Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Avgjørelser av politisk art tas av foretakene

DMTV-debatt: – Jeg er litt overrasket over politikernes manglende vilje til å engasjere seg i helsevesenet, sier sykehuslege Christian Grimsgaard til Torgeir Micaelsen (Ap).

Annons:

I forrige uke av DMTV-debatten, møttes helseminister Bent Høie (H) og Ketil Kjenseth (V) for å snakke om at de regionale helseforetakene ikke legges ned. Høie gikk tilbake på valgløftet sitt, om at han skulle legge ned de regionale helseforetakene.

Overlege og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykhus (OUS), Christian Grimsgaard, sier i denne ukens debatt at han mener politikerne gir politiske avgjørelser til helseforetakene.

– Da staten overtok eierskapet av de regionale helseforetakene så var det frykt for at det skulle bli stort press på ministere og storting. Derfor satt de opp en armlengdes avstand konstruksjon, slik at mange avgjørelser som er av politisk art, håndteres ned på foretakene. Da kan ministeren toe sine hender og si at dette er ikke mitt ansvar, forklarer han.

– Klassisk NPM
– Dette er en sånn klassisk new public management-reform (NPM), som man har evaluert i andre land. Det er ikke en effektiv måte å styre på, påpeker overlegen.

Grimsgaard sier han er overrasket over en manglende politisk vilje til å engasjere seg i helsevesenet.

– Fraskriver seg ansvaret
– De fraskriver seg ansvaret og sier at vi er ikke i stand til å treffe avgjørelser om helsevesenet. Det synes jeg er rart. At man ønsker seg teknokratisk styre av en så sentral samfunnssektor, det synes jeg er rart. Jeg skjønner at det er behagelig men tror ikke det er lurt på sikt, påpeker han.

Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, peker på at det er lett å stå på utsiden av regjeringen som opposisjonspolitiker å kritisere sykehusstrukturen.

– Alle som har fått makt de seneste årene, har etter å ha lovet ganske heftige ting, sett at dette (RHF-strukturen, journ anm.) var kanskje ikke så galt allikevel. Jeg er ikke enig i at politikerne ikke engasjerer seg i helsepolitikk – eller setter dagsorden og bestemmer norsk helsepolitikk, svarer Micaelsen.

Folkevalgt eller teknokrati?
I debatten diskuterer Micaelsen og Grimsgaard også at helseforetakene er organisert regionalt.

Micaelsen mener at alternativet til en regional løsning er en nasjonal løsning. Og viser til at han ikke hører «rop der ute» om at trenger mere av sentrale ledd.

Grimsgaard mener det er lett å tenke seg en alternativ regional organisering.

– Etter mitt syn er det lett å tenke seg en regional, folkevalgt styring av helsetjenesten. Sånn som de fleste land har. Så jeg kan ikke se at en slik endring vil føre til en sentralisering, sier Grimsgaard.

Micaelsen mener at det oppstår noen misforståelser når det diskuteres at avgjørelser settes ut til foretakene.

– Når for eksempel politikere fra Arbeiderpartiet sier at det gir ikke bedre faglige beslutninger av at enkeltavgjørelser flyttes inn på Stortinget og at vi politikere er i stand til å gjøre klokere avgjørelser enn et regionalt ledd. Da er det ikke slik at vi setter fra oss politisk kontroll, men heller tvert imot. Vi har bestemt at det skal være sånn. Det blir bedre faglige avgjørelser når avgjørelsene tas tettere på der folk får behandling, sier Micaelsen.


Vurderer å splitte giganten
Kvinnslandutvalget som diskuterte RHF-strukturen, kom ifjor med sin vurdering om at de regionale helseforetakene bør bestå. Grimsgaard, som deltok i utvalget, mener at det finnes flere endringer som kan gjøres med dagens modell.

– For eksempel at vi kan få flere selvstendige sykehus. Og dele opp Helse Sør-Øst, peker Grimsgård på.

Micaelsen påpeker at det har blitt vedtatt på landsmøtet til Arbeiderpartiet at partiet vil vurderer å splitte RHFet, men han vil ikke love å splitte foretaket. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Privatiser 23.05.2017 19.06.26

  Enig med Tord Dale. Privatiser alt.

 • Supperåd 22.05.2017 20.34.26

  http://pahoyden.no/2017/05/det-har-vaert-ganske-sovnlose-netter Gulsvik knuste supperådets leder Kvinnsland Høie bør granske hvem han sette til og lede supperådet og hvem som ga han dette navnet

 • Tord Dale 22.05.2017 15.52.02

  Hva er det egentlig legene vil at politikerne skal bestemme? Og tror de det blir så annerledes om en flytter beslutninger til politikerne på Stortinget. Det kan virke som en del av legene er uenige i prosessene som skjer, og dermed tror de ville fått det annerledes om politikerne bestemte. Det var kanskje sånn tidligere når Rikshospitalet sendte regningen for årlige underskudd til Stortinget (med støtte i Akersgata), på tross av kritikken har foretaksmodellen overlevd 3 regjeringer - nå med en helseminister som gikk til valg på å skrote modellen.

 • Lege 22.05.2017 20.53.46

  Jeg vet at mange leger, samt andre tenkende demokrater, ønsker et system der politikerne har mere ansvar for og myndighet til å si ja eller nei til bevilgninger og prioriteringer, fra år til år. Da kan velgerne vite hva de skal stemme på om de er enige eller uenige. Dagens system der de 4 RHF-direktører bestemmer det meste, bak et skalkeskjul av demokrati, er dypt udemokratisk, slik tidligere tider med ekstraregninger fra Rikshospitalet var. Den gangen var det riktignok flere sykehussenger i Norge slik at pasientene kunne bli skikkelig utredet når de var på sykehuset, men disse sengene har helseforetakene fjernet.

 • Tord Dale 24.05.2017 00.43.38

  Politikerne bevilger rammen til helseforetakene år for år, inkludert lån til større sykehusbygg (evt. sier nei til disse). Det samme til legemidler eller til ordninger som stimulerer til utbygging av sykehjemsplasser. Jeg tror legene skal være veldig glade for at stortinget ikke involverer seg i antall senger, plassering av ulike avdelinger, hvilke legemidler som skal tas i bruk eller andre stridsspørsmål der det ofte ropes på politikerne. 4 RHF direktører har mye makt, de fordeler innenfor rammer foreslått fra helseministeren som stortinget stiller seg bak. Det er ingen på Stortinget som har krevd flere sengeplasser på norske sykehus. Forøvrig, 2010 var jeg på et sykehusmøte i Odda, der møtte LO og Rødt med krav om å "gjenreise" Valen Sjukehus og få tilbake 110 sengeplasser. Plassene var forsvunnet som følge av utbyggingen av DPSer. Jeg trodde det var lenge siden en hadde forlatt seng som et mål for pasientbehandling.

 • Lege 24.05.2017 12.53.29

  For å utrede, behandle og vurdere mennesker med kompliserte sykdomsbilder, ofte flere parallelle diagnoser, f.eks de fleste eldre trenger en tid til observasjon. Når sykehussenger fjernes får en ikke denne tiden, og pasientene må utskrives for tidlig, med dårligere utredning og behandling, blir oftere innlagt igjen og har høyere dødelighet. Dette er nokså elementært for fagpersoner som jobber i klinikken, men koster dessverre penger i form av senger. For Helseforetakene er det økonomi, og ikke kvalitet i pasientbehandling som kommer først.

 • Knut K 20.05.2017 10.09.38

  Alle alternativer er bedre enn RHF modellen. Den har ført til enorm pengebruk på Spekter, konsulenter, stillinger i foretak som ikke er sykehus. Risikoen for befolkningen når de behandles er blitt for høy. For mange mister livet fordi de venter på behandling eller under behandling. Det skjer til tross for at vi bruker mye mer penger. Politikerne vet ikke hva som foregår. Se på intervjuet av direktøren ved Unn. Kommunikasjonseksperter og Spekter lager uttalelser for å skjule problemene. Våre politikere har ikke en sjanse men har skapt et monster av et system.

 • Leder 20.05.2017 10.02.20

  Politikerne har ansvaret for sløsing og "korrupsjon" i foretakene. Sammensetningen av Kvinnsland-utvalget viser null vilje til å få et grunnlag for å vurdere modellen. Flere avgjørelser har fått store og negative ringvirkninger for sykehusene, men det får ikke konsekvenser for de som bestemmer. Når avgjørelser skal treffes av noen få uten god kompetanse og uten politiske diskusjoner, sier det seg selv at risikoen blir høy. Forskerne må på banen å analysere modellen som ble innført i 2002.

 • supperåd 19.05.2017 23.02.42

  Kvinnslandsutvalget meg her og Kvinnslandsutvalget meg der det var jo bare et supperåd med klare føringer fra helsminister Nilssen til sin trofaste lakei.

 • En Idiot 19.05.2017 19.09.59

  Michaelsen framstår som en racer. Det er bra man av og til får styrket tillit til at de smarteste menneskene i Norge bekler de viktigste posisjonene.

 • IkkeOptimistAkkurat 19.05.2017 18.52.08

  Det kommer aldri til å bli noen løsning, fordi Norge er sosialdemokratisk. Når det ikke betyr noe hva pasientene syns om behandling, så tar man heller ikke hensyn til det. Norge er kommunistisk. Og så skjønner jeg ikke at en kar som på papiret har Norges beste jobb, finner ut at han heller vil lege fagforeningskar, for å diskutere med idioter som denne Ape-karen. Ble det for mye replantasjon på nattestid?

 • lege 19.05.2017 12.05.46

  Det er lett å forstå at politikere ikke ønsker ansvar for upopulære avgjørelser, men heller vil "ta grep" for å vise handlingskraft hver gang noe kritikkverdig kommer frem. Dermed kan de late som de tar ansvar for helsevesenet, mens de i realiteten er ansvarlig for dagens udemokratisk og ineffektivt NPM-styre som sløser bort penger og ødelegger tilliten helsevesenet er avhengig av. Det er dessverre alt for mange som ikke forstår dette uærlige spillet, der politikerne ha outsourcet ubehagelighetene til de 4 HRF-direktørene.

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!