Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ODDA SJUKEHUS: Helse Vest og Bent Høie ville avvikle kirurgisk døgnberedskap i Odda, men flertallet på Stortinget mente noe annet.

ODDA SJUKEHUS: Helse Vest og Bent Høie ville avvikle kirurgisk døgnberedskap i Odda, men flertallet på Stortinget mente noe annet. Foto: Gunn Gravdal Elton

– Odda er sikret beredskap på dagens nivå

Den samlede beredskapen for befolkningen i Odda skal være på samme nivå som i dag, lover helseministeren i nytt brev til Stortinget.

Annons:

I slutten av april godkjente helseministeren vedtaket fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap. Men 1. mai varslet Arbeiderpartiet at de ville gripe inn og sikre flertall for å bevare beredskapen.

I går kom helseminister Bent Høie (H) opposisjonen i møte med et brev til Helse- og omsorgskomiteen.

«Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlige syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport. Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander. Den samlede beredskapen for befolkningen tilhørende Odda sjukehus skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag», skriver Høie. 

– Odda har aldri vært så trygg
Han tilføyer at kirurg skal være tilgjengelig på døgnbasis, og at det skal gjennomføres kompetansehevende tiltak og regelmessig trening for å håndtere alvorlige tilstander. Dette vil bli meddelt Helse Vest i revidert oppdragsbrev, varsler helseministeren.

Høies snuoperasjonen får Arbeiderpartiets Ruth Grung til å juble.

–  På 1.mai ble vi oppfordret til å legge partipolitikken til side og finne en varig og forutsigbar løsning for Odda. Det er nå sikret flertall og at helseministeren nå forplikter seg til å gjennomføre de føringene som han har beskrevet i vedlagte brev til komiteen. Odda har i realiteten aldri vært så trygg for fremtiden som nå, uttaler Grung til Dagens Medisin. Hun har vært saksordfører i komiteen.

Sp er skeptisk
Senterpartiet er imidlertid skeptisk og etterlyser mer konkrete opplysninger om hva Høie mener.

– Det skal være kirurg tilgjengelig på sykehuset, og det er et steg i rett retning. Men jeg mener dette ikke er godt nok. Dette er ikke å videreføre akuttkirurgien, og jeg mener det ligger en svekkelse av Odda sjukehus i det Høie svarer. Han er lite konkret, og styrer unna begrepet «akuttsykehus med traumefunksjon», som er det vi er opptatte av skal bli videreført i Odda, sier Toppe til NRK.

Hun frykter at Høies formulering om at kompetansen skal brukes i alvorlige situasjoner, betyr at pasienter med lettere skader sendes videre til andre sykehus. Dermed får ikke legene i Odda den hyppige praksisen de trenger i akuttkirurgi, og kompetansen svekkes, mener hun.

Grung mener Toppe skaper en uro og utrygghet i Oddas befolkning det ikke er grunnlag for.

– Føringene som helsekomiteen har fått fra Høie gir klare rammer for fremtiden til Odda sjukehus som akuttsykehus, med garantier for at beredskapen skal opprettholdes på nåværende nivå, med lokale kirurger og krav til oppbygging av kompetanse for å håndtere akutte tilfeller, sier Grung til NRK.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Lege 09.05.2017 10.22.32

  Akuittkirurgien skal fjernes, men kirurg skal være tigjengelig på døgnbasis for å "kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlige syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport"? Kanskje lurt om helseministeren også leser brev som RHF-direktørene og embetsverket har skrevet for ham før det sendes ut i offentligheten? Kanskje noen varsellamper da ville ringt? La oss håpe det, for Høies skyld.

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!