Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nedbygging i hurtigtempo

Ifølge forskning skjer flere fødsler utenfor sykehus fordi det blir færre fødeinstitusjoner. Myndighetene bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter når de ikke ivaretar forpliktelsen til å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med en tilfredsstillende fødselsomsorg.

Publisert: 2017-03-26 — 06.23

Innlegg: Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet Norsk Sykepleierforbund (NSF)

LANGT FLERE fødende enn før rekker ikke frem til fødestedet i tide. Mange lokalsykehus står nå i fare for å miste sin akuttberedskap- noe som vil forringe lokale fødetilbud ytterligere. Samtidig ser vi stor jordmormangel, spesielt ved de største fødeklinikkene.

I perioden 2013 – 2015 skjedde 1165 fødsler ufrivillig utenfor fødeinstitusjon, ifølge Medisinsk Fødselsregister.

UTRYGGHET. Sentraliseringen skulle gjøre fødsler enda tryggere. Så har ikke skjedd. Alle kan nok sette seg inn i frykten foreldrene føler når de føder barnet sitt på veien uten jordmor til stede. Ifølge fødselslege Hilde Engjoms forskning hadde vi allerede i 2009 færre akuttinstitusjoner som kan håndtere komplikasjoner ved svangerskap og fødsel, enn det beregnede behovet vi har etter modellen til Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO-modellen er beregnet for utviklingsland. Antallet ikke planlagte fødsler utenfor sykehus er nær doblet de siste tretti årene. Dødfødsler forekommer mer enn dobbelt så ofte utenfor sykehus som på sykehus, viser forskningen Unplanned out-of-institution births av Bjørn Gunnarsson. I «ACTA Obstetricia et Gynecologica» fremgår det at dødstall blant barn som født utenfor sykehus, ikke har sunket i løpet av de 15 årene forskerne har undersøkt.

NEDBYGGING. Forskerne påpeker det sannsynlige, at økningen av fødsler utenfor sykehus skjer fordi antallet fødeinstitusjoner er kraftig redusert. På 1970 tallet var det 158 fødeinstitusjoner i Norge, mot 51 i dag. Fødende har dermed fått betydelig lengre reisevei, og større risiko for ikke å rekke frem til sykehuset tidsnok.

Helseforetakene har hatt «sørge for»-ansvaret for følgetjenesten siden 2010. Følgetjenesten er fortsatt ikke tilstrekkelig utbygd de fleste steder. Dette ansvaret kan ikke delegeres til lokale avtaler med kommunene. Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselsomsorgen påpeker behovet for døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste, der det er halvannen times reisevei til fødestedet. Følgetjenesten skal håndtere eventuelle transportfødsler, og samtidig ivareta behov for overvåking og trygghet underveis.

UTILSTREKKELIG. Direktoratet legger til grunn at følgetjenesten med vaktberedskap skal være jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp. Ambulansepersonell er ikke kvalifiserte fødselshjelpere. De melder at de ofte føler seg utrygge i møtet med fødende kvinner. Luftambulanse er heller ikke pålitelig som akutthjelp, på grunn av tidvis vanskelige vind og værforhold. Spesielt i nord, der også avstandene mellom fødesteder er størst.

Halvparten av landets kommuner mangler jordmor. Dersom kommunale jordmor-ressurser skal være en beredskap ved transportfødsler, må denne styrkes betydelig. Jordmorforbundet mener landets myndigheter bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter når de ikke ivaretar forpliktelsen de har til å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med en tilfredsstillende fødselsomsorg. Fødende må sikres tilgang til jordmor. Helseforetakenes ansvar for følgetjenesten må tydeliggjøres og følges opp.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 06/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!