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab)som førstelinjebehandling hos pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom).

Det anslås at cirka 70 pasienter i året kan være aktuelle for kombinasjonsbehandling med nivolumab og ipilimumab.

Statens legemiddelverk (SLV) konkluderer i sin hurtigmetodevurdering med kombinasjonsbehandlingen kan være kostnadseffektiv behandling ved avansert føflekkreft.

De viser til at det er usikkert om kombinasjonsbehandling gir bedre overlevelse enn behandling med PD-1 hemmer monoterapi.

Behov for mer kunnskap
I dag er PD-1 hemmere som nivolumab og pembrolizumab som monoterapi anbefalt førstelinjebehandling ved avansert føflekkreft. Nivolumab og pembrolizumab vurderes å ha omtrent likeverdig effekt og bivirkning.

I LIS-anbefalingene er nivolumab rimeligste legemiddel og derfor det anbefalte alternativet.

I metoderapporten viser SLV til at det kun er hos pasienter med lavt PD-L1-uttrykk i kreftsvulsten at kombinasjonsbehandling gir en økning i progresjonsfri overlevelse sammenlignet med monoterapi.

Konklusjonen til SLV er at det trengs mer kunnskap om testmetode og grenseverdier hvis lavt PD-L1 uttrykk skal være et kriterium for bruk av kombinasjonsbehandling i klinisk praksis. «Dette er momenter som også kliniske eksperter trekker fram», skriver SLV.

Umodne data
Enhetsleder for metodevurderinger i Legemiddelverket, Kristin Svanqvist, viser til umodne data, som betyr at siden en del pasienter fortsatt lever, er det vanskelig å si noe eksakt om overlevelse.

– I beregningene av kostnadseffektivitet er det lagt inn at kombinasjonsbehandling gir noe bedre overlevelse enn monoterapi. Her ligger det imidlertid en usikkerhet, både fordi data på overlevelse fra studien er umodne og fordi studien ikke var designet for dette formålet, sier Svanqvist til Dagens Medisin.

Hun påpeker også viktigheten av å få frem at det i hovedsak er hos pasienter uten PD-L1 uttrykk på tumor at kombinasjonsbehandling kan gi bedre effekt enn monoterapi.

– Samtidig gir kombinasjonsbehandling mye mer bivirkninger. Men foreløpig måles ikke PD-L1 uttrykk hos melanompasienter, så her trenger vi mer kunnskap før dette eventuelt kan startes opp, sier Svanqvist.

 Artikkelen er oppdatert 9. juni kl 12.20.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret6

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser8

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen8

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!