Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
OMSTRIDTE: Enkelte kne- og skulderoperasjoner er omstridte fordi de ikke har effekt. Nå viser Riksrevisjonens undersøkelser at det gjøres for mange MR - og CT-undersøkelser av skuldre og knær.

Fortsatt høy bruk av unødige CT og MR-undersøkelser

– Det foreligger ingen prioriteringsveileder for røntgenundersøkelser som definerer indikasjon for slike undersøkelser, sier direktør for medisin og helsefaglig analyse i Helse Sør-Øst, Ole Tjomsland.

Publisert: 2017-03-21 — 13.37 (Oppdatert: 2017-03-21 — 14.12)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Riksrevisjonen fastslår at det er geografiske uliheter i tilbudet om MR og CT i Norge.

Økt bruk av unødige undersøkelser
Bruken av denne typen bildediagnostikk har økt betydelig de siste årene og forventes fortsatt å øke. Undersøkelsen viser at bruken av undersøkelsene ikke er likeverdig fordelt på befolkningen,og denne variasjonen kan gi både overforbruk og underforbruk.

Videre fant også Riksrevisjonen at forbruket av undersøkelser som er unødvendige, eller som har uklar nytteverdi, fortsatt er høyt.

Dette til tross for at kne- og skulderoperasjoner er omstridte, og studier og fagfolk har slått fast at folk over 40 år ikke har nytte av operasjon for degenerative tilstander i kneet.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at aldersfordelingen blant artroskopipasientene som opereres i Norge viser - stikk i strid med anbefalingene - at det blir operert klart flest i alderen mellom 40 og 80 år.

Riksrevisjonen: - Private mindre strenge
Ifølge Riksrevisor Per Kristian Foss er de private klinikkene mindre strenge når de vurderer henvisninger. Videre innhenter de mindre informasjon, og de gjennomfører flere undersøkelser som ikke er medisinsk nødvendig, enn de offentlige sykehusene gjør.

– De regionale helseforetakene skal følge opp at bruken av private tjenester er medisinsk nødvendige, men ingen av dem har gjennomført slike tilsyn, uttaler Foss i en pressemelding.  

Ole Tjomsland, som er direktør for medisin og helsefaglig analyse i Helse Sør-Øst sier følgende til Foss' påpekning av at RHF-ene ikke gjør disse tilsynene:

– De regionale helseforetakene har som kjent ikke tilsynsmyndighet.

– Betydelig grad av skjønn
Tjomsland viser til at det innenfor røntgen ikke finnes veiledere som gir klare retningslinjer på hva som skal undersøkes eller ikke.

– Det er meget utfordrende for Helse Sør-Øst å overprøve indikasjon for røntgenundersøkelser.  Helsedirektoratet har publisert prioriteringsveiledere for mange fagfelt som gir føringer på hvilke tilstander som skal prioriteres i det offentlige helsevesen. 

– Det foreligger imidlertid ingen prioriteringsveileder for røntgenundersøkelser som definerer indikasjon for slike undersøkelser – slike vurderinger ville således representere en betydelig grad av skjønn.

Ser på unødvendig bruk
Han viser til til at Helse Sør-Øst nå har begynt å se på unødvendig bruk av noen av de hyppigste operasjonene som utføres på det offentliges regning, både i sykehusene i foretaket, og hos de private som har kontrakt med RHF'et.

– Et av de inngrepene som utføres hyppigst er kneartroskopier. Helse Sør-Øst har i samarbeid med fagmiljøene gjennomført en prosess der vi har sett på andel pasienter som henvises med kneplager samt aldersfordeling på pasientene som ender opp med å bli operert.

– På denne bakgrunn har vi endret praksis noe som i løpet av tre måneder ledet til en 34 prosents reduksjon i antall kneartroskopier i regionen, sier Tjomsland.

Dagens Medisin har tidligere omtalt denne snuoperasjonen, les mer her: Reduserte omstridte kneoprasjoner med 34 prosent

– Denne reduksjonen var hovedsakelig i aldergruppen over 50 år, hvor de fleste pasientene har begynnende artrose i kneet og hvor kunnskapsbaserte anbefalinger tilsier at pasientene skal behandles med informasjon, trening og vektreduksjon, hvis nødvendig.

 – Bordet fanger
– Tallene tyder på at mange pasienter over 50 år henvises til MR pga knesmerter.  Det er det i utgangspunktet ikke indikasjon for – men når det gjøres kan det føre til en situasjon hvor bordet fanger: For finner man noe og sender vedkommende videre til ortoped. Dette burde være stoppet før pasienten henvises til MR, sier Tjomsland.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Fysioterapeut 24.03.2017 21.37.36

  Det finnes mange privatpraktiserende fysioterapeuter med gjennomgående god opplæring og lengre kursing med sertifikat i bruk av diagnostisk ultralyd til muskel- skjelett undersøkelser. Jeg bruker dette selv i min egen praksis, med gode resultater og tilbakemeldinger. Fastlegene i nærområdet uttrykker tilfredsstillelse med min praksis, og både jeg selv, legene og pasientene setter pris på samarbeidet vi har opparbeidet oss. Å benytte fysioterapeuter i større grad til dette kunne vært et godt alternativ, mener jeg. Fastleger har dårlig nok tid i hverdagen som det er, og det er mange privatpraktiserende fysioterapeuter som går med ledig kapasitet, på tross av evnenivå og erfaring.

 • Radiolog 24.03.2017 08.48.36

  Del 2: Radiologer må bli bedre til å avvise, men klinikere må også støtte oss. i 90 % av tilfellene støttes vi IKKE av kliniker. I stedet får vi skylden for at pasienten ikke får en diagnose. Og da kan vi lite gjøre. Og tro ikke at retningslinjer hjelper. Daglig får vi henvisninger i strid med retningslinjene. Når vi melder tilbake at dette er ikke etter nasjonale handlingsplaner får vi de rareste svar. En henviser sa rett ut etter at jeg ga beskjed om at han skulle se på Nasjonal Handlingsplan for Malignt Melanom :"Ja, men de skriver jo så mye. Vi kan ikke bry oss om alt som kommer fra Direktoratet". En annen "rekvirerte" MR og da vi kommenterte manglende klinikk fikk vi svar at "jamen han skal da bare ta bilde"... Det må komme en form for konsekvens for de legene som henviser "vilt". Inntil da er det lett å skylde på radiologen som burde avvise, men det er faktisk ikke lett. mvh frustrert radiolog

 • Radiolog 24.03.2017 08.42.38

  Det er flere ting her. Det ene er at vi som radiologer ønsker å avvise flere henvisninger. Men da blir det bråk. Legen klager, pasienten klager, pårørende klager. For en tid tilbake avviste jeg en helt "tullete" henvisning. Resultat: 3 (!) timer i telefon sammenlagt med lege, pasient, datter 1, datter 2, svigersønn som er lege og til slutt pasienten. Da er det dessverre enklere å til slutt gi etter og si OK. Videre kan du garantere at den dagen du avviser noe og det virkelig ER noe der - da kommer VG, Dagbladet, NRK og Indre Smaalenenes avis med krigstyper. "Legene drepte mamma" osv. Og ærlig talt - hvem av oss kan si sikkert på forhånd at her er det ingenting?

 • fastlegespesialist Sven Richard Haugvik 23.03.2017 07.39.02

  Tilbake til overskriften "høy bruk av unødige", og artikkelenens innhold "variasjonen kan gi både overforbruk og underforbruk. " Her er et LØSNINGSFORSLAG til bevilgende helsmyndigheter og Storting for å kunne komme ut "sånn midt imellom" av ressursbruk innen år 2019: Gi hele FLO (fastlegeordningen) inversteringsincentiver til ultralydapparater, utdanning og stimulerende høye takstgodtgjørelser for MSK (muskel og skjelett)-undersøkelser; - og utfordringen er løst. Etter 10 år med statlige marginalgodtgjørelser for relevant billeddiagnostikk i FLO, er det fortsatt kun 500 HELFO-registerte ultralydbrukere av totalt 5000 allmennleger i Norge.

 • Marlene 22.03.2017 19.17.05

  Til Skeptiker og Tom Trussel , helt enig med dere... Dessverre er det svært liten til så og si ingen dekning av disse problemstillingene i media, og dermed er det å forsøke å formidle dette ved diverse medisinske use-cases helt umulig. Er dessverre litt fatalistisk. Men har selv kommet frem til samme konklusjon som skeptiker.... Eneste måten er å tenke behaviour economically på dette og egenanedelene må pumpes opp, eller det må koste noe for rekvirent.... Men kommer dette til å skje så lenge det fortsatt er penger i gryten...????? Tiden vil vise, den som lever vil se... Hvorfor er det uetisk? Kanskje det burde være en egenandel på la oss si kl 1500 for en type radiologisk undersøkelse, er dette og uetisk??? Men vi vil garantert bli flommet over av sob-stories med dette kostet meg så mye og en alvorlig sykdomstilstand ble ikke oppdaget tidlig nok.....

 • pst 22.03.2017 19.02.35

  Enda et eksempel på råd om nødvendigheter som ikke nødvendigvis tilhører de gode.....

 • Idioti 22.03.2017 18.14.18

  Blir provosert over disse generelle og bombastiske uttalelsene! De er ikke riktige. Det tok 1,5 år før jeg omsider fikk MR pga disse rådene. Denne undersøkelse viste at jeg burde vært operert for menisk da skaden skjedde og ikke trent. Hver trening førte til at skaden ble større. Ble omsider operert og kan nå gå igjen og trene. Uetisk med en grense på 50 år. Uetisk med bombastiske anbefalinger.

 • Skeptiker 22.03.2017 13.52.53

  Privat eller offentlig er en avsporing av debatten om overforbruk av radiologiske undersøkelser. Se for eksempel på antallet undersøkelser av ryggen som er fire ganger så høyt i Helse Førde som i Helse Bergen (http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Store-forskjeller-i-bruk-av-billeddiagnostikk-332207b.html). Det er to private røntgeninstitutter i Bergen, men ingen i i Sogn og Fjordane fylke (Helse Førde). Det er bare to ting som kan redusere anntallet undersøkelser om man absaolutt vil . Det ene er økte egenandeler. Det andre er at det koster noe for henviser. Det er det ingen som tør eller vil. Derfor er hele diskusjonen et nytteløst rituale. Alt er tomhet og jag etter vind.

 • Håkon Hjemly 22.03.2017 13.38.56

  Ser det skrives at det ikke finnes prioriteringsretningslinjer. Det stemmer ikke, Helsedirektoratet publisert etter flere års arbeid i en tverrfaglig arbeidsgruppe denne omfattende retningslinjen for få år siden: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-bildediagnostikk-ved-ikke-traumatiske-muskel-og-skjelettlidelser-anbefalinger-for-primerhelsetjenesten

 • Tom Trussel 22.03.2017 08.10.50

  Mye av radiologien gir ingen helsegevinst i form av redusert lidelse eller økt antall leveår. Problemet er at befolkningen ser dette som et gode, et gode det derfor blir svært vanskelig å inndra. Hvor mange pasienter vil godta "du har sannsynligvis en meniskruptur, men vi bruker ikke ressurser på MR for å finne det ut"? Husk at radiologi gir diagnoser og diagnoser gir pasientene goder (les sykemelding)...

 • Lege2 22.03.2017 07.10.46

  Til lege 21.03.2017 18:21:01: Det er åpenbart akkurat sånne som deg en disse forberdingskampanjene må rettes mot. Har du ikke skjønt at studiene viser nettopp at pasientene dine >40 år ikke blir bedre av å frisere på menisker.

 • lege 21.03.2017 22.45.29

  De private klinikkene er mindre strenge? Det er vel derfor leger ved Oslo Universitetssykehus henviser sine pasienter til de private rtg.-instituttene i Oslo?

 • lege 21.03.2017 18.21.01

  Nå er det vel også slik at klinikerne ikke er særlig treffsikre i diagnostikken av bånd- og meninskskader i knær, og at mange slike skader vil bli oversett uten MR.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!