Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

PÅ HELSESTASJONEN: Kreftforeningens assisterende generalsekretær, Ole Alexander Opdalshei (f.v), helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg besøkte i oktober St.Hanshaugen helsestasjon i Oslo for å markere at oppvaksineringen med HPV, for jenter opp til 26 år, startet. ARKIVFOTO: Vidar Sandnes

PÅ HELSESTASJONEN: Kreftforeningens assisterende generalsekretær, Ole Alexander Opdalshei (f.v), helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg besøkte i oktober St.Hanshaugen helsestasjon i Oslo for å markere at oppvaksineringen med HPV, for jenter opp til 26 år, startet. ARKIVFOTO: Vidar Sandnes

Vant millionkampen om å levere HPV-vaksine

Den anslåtte totalverdien av en avtale om å levere HPV-vaksine til det norske barnevaksinasjonsprogrammet er mellom 25 og 180 millioner kroner.

Annons:

Helsemyndighetenes anbudskonkurranse for ny avtale om levering av HPV-vaksine til barnevaksinasjonsprogrammet, er vunnet av legemiddelselskapet GlaxoSmithKline.

Vant i fjor også
Dermed er det HPV-vaksinen Cervarix som blir det offentliges valg av vaksine de neste fire årene.

MSD deltok i konkurransen med Gardasil 9. Dette er en ny vaksine, som beskytter mot 9 kreftfremkallende HPV-typer. Vaksinen er en «etterfølger» av Gardasil, som beskytter mot fire HPV-typer.

 •  Begge HPV-vaksinene beskytter mot utvikling av forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-type 16 og 18, som er ansvarlig for mer enn 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene.

 • Cervarix har imidlertid vist god beskyttende effekt mot forstadier til livmorhalskreft uavhengig av type HPV, viser Folkehelseinstituttet til. 

Cervarix ble også den foretrukne vaksinen i fjor,  da helsemyndighetene valgte opphentingsvaksine.

Dette førte til reaksjoner fra blant andre Kreftforeningen, som da sterkt oppfordret helsemyndighetene om å merke seg beskyttelsen som Gardasil 9 gir.

Kreftforeningen viste til at den  nye vaksinen som nå er på markedet, beskytter mot ytterligere fem kreftfremkallende HPV-typer, og det er denne effekten som Kreftforeningen ønsket at FHI skulle merke seg når de skulle avgjøre hvilken vaksine som skulle velges.

Kvalitet og pris
I en uttalelse fra Folkehelseinstituttet heter det at de har vurdert begge vaksinene som «svært gode vaksiner med hensyn til målsettingen som er å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft».

–  I vurderingen har vaksinenes kvalitet blitt vektet med 70 prosent, og pris med 30 prosent, sier Britt Wolden, som er avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved FHI, i en pressemelding.

– Cervarix fikk beste vurdering for begge hovedkriteriene kvalitet og pris, og har derfor vunnet anbudskonkurransen.

– I kriteriet kvalitet inngår vurdering av både effekt og sikkerhet. Vaksinen vil bli tatt i bruk fra høsten 2017, sier Wolden.

 
Fortsatt i det blå med HPV-vaksinering av gutter

Anbudet er gjennomført som et såkalt kjønnsnøytralt anbud, noe som innebærer at rammeavtalen også vil kunne omfatte vaksinering av gutter.

Men Helse- og omsorgsdepartementet har ennå ikke tatt stilling til om norske gutter skal tilbys vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

I oktober sa helseministeren Bent Høie (H) til Dagens Medisin at han ønsker at guttene innlemmes i vaksineprogrammet, forutsatt at prisen blir lavere:

– Kravet om at det skal være en sammenheng mellom kostnad og effekt, må vi også stille til vaksiner, sier Høie.

– Kostnadene må samlet sett ned for at vi skal kunne rettferdiggjøre bruken av de pengene, sa Høie.

Om HOD beslutter å innføre vaksinen til gutter, så krever dette godkjenning i Stortinget.  

Les også: Mener HPV-vaksinering av guttene kan starte «i morgen»

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet2

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling4

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!