Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TURNUSKØEN ØKER: – Selv med et stort behov for legespesialister i tjenesten, ser vi at køen av leger som venter på å komme i gang med spesialisering øker, sier lederen av Nmf, Eivind Valestrand.

TURNUSKØEN ØKER: – Selv med et stort behov for legespesialister i tjenesten, ser vi at køen av leger som venter på å komme i gang med spesialisering øker, sier lederen av Nmf, Eivind Valestrand.

Rekord: 1001 søkte turnusplass – turnuskøen øker

 – Nå begynner dette å bli pinlig for regjeringen. De er handlingslammet, sier lederen i Norsk medisinstudentforening.

Annons:

Aldri før har det vært så mange søkere til turnusplasser for leger: I søknadsrunden våren 2016 var det 1001 søkere til 457 turnusplasser.

Det er første gang det er over tusen søkere i en søknadsrunde.

Mange sender flere søknader, dette resultater i et stort antall søknader på sykehusene:

Totalt kom det inn 15170 søknader. Helse Møre og Romsdal mottok hele 1614 søknader til 43 ledige turnusplasser.

“En helt bevisst, usolidarisk strategi fra regjeringen”

- Eivind Valestrand (Nmf)

Også Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Fonna HF og Nordlandssykehuset mottok godt over tusen søknader.

– Dette er dystre tall, konstaterer Eivind Valestrand, leder i Norsk medisinstudentforening.

– Selv med et stort behov for legespesialister i tjenesten, ser vi at køen av leger som venter på å komme i gang med spesialisering øker. Dette er en helt bevisst, usolidarisk strategi fra regjeringen, sier han til Dagens Medisin.

Spesialister fra utlandet
– Vårt eget spesialistbehov dekkes da med å hente spesialister fra utlandet. Dermed lar vi andre ta regningen for å utdanne våre spesialister, og vi stjeler kompetanse fra andre land som trenger den sterkt. 

 – Helseministeren uttrykker bekymring for en økende andel legespesialister med utdannelse fra utlandet. Nesten alle som tilsettes i turnusstilling er derimot norske.

 –  En økning slik at antallet turnusstillinger samsvarer med legebehovet kan gi helseministeren bedre nattesøvn, sier Valestrand.

Han viser til at helseminister Bent Høie (H)  i februar uttalte på Stortinget at utviklingen er en trussel for kvalitet og pasientsikkerhet.

– Men regjeringen har ikke vist evne til å ta tak i dette så langt. Nå begynner dette å bli pinlig for dem. De er handlingslammet, sier Valestrand.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), viser til at de tidligere har bedt Helsedirektoratet om å vurdere om antallet stillinger eventuelt bør økes:

– Helsedirektoratets tilråding fra 2014 var at dagens antall stilinger bør reduseres. Dette ble gjort på bakgrunn av vurdering av behovet for leger i Norge. Regjeringen valgte å ikke følge denne tilrådningen, og har opprettholdt dagens antall stillinger. Departementet vil få gjennomført ny vurdering av antall stillinger og framtidig behov, i forbindelse med omlegging av legenes spesialistutdanning, hvor dagens turnustjeneste vil inngå som del 1, sier Erlandsen til Dagens Medisin.

Les også: Sykehusene blir bedt om å dele på turnusplassene for leger

 • Økningen i antall søkere fra våren 2013 til våren 2016 er på fire prosent, mens økningen i antallet søkere fra våren 2015 til våren 2016 er på sju posent.

 •  Det er et stort gap mellom behovet for ferdigutdannede leger og antallet turnusleger som ansettes hvert år.

 • I fjor tok Legeforeningen til orde for at antallet turnusplasser oppjusteres i takt med budsjettene til de regionale helseforetakene.

Les også: Helsedirektoratet: - Naturlig å gjennomgå behovet for leger

 Turnusstillinger for leger lyses ut gjennom Helsedirektoratets turnusportal. Det er tilsettingsrunder to ganger per år, en om våren og en om høsten.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lege UiB cand.med 15.03.2017 20.08.56

  Hadde det ikke vært en ide å korte ned turnustjenesten? Istedenfor 1.5 år så kan man gi 1,5 mnd indremedisin kirurgi og valgfritt? Bare spør.

 • DrDigg 15.03.2017 10.46.58

  Jeg tipper også at det kommer til å bli større forskjell på lønn mellom by og distrikt, den vil bli opprettholdt eller øke på landet. Dermed vil det bidra til å dempe legemangelen på landet, samtidig som utgiftene til leger i byene kan holdes nede.

 • Til realist 14.03.2017 22.43.55

  Er ikke alle som tar LIS1 , som i all praktisk konsekvens helt lik gammel turnustjeneste, som vil fortsette med LIS2. Det er ikke noen endring. Som før vil noen arbeide på sykehjem, andre som leger i bedrifter eller helt andre legejobber som ikke inkl del 2. 20% av overlegejobber er besatt av utenlandske statsborgere, så er jo mer åpent marked i Norge enn andre land, og dette kan fort snu når lønningene generelt faller i Norge om noen år med rush av leger ut av Norge. Jeg skal ikke se meg to ganger tilbake.

 • Realist 14.03.2017 15.45.11

  Det ser ikke ut til at alle har fått med seg at turnuslegeordningen egentlig ble avskaffet den dagen norske cand.med. fikk autorisasjon sammen med eksamenspapirene. Turnusordningen ble innført på 50-tallet slik at man kunne øke antall studenter samtidig som legemangelen i disktriktene ble dempet. Derfor er også disse stillingene overrepresentert i distriktene fortsatt. Nå er den tidligere turnustjenesten starten på LIS-løpet. Og da må det være sammenheng mellom antall LIS1-stillinger og LIS2-stillinger. LIS1 er ikke flaskehalsen. Og det er ikke bare å øke antall LIS1, da disse legene skal ha veiledning og oppfølging. Dessuten må også norske leger finne seg i å ta jobber i andre land nå som Europa på mange måter er ett arbeidsmarked. Mange av de 1000 søkerne er fra andre land, som Norge ikke er forpliktet til å tilby jobb.

 • jan kåre frøyen 14.03.2017 10.09.09

  legene ned på vanlig arbeidstid regulert av arbeidsmiljøloven, og hele dette "overskuddet av leger" suges opp- og vel så det. dagens vaktssytem med døgnvakter uten hvile er forlengst antikvarisk, helseskadelig for den enkelte arbeidstager og ikke minst-et potensielt problem ift trygg pasientbehandling. be hvem som helst andre enn leger om å gå på jobben sin 24 timer i strekk uten søvn, og de vil se dumt på deg..

 • DrDigg 13.03.2017 09.11.15

  Til Skal Vekk: Den største ressursen som har gått tapt, er at så mange av de flinkeste ungdommene våre har studert medisin. Fremtidens Norge hadde trengt mange av dem som annet enn leger! Brain drain.

 • Ludvig 12.03.2017 19.31.48

  Tilbud og etterspørsel vil nok styre dette. Når det går opp for folk at muligheten for jobb etter endt medisinstudium er usikker, vil færre velge å studere medisin, noe som vil rette opp den store overproduksjonen pga. de som studerer i Øst-Europa. Problemet er at det allerede er seks årskull i gang med studier, så korreksjonen blir tilsvarende forsinket, med overflod av leger som resultat. Hadde man tatt grep for 10 år siden og fjernet finansiering til studier i utlandet, kunne problemet vært unngått. Men jeg mistenker at staten synes det er helt greit med en overproduksjon, slik at strategien som beskrives av Skal Vekk blir mulig. Baksiden av denne strategien er at "If you pay peanuts, you get monkeys". Man vil få et todelt helsevesen, der et fåtall flinke leger får jobb i det private helsevesenet som Spekter-Bratten, RHF-direktørene og politikeradelen bruker når de blir syke, mens det offentlig helsevesen for almuen bemannes med dårlige, demotiverte og underbetalte leger.

 • Makten 12.03.2017 18.17.01

  Tror legeforeningen må gjøre som spekter og kjøpe flere lobbyister fra frist house. Tror det er eneste måten å påvirke på dessverre. Politikken er jo uendret uansett hvem som sitter ved makten. For få turnusplasser har vært et kjent problem i 10 år uten at noen har gjort noe med det.

 • Lege 12.03.2017 17.27.29

  Ja kjære skal vekk, da kommer leger til å gå helprivate og lage private sykehus eller omskolere seg til andre jobber. I tillegg er det ikke så attraktivt for utenlandske leger å arbeide i Norge. Vet om flere overlegestillinger og LIS-stillinger på sentrale sykehus som er vanskelig å bemanne. Håper ikke du er utsending fra spekter, det sier evt. litt om legehatet som råder. Når en tenker på ansvar og arbeidsforhold/arbeidstid tjener ikke leger så mye bedre enn sykepleiere.

 • Skal Vekk 12.03.2017 14.25.27

  Dette er en enorm ressurs som går tapt. Dette betyr også at man tilbyr altfor høy lønn for å jobbe som turnuslege. I og med at norske leger er avhengig og i praksis eid av staten, enten de er allmennpraktiserende med kommuneavtale, eller de er i et sykehusspesialiseringsløp, så har de ikke noe de skulle ha sagt. Dette burde hatt konsekvenser for både lønna og arbeidstida over hele linja. Leger må få dårligere lønn, og det vil kunne bøte på en del av ineffektiviteten. Man kunne fått en mer lydig arbeidsmasse, ved å pro-forma-nedlegge sykehus, og på den måten si opp kontrakter. Deretter ansette utenlandske leger og turnusleger for f.eks 20% lavere lønn.

 • N.N. 12.03.2017 06.35.49

  Turnuskaoset er skapt av den ukontrollerte produksjonen av norske kandidater i østeuropa. Løsningen er naturligvis å slutte med Lånekassfinansiering av alle som "vil" være lege. Har man samme antall turnusplasser som det er kandidater ved norske universitet er mye av kaoset borte. Det er for mange unge leger men en viss mangel på noen spesialister utenfor storbyene.

 • N.N 11.03.2017 09.30.57

  Dette viste dere før studiene startet dere får gjøre som andre høyt utdannede gjør når det ikke er arbeid i norge og reis til utlandet "det har dere bare godt av" eller omskolering.

 • Bjarne Hansen 10.03.2017 14.01.06

  Hvis man ser på legeforeningens statistikk så ser man at antallet som er medlem av NMF har holdt seg relativt stabilt tilbake til juni 2012 (Kilde: Legeforeningens hjemmesider). Per mars 2017 er det 4447 medlem i NMF. Hvor mange som ikke er med kan man jo spørre om, men tror det ikke er så altfor mange. Man kan ikke bare sånn plutselig lage flere turnusplasser uten at man tar høyde for at man må ha GOD veiledning og ha noe meningsfullt å gjøre samt nok pasienter slik at det blir læringsutbytte. Hva som avgjør hvor mange turnusplasser man skal ha må jo være behovet for antall spesialister i fremtiden. Det må jo isåfall HDir svare på. Det står i artikkelen at "Det er et stort gap mellom behovet for ferdigutfannede leger og antall turnusleger som ansettes". Hva menes med dette? HDirs 2014 uttalelse var jo at man burde redusere antall plasser. Uansett - har man studert i 6 år er det ingen menneskerett å få turnusplass. Samme som for politifolk, man er ikke garantert jobb.

 • DrDigg 10.03.2017 10.40.20

  Sprekker legeboblen nå? Turnussituasjonen og utfallet av streiken tyder på dette. Den eksponensielle økningen i antall leger kan ikke fortsette uendelig. Antallet leger dobler seg hvert 15 år, hver 20 ungdom studerer medisin, og vi har flere leger per innbygger enn omtrent alle land vi liker å sammenligne oss med. Legg til en stadig friskere befolkning (inkludert spreke gamle) og ny teknologi som potensielt kan overflødiggjøre mange leger. Dersom oljeprisene holder seg lave, vil en nødvendig rasjonalisering av sykehusene og helsebyråkratiet tvinge seg fram. Kanskje er det greit med mange leger, men det er ikke rom for fete lønninger til alle.

 • Lege 10.03.2017 05.25.29

  Jeg ser ikke helt problemet. Det er for mange leger i Norge per i dag. 2 søkere til hver turnusstilling er ingenting mot flere titalls til hver lege i spesialisering på sykehus også i distriktene. Dette på tross av at godt som alle utlysninger kun er på papiret, det er allerede noen som har fått stillingene. Det er heller ikke overlegestillinger så legene fanges i lis-stillinger, evige vikarer. Mulig at det blir for få spesialister i fremtiden. Men hvor skal alle legene jobbe i mellomtiden? Det er for mange leger i dag, og da er det ikke jobb til alle.

 • DrS 10.03.2017 00.43.53

  Til dere som sier at problemet er at det er for mange nordmenn som studerer medisin: Ifølge SSB var nesten halvparten av bevilligede lisenser i 2011 til ikke norske statsborgere. Sannheten er at vi egentlig utdanner altfor få leger i Norge og heller importerer ferdige spesialister og fastleger for å spare penger.

 • DrDigg 09.03.2017 22.38.38

  Kan man legge skylden på regjeringen her? Disse hordene av turnusleger begynte vel å studere før regjeringen slapp til? Kan man øke tallet på turnusleger i det uendelige, er pasientgrunnlaget tilstrekkelig for å kunne gi forsvarlig utdanning av så mange leger?

 • Lege 09.03.2017 22.06.14

  Til Anne; Hvordan skal vi ha gode spesialister om 15-20 år om vi ikke nå ansetter turnusleger som kan læres opp av dagens spesialister? Overproduksjon av leger har altså ført til at vi nå har svært mange utenlandske leger både i sykehus og i allmennpraksis i Norge? Lurt å sjekke fakta før en uttaler seg.

 • Anne 09.03.2017 21.32.26

  Alle andre yrkesgrupper må tilpasse seg hva som finnes av ledige stillinger, det bør også legene gjøre. Det har vært klart i mange år at det er overproduksjon av leger, likevel utdanner folk seg til det. En nyutdannet, arbeidsledig ingeniør står ikke på forsiden av mediene og syter, dette er det samme, antall utdannede vs stillinger. Spesialist tar dessuten mange år å bli, det avhjelper ikke spesialistmangel å ansette en haug med turnusleger som kan svært lite for å kompensere for mangel på erfarne folk.

Nyheter fra startsiden

HUNDREVIS I KØ FOR Å FÅ JOBB

Stadig flere nyutdannede leger uten jobb12

BANEBRYTENDE HUNT-STUDIE PÅ TARMBAKTERIER

Norsk studie kan bli blant verdens største i sitt slag

KREFTFORENINGENS TILDELINGER 2015-2017

Forskning på lungekreft er den store taperen1

ARBEIDERPARTIETS ALTERNATIVE BUDSJETT

Ap vil styrke sykehusbudsjettene3

NY STUDIE MED NORSKE PASIENTER

– Pasientene tror MR-funnene er fasiten4