Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VARSLER OMKAMP: Sps Kjersti Toppe, KrFs Olaug Bollestad og SVs Audun Lysbakken ber Venstre og Arbeiderpartiet stå sammen med dem for å stoppe nedleggelsen av akuttkiurgien i Odda. Foto: Dagens Medisin/Marius Nyheim Kristoffersen

Vil stoppe Odda-nedleggelse

KrF, Sp og SV varsler omkamp i Stortinget dersom helseministeren ikke stanser nedleggelsen av akuttkirurgien i Odda.

Publisert: 2017-04-05 — 13.42

Tirsdag vedtok styret i Helse Vest å avvikle den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda sjukehus. Lokale leger har reagert, og det gjør også rikspolitikerne. 

Kristelig Folkeparti har allerede fremmet et forslaget til Stortinget om at både Flekkefjord og Odda skal få beholde akuttkirurgien. Forslaget skal behandles i midten av mai.

– Dette handler om lokalsykehusenes fremtid. Tar man bort denne beredskapen er det ikke er sykehus til slutt, men medisinske senter. Så nå er det opp til Ap og V om de vil skaffe flertall for dette den 15. mai når saken skal opp i Stortinget, sier Olaug Bollestad, medlem i Helse- og omsorgskomiteen (KrF) til Dagens Medisin.

Jeg er opprørt over vedtaket til Helse Vest. Dette er å vende ryggen til folket i Indre Hardanger
Audun Lysbakken, SV-leder

Sp: Trist
– Det var et trist styremøte og vedtak. Vi vil ha omkamp på dette området om ikke Høie overprøver Helse Vest-vedtaket. Problemet for Helse Vest er at det bor folk i Odda. De har krav på akuttkirurgisk beredskap, som folk andre stader. Å si at man fortsatt skal ta imot skadde pasienter, uten kirurgi i beredskap – og kalle det faglige argument, nei, det blir jeg bare oppgitt av å høre på, sier Kjersti Toppe, første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet.

Også Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk venstreparti, reagerer sterkt på vedtaket om nedleggelse.   

Dette er saken

* I fjor vår vedtok Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringen presenterte en liste over seks sykehus som kunne miste akuttkirurgien, og helseforetakene ble pålagt å lage utviklingsplaner.

* Denne uken vedtok Helse Vest å avvikle akuttkirurgi-tilbudet ved Odda sjukehus etter tilråding fra administrerende direktør Herlof Nilssen. Avviklingen skjer etter at Helse Fonna har planlagt gjennomføringen, ifølge styrevedtaket.

* Hittil er det klart at akuttkirurgien i Volda og Stord opprettholdes.

* I Narvik var innstillingen fra arbeidsgruppen delt, men styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge har anbefalt at sykehuset fortsatt skal være akuttsykehus.

* Også prosjektgruppen i Lofoten har foreslått fortsatt akuttkirurgi, og fikk støtte fra styret ved Nordlandssykehuset. Sakene skal behandles av Helse Nord 18. april.

* Sørlandet sykehus gikk inn for å avvikle akuttkirurgien i Flekkefjord. Helse Sør-Øst har utsatt saken til mars 2018.

* Til slutt havner alle sakene på bordet til helseminister Bent Høie. Han har varslet foretaksmøte i begynnelsen i mai. 

* KrF har fremmet et forslag til Stortinget om at flere av sykehusene skal få beholde akuttkirurgi og traumemottak. Dette forslaget skal opp i Stortinget i midten av mai.

– Jeg er opprørt over vedtaket til Helse Vest. Dette er å vende ryggen til folket i Indre Hardanger. Både de lange avstandene i regionen og den gode faglige kvaliteten ved Odda Sjukehus tilsier at akuttkirurgien skal opprettholdes, sier SV-lederen.

– Denne nedleggelsen gir jeg Bent Høie ansvar for, det er han som har åpnet for en slik svekkelse av lokalsykehus. Vårt krav er at Høie overprøver foretaket og berger akuttkirurgien.

Opp til Venstre og Ap
Helseminister Bent Høie (H) har gjort det klart at han selv tar det øverste ansvaret for eventuelle nedleggelser av akuttkirurgitilbud. Han har varslet at han holder foretaksmøte i begynnelsen av mai, hvor denne saken skal opp.

– Vi lover omkamp i Stortinget hvis regjeringen ikke stanser nedleggelsen. SV, Sp og KrF står sammen her, og er klare til å sette foten ned. Nå må Venstre og Arbeiderpartiet vise kortene sine, vil de gå sammen med oss om å stoppe dette? spør Lysbakken.

– Det ligger en sak i Helse- og omsorgskomiteen som Venstres gruppe skal gå inn i de neste ukene. Forslaget fra Krf gjelder både Narvik, Flekkefjord og Odda – men i realiteten er det nå bare Odda hvor akuttkirurgi er foreslått endret. I Venstre merker vi oss at sykehusplanen har fungert for de sykehusene den gjelder. Odda sykehus er i en spesiell situasjon, siden det er så lite at det faller utenfor sykehusplanen. Men det er likevel gode grunner for at Odda fortsatt skal ha akuttkirurgi. Dette vil vi nå drøfte med alle partier i komiteen og med statsråden den neste måneden, sier Ketil Kjenseth, medlem i Helse- og omsorgskomiteen (V).

Ap: Odda-modellen bør bestå
Heller ikke Arbeiderpartiet gir et klart svar på hva som vil skje i Stortinget 15. mai, selv om de er tydelige på at de mener akuttkirurgen bør bestå.

– Vårt råd til helseministeren står fast og er krystallklart: Den såkalte «Odda-modellen» bør bestå, usikkerheten som hefter ved det foreslått endringene er for store. Etter at Helse Vest har valgt å gå videre med prosessen, er det opp til regjeringen ved helse- og omsorgsminister Bent Høie om forslaget stoppes eller endres. Med sykehusmodellen stortinget har vedtatt, er det fulle politiske, juridiske og operative ansvaret lagt til regjeringen, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen.

– Vi har hele tiden gitt klar beskjed om at vi ikke ønsker denne type situasjoner inn i Stortinget. Vi kan ikke styre sykehusene våre ved at Stortinget skal ta stilling til konkrete avgjørelser om enkeltavdelinger på enkeltsykehus. Vi redegjorde i bredde for vårt syn gjennom behandlingen av nasjonal helse og sykehusplan. Nå mener vi han som er ansvarlig må på banen, og ber statsråden klargjøre hvordan Høyre og Frp-regjeringen har til hensikt å følge opp Stortingets vedtak, sier Micaelsen.

– For mye ubesvart
Til tross for lite opptaksområde, mener Ap at geografi og vær tilsier at Odda sjukehus må vurderes særskilt. De mener modellen som Helse Vest nå har vedtatt, ikke gir et «tilstrekkelig betryggende opplegg» og etterlater for mange ubesvarte spørsmål.

–  Arbeiderpartiet anser det som et ufravikelig krav at et akuttsykehus skal ha beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering samt håndtering av akutte hendelser, sier Micaelsen.

 

Relaterte saker
Mister akuttkirurgien i Odda
Odda-leger advarer mot nedleggelse

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • interessert 05.04.2017 22.48.51

  Nå som det er vedtatt at spesialiteten "generellkirurgi" skal opphøre og spesialister i gastrokirurgi er tiltenkt å dekke all akuttkirurgi vil det uansett bare være et tidsspørsmål før man må legge ned akuttkirurgien i Odda (og alle andre norske småsykehus). Det er rett og slett ikke mulig å se for seg hvordan man skal organisere et vaktsjikt med 6 spesialister i bare gastrokirurgi på et lite sykehus. Hadde det vært mulig å inkludere noen andre typer kirurger i et slikt vaktsjikt ville det fungert helt ok, men hva i all verden skal 6 gastrokirurger i Odda og andre småbyer rundt i landet foreta seg på dagtid det meste av året? det kan umulig være nok galleblærer og tykktarmskreft til å holde såpass mange i arbeid. Den eneste mulige løsningen er å lage en sidespesialitet i "akuttkirurgi" som øvrige kirurgiske spesialister kan bygge på spesialiteten sin med (feks 2 års påbygning) og dermed være vaktkompetente. Inntil dette vedtas er det helt uvesentlig om nedleggelsen på Odda omgjøres nå

 • V.T 05.04.2017 19.35.02

  Helseminister Nilsen har talt da blir det slik. Utroligt at enkeltpersoner kan opparbeide seg slik makt uten og bli stoppa.

 • IkkeLege 05.04.2017 18.03.01

  Hva er det som gjør at budsjettbalanse og penger prioriteres så høyt?? Når det i dette geografiske området vil være fare for tap av menneskeliv etter dette vedtaket. Jeg husker en overskrift på VG.no før jul i fjor: "Så mye billigere blir luksus-SUV'ene etter nyttår!" Snakk om å prioritere!..

 • Lege 05.04.2017 15.52.59

  Valgskred for Sp til høsten. Exit Høie.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!