Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
Tabellen viser hvor mange som har opplevd forskjellsbehandling knyttet til innvandrerbakgrunn.

Innvandrere opplever lite diskriminering i norsk helsevesen

En ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandrere opplever minst diskriminering i helsevesenet, sammenlignet med andre steder. 

Publisert: 2017-05-30 — 11.01

Det gjelder blant annet utdanningsinstitusjoner, på arbeidsplassen og ved ansettelse i jobb.

Rapporten er den fjerde levekårsundersøkelsen blant innvandrere som SSB har gjennomført. Undersøkelsen stiller spørsmål ved deltakernes subjektive opplevelse av møtet med helsevesenet.

Ingen forskjellsbehandling
Utvalget består av innvandrere i alderen 16 til 74 år med minst to års botid i Norge, med bakgrunn fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia.

En stor andel av utvalget, tre av fire, har vært i kontakt med helsevesenet i løpet av de siste 12 månedene. 90 prosent av disse oppgir i undersøkelsen at de ikke har opplevd noen form for forskjellsbehandling ved sykdom, skade, eller behandling fra fastlege, sykehus, legevakt, helsestasjon, sykehjem eller andre helseinstitusjoner.

Kvinner opplever mer diskriminering
Resultatene likner på fjorårets, der også det store flertallet opplevde likebehandling i møte med helsevesenet. I den forrige undersøkelsen var det i alt sju prosent som oppga at de hadde fått «dårligere behandling i norsk helsevesen enn en norsk ville fått», mens det i 2016 var seks prosent som oppga det samme.

Kvinner opplever i litt større grad enn menn innvandrerrelatert forskjellsbehandling i kontakt med helsevesenet, henholdsvis 8 prosent av kvinnene og 5 prosent av mennene.

Iranske kvinner skiller seg ut sammenlignet med kvinner fra de andre landene, 12 prosent av dem har opplevd forskjellsbehandling. Kvinner fra Bosnia-Hercegovina og Sri Lanka opplever derimot i svært liten grad forskjellsbehandling i helsevesenet, mellom 3 og 4 prosent oppgir dette.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • lege 30.05.2017 13.06.20

  Min erfaring er at det er grupper av pasienter som opplever, gjennomgående dårlig behandling i helsevesenet -uavhengig av etnisitet, jf. Norsk pasientforenings erfaringer og helsetjenesteforskning. Og - i hvilken grad har innvandrere- eller norskettede pasienter - kompetanse til å vite at de f.eks. faktisk ikke blir utredet godt nok og like godt - i forhold til andre høystatuspasienter (gjerne menn med høye stillinger og fine titler)? Det er mye bagatelliseringe og psykologisering hvor pasienter ikke har kompetanse til å vite at de burde vært utredet bedre, fått helsehjelp osv. Så opplevelsen av diskriminering er ikke et godt mål på om pasientgrupper faktisk blir diskriminert og uforsvarlig behandlet. Klassisk eksempel: kvinner, 40 år+, som har en reell skade i rygg - som da gir smerter, ev. høyt utdannet kvinne, kontakter helsevesenet med symtomer som åpenbart kan være alvorlig sykdom: blir bagatellisert, ikke utredet/fulgt opp, pas. info utelates i journal- og pas. er alvorlig syk

 • Lege nr 100 30.05.2017 21.22.04

  Relativ lite diskriminering i helsevesenet, kanske grund till en vis glædje, om bara en liten stund. Men så hopper alltid fram en fagmasochist som, off-topic foresten, bæsjer i egen seng: ",vi ær fortsatt kjempe dåliga. Bort med oss!" Give it a rest mate!

 • Ole Gunnar Tveit 31.05.2017 09.28.34

  Mennesker kan nok være utsatt for diskriminering uten å oppleve det, og motsatt. Dette har kanskje noe med attribusjon å gjøre. Opplevd diskriminering er interessant fordi det er en faktor som tenkes å henge sammen med økt psykoserisiko og psykisk lidelse hos mennesker fra noen etniske minoriteter - https://www.theguardian.com/society/2017/may/29/risk-of-psychotic-disorders-up-to-five-times-greater-for-people-from-ethnic-minorities-uk-study

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!