Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

PÅ HELSESTASJONEN: Kreftforeningens assisterende generalsekretær, Ole Alexander Opdalshei (f.v), helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg besøkte i oktober St.Hanshaugen helsestasjon i Oslo for å markere at oppvaksineringen med HPV, for jenter opp til 26 år, startet. ARKIVFOTO: Vidar Sandnes

PÅ HELSESTASJONEN: Kreftforeningens assisterende generalsekretær, Ole Alexander Opdalshei (f.v), helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg besøkte i oktober St.Hanshaugen helsestasjon i Oslo for å markere at oppvaksineringen med HPV, for jenter opp til 26 år, startet. ARKIVFOTO: Vidar Sandnes

Vant millionkampen om å levere HPV-vaksine

Den anslåtte totalverdien av en avtale om å levere HPV-vaksine til det norske barnevaksinasjonsprogrammet er mellom 25 og 180 millioner kroner.

Annons:

Helsemyndighetenes anbudskonkurranse for ny avtale om levering av HPV-vaksine til barnevaksinasjonsprogrammet, er vunnet av legemiddelselskapet GlaxoSmithKline.

Vant i fjor også
Dermed er det HPV-vaksinen Cervarix som blir det offentliges valg av vaksine de neste fire årene.

MSD deltok i konkurransen med Gardasil 9. Dette er en ny vaksine, som beskytter mot 9 kreftfremkallende HPV-typer. Vaksinen er en «etterfølger» av Gardasil, som beskytter mot fire HPV-typer.

 •  Begge HPV-vaksinene beskytter mot utvikling av forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-type 16 og 18, som er ansvarlig for mer enn 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene.

 • Cervarix har imidlertid vist god beskyttende effekt mot forstadier til livmorhalskreft uavhengig av type HPV, viser Folkehelseinstituttet til. 

Cervarix ble også den foretrukne vaksinen i fjor,  da helsemyndighetene valgte opphentingsvaksine.

Dette førte til reaksjoner fra blant andre Kreftforeningen, som da sterkt oppfordret helsemyndighetene om å merke seg beskyttelsen som Gardasil 9 gir.

Kreftforeningen viste til at den  nye vaksinen som nå er på markedet, beskytter mot ytterligere fem kreftfremkallende HPV-typer, og det er denne effekten som Kreftforeningen ønsket at FHI skulle merke seg når de skulle avgjøre hvilken vaksine som skulle velges.

Kvalitet og pris
I en uttalelse fra Folkehelseinstituttet heter det at de har vurdert begge vaksinene som «svært gode vaksiner med hensyn til målsettingen som er å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft».

–  I vurderingen har vaksinenes kvalitet blitt vektet med 70 prosent, og pris med 30 prosent, sier Britt Wolden, som er avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved FHI, i en pressemelding.

– Cervarix fikk beste vurdering for begge hovedkriteriene kvalitet og pris, og har derfor vunnet anbudskonkurransen.

– I kriteriet kvalitet inngår vurdering av både effekt og sikkerhet. Vaksinen vil bli tatt i bruk fra høsten 2017, sier Wolden.

 
Fortsatt i det blå med HPV-vaksinering av gutter

Anbudet er gjennomført som et såkalt kjønnsnøytralt anbud, noe som innebærer at rammeavtalen også vil kunne omfatte vaksinering av gutter.

Men Helse- og omsorgsdepartementet har ennå ikke tatt stilling til om norske gutter skal tilbys vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

I oktober sa helseministeren Bent Høie (H) til Dagens Medisin at han ønsker at guttene innlemmes i vaksineprogrammet, forutsatt at prisen blir lavere:

– Kravet om at det skal være en sammenheng mellom kostnad og effekt, må vi også stille til vaksiner, sier Høie.

– Kostnadene må samlet sett ned for at vi skal kunne rettferdiggjøre bruken av de pengene, sa Høie.

Om HOD beslutter å innføre vaksinen til gutter, så krever dette godkjenning i Stortinget.  

Les også: Mener HPV-vaksinering av guttene kan starte «i morgen»

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HØRING OM KREFTREGISTER-ENDRING

«Alle» er for kreftdata om innvandrere1

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!