Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Vi vet at det er interesser på Vestlandet og i miljøet i Stavanger spesielt som jobber for dette, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

– Vi vet at det er interesser på Vestlandet og i miljøet i Stavanger spesielt som jobber for dette, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Foto: Vidar Sandnes/ arkivfoto

Ber om utredning av flere studieplasser på Vestlandet

– Når man mener at utdanning er viktig for hvordan helsetjenesten skal være og hvordan legene skal utøve sitt yrke, er det viktig å utdanne dem i det helsevesenet de skal jobbe.

Annons:

Det sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. I et blogginnlegg hos Dagens Medisin understreker hun betydningen av å øke antallet studieplasser.

Legeforeningen vil nå be Kunnskapsdepartementet utrede en økning i antall studieplasser på Vestlandet i «nær kontakt med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger». Brevet til departementet blir sendt i løpet av kort tid.

– Vi vet at det er interesser på Vestlandet og i miljøet i Stavanger spesielt som jobber for dette. Hvordan selve studiemodellen blir til slutt er det ikke vi som avgjør. Det viktigste for oss er at antallet studieplasser går opp. 

– Basert oss på utlandet
Hermansen understreker at vi trenger de medisinstudentene som tar utdanningen sin i utlandet i dag og at vil alltid ønske internasjonal erfaring.

– Jeg vet at dette er hardtarbeidende studenter, men det er viktig at vi innretter oss slik at vi har kapasitet til å utdanne de legene vi trenger i vårt eget system. I dag har vi jo basert oss på at mange skal utdanne seg i utlandet, sier hun.

I år var det rekordmange søkere til turnusstillinger. Marit Hermansen mener det også er viktig å øke turnusstillinger og LIS-stillinger i takt med studieplassene.

– Det er viktig å dimensjonere både grunnutdanningen og spesialistutdanningen i tråd med behovet for leger i fremtiden, understreker hun.

– Stavanger som realistisk mulighet
Norsk medisinstudentforening (Nmf) har tidligere understreket behovet både for økt antall studie- og turnusplasser. De er fornøyd med initiativet fra Legeforeningen.

– Vi ser på Stavanger som en realistisk mulighet for å øke antallet studieplasser slik at det samsvarer med legebehovet i tjenesten, sier Eivind Valestrand, leder i Nmf.

Valestrand understreker at prosessen med å bygge opp studiemiljøet må skje gradvis.

– Hvis det skal bygges ut et medisinstudium i Stavanger, må dette skje i god dialog med miljøet i Bergen, sånn at studiekvaliteten der bevares. Over tid kan det kanskje bli et frittstående studium eller en forlenget arm fra Bergen, men dette må selvsagt utredes videre.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Spesialist 29.05.2017 16.15.51

  Problemet er for få spesialister. Og at Norge rekrutterer ferdige spesialister fra andre land. Mens vi krangler om detaljer i spesialistutdannelsen. Og så må vi nå innse at turnustjeneste nå er historie. Nå heter det Lis1.

 • LIS-lege 18.05.2017 18.34.07

  Trenger vi virkelig flere studieplasser i Norge? Vi har per dags dato allerede en haug med nyutdannede leger som har studert både innenland og utenlands og som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet pga mangel på turnusplasser. Lista kommer bare til å øke hvert år. Bør man ikke heller fokusere på å opprette flere turnusplasser slik at man kan etterkomme spesialistbehovet? Folk vil uansett aldri slutte å studere medisin utenlands så lenge muligheten og motivasjonen er til stede. Fokuser heller på å opprette flere fremtidige konkurransedyktige turnusplasser for nyutdannede (uavhengig av studieland) med klare akademiske krav i form av felles nasjonal eksamen (karakter/poengbasert), intervjuer og til slutt personlig egnethet som helhetsvurdering. De fleste andre land operer på denne måten med sine medisinstudenter. Skjønner ikke hvorfor nepotisme og lokal tilhørighet skal komme før individuell kunnskap og kompetanse når man søker om turnus her i landet.

 • Lek. Med 18.05.2017 20.43.19

  Enig! Marit Hermansen, vi trenger på INGEN måte flere studenter nå.

 • LiStoo 19.05.2017 00.50.28

  Elever på vgs som ønsker å bli leger trenger flere studieplasser. De som allerede er leger trenger markedskontroll Legeforeningen er splittet her. På den ene siden trenger de flere medlemmer. På den annen side, så ønsker medlemmene proteksjonisme.

 • N.N. 18.05.2017 16.23.27

  Ingen andre europeiske land har hatt planlagt snylting på andre lands utdanningssystem som Norge. Slutt med statslig lånekassefinansiering av norske studenter i utlandet. Andre land greier å utdanne sine egne helsearbeidere selv. De må vi også kunne klare.

 • Medisinstudent NTNU 18.05.2017 16.39.09

  Hvis du tror at andre lands utdanningssystem med velvilje betaler for å utdanne norske leger, må du tro om igjen. Norske medisinstudenter i Øst-Europa er big business. Se bare på regnskapstallene til Medisinutdanning AS, som er en "veiledningstjeneste" (=direkte representant for polske universiteter) for studenter som vil studere lege eller tannlegestudier i Polen. De har driftsinntekter på mellom 1,6 til 1,8 millioner hvert år de siste fem årene. Polen er ikke så barmhjertig at de ønsker å dekke norsk legebehov - dette tjener de grovt på. Tilsvarende for andre land i Øst-Europa. Av steder der norske medisinstudenter har en viss tilstedeværelse, er vel kun Danmark som har gratis utdanningssystem og der vi "snylter". http://www.proff.no/regnskap/medisinutdanning-as/n%C3%B8tter%C3%B8y/-/Z0HWRHO1/

 • N.N. 18.05.2017 17.07.01

  OK men det har vært bevisst politikk å sende norske studenter til utlandet med statsfinansiering via Lånekassen fremfor å utdanne egne leger. Man så dette som billigere enn å utbygge kapasitet hjemme. Snylting er feil ord idag men før var utdanningen gratis i Tyskland, Østerike, Nederland, Sveits, Frankrike, Belgia og hvor norske leger ellers er utdannet tidligere.

 • Lek. Med 18.05.2017 20.40.13

  N.N. Det du beskriver er bare ikke riktig. Det har aldri vært en bevisst politikk å sende norske studenter til utlandet for å utdanne dem til leger. Lånekassen støtter ALL godkjent utdanning i utlandet vis Bologna prosessen. Om du vil ta en master i kiropraktikk i Danmark, blomsterdekoratør i Romania eller lege fra Polen. Samme sak! Realitetsorienter deg! Situasjonen i dag er ene og alene resultat av at mange ønsker bli lege. Status etc. Pozdrowienia, lek. med.

 • N.N 19.05.2017 13.41.04

  Løsningen er enkel. Slutt å gi skolepenger til mere eller mindre seriøse studiesteder i Østeuropa. Disse universitet melker Lånekassen for store beløp årlig. Trengs bare anstendig politisk beslutning. : "Vi ønsker som andre land å utdanne våre leger selv."

 • Overlege 18.05.2017 10.40.01

  Herregud. Vi trenger færre studieplasser og færre turnusplasser hvis ikke lønnsutviklingen i dette faget skal gå rett til helvete.

 • lege 18.05.2017 16.33.40

  Lønnsutviklingen blir kanskje som i Russland? Der har de bemidlede allerede i mange år reist til Tyskland, England, Frankrike eller USA om de trenger helsehjelp. Ikke ulikt partiledere i Norge som drar på Volvat når de trenger lege.

 • P:P 18.05.2017 09.47.52

  Det er viktig at vi har leger med internasjonal erfaring og utdannelse og ikke bare norsk innavl . 50% hadde vært det beste

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!