Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VIKTIG OPPLÆRING: – Praktisk undervisning i riktig bruk av e-resept må snarest bli obligatorisk pensum i legestudiet. Fortsatt lærer mange studenter bare å skrive resepter på papir, sier Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk. Foto: Arkivfoto: Per Corneliussen

357.794 pasienter har feilaktige doble resepter

Feil i EPJ-systemer og leger som glemmer å rydde opp i gamle resepter, fører til at flere hundre tusen pasienter har doble resepter i Reseptformidleren som ikke skulle ha vært doble.

Publisert: 2017-02-28 — 06.00

Med innføring av elektronisk resept forsvant den gamle papirresepten. Siden 2013 har fastleger og apotek sendt resepten elektronisk til en sentral database som kalles Reseptformidleren. Også sykehuslegene har den siste tiden brukt denne.

Målet å lette arbeidet for legene og å bedre pasientsikkerheten, og e-resept har også fått mye positiv omtale siden det ble innført. Nå viser imidlertid tall fra Direktoratet for e-helse at det i september 2016 var 357.794 pasienter som hadde doble resepter som ikke skulle ligget dobbelt i reseptformidleren.

– Det er skremmende høye tall, sier Morten Finckenhagen, overlege i Statens legemiddelverk, område Riktig bruk av legemidler. 

Øke pasientsikkerhet
Tallene kommer fra prosjektet «Kvalitet i Reseptformidleren», som ble satt i gang av Direktoratet for e-helse i april 2016, etter at direktoratet hadde mottatt informasjon fra både leger og utleverere om at det forelå uaktuelle resepter i Reseptformidleren. Uaktuelle resepter er resepter som pasienten ikke skal benytte, og derfor skulle de også vært tilbakekalt.

– Målet med prosjektet er å redusere uaktuelle resepter for å øke pasientsikkerheten, sier divisjonsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse.

I prosjektet er det kun blitt telt antall doble resepter, ettersom det er det eneste som er mulig å måle av de uaktuelle reseptene. Et representativt uttrekk av alle ekspederbare resepter som lå i Reseptformidleren, viste at 426.294 pasienter har doble resepter. Det utgjør 15,6 prosent av alle pasienter med resepter i systemet. 

I verste fall kan pasienten ende opp med å ta dobbel dose
Morten Finckenhagen, overlege i Statens legemiddelverk

Direktoratet for e-helse har foretatt analyser som gjør at de kan anta at 2,5 prosent av de doble reseptene de fant i Reseptformilderen er doble med hensikt, fordi pasienten skal ha to ulike styrker av samme virkestoff.

Resten av de doble reseptene er uaktuelle, og dermed har 357.794 pasienter doble resepter de egentlig ikke skulle ha hatt. 42 prosent av doble reseptene er utstedt av to forskjellige instanser, for eksempel fastlege og sykehus, noe som gjerne skyldes manglende oppslag i Reseptformidleren før ny forskriving.

– I verste fall kan pasienten ende opp med å ta dobbel dose. Heldigvis er farmasøyter i apotek ofte flinke til å se at de doble reseptene er feil, så de utgjør ikke en så stor fare. Men det er markør på en systemsvikt som er bekymringsfull, sier Morten Finckenhagen, som også har bidratt i arbeidet med prosjektet.

Feil i systemer
Finckenhagen mener det er verre med de reseptene som skulle ha vært fjernet fordi pasienten for eksempel har avsluttet behandling, men som fortsatt er der fordi legen ikke har tilbakekalt dem.

– Da har ikke farmasøytene noen mulighet for å skjønne at pasienten ikke skal ha disse legemidlene. Fastlegen har mulighet til å fange det opp hvis de iverksetter systematisk legemiddelsamstemming når de mottar epikriser fra sykehus og spesialister. Sykehuslegene har derimot tidligere kunnet skrive ut resepter uten å sjekke hva som ligger i Reseptformidleren fra før. Nå blir de tvunget til å kontrollere innholdet gjennom et såkalt automatisk oppslag i Reseptformidleren. Slik må de ta ansvar for å tilbakekalle doble resepter og resepter på legemidler de selv bestemmer seg for å avslutte behandling, sier Finckenhagen.

Det er likevel ikke slik at årsaken til de mange doble reseptene kun ligger i slurv hos legene. 58 prosent av de doble reseptene i Reseptformidleren er utstedt av samme organisasjon, og dobbeltforskrivingene er knyttet til feil i de elektroniske pasientjournalene (EPJ-system).

Uaktuelle resepter

 •  Kan deles inn i fire grupper:
 • Doble resepter med samme ATC-kode, der forskriveren ikke hadde til hensikt å utstedte resepter med samme ATC
 • Resept som ikke skal brukes fordi legen har skiftet til et annet legemiddel, men ikke tilbakekalt den gamle resepten.
 • Resept som ikke er tilbakekalt, men legen har avsluttet behandlingen.
 • Resept på legemiddel hvor legen ikke har vurdert ny forskriving av hensyns til interaksjoner med pasientens allerede pågående behandling.

Direktoratet for e-helse har også testet funksjonaliteten EPJ-system som er godkjent i e-resept. Systemene Plenario, CGM Allmenn, DIPS Medikasjon, SystemX og Forskrivningsmodulen (FM) ble testet for å avdekke feil og mangler som kan føre til doble resepter i Reseptformidleren. Testingen viser at alle systemer, med unntak av Forskrivningsmodulen, har mangler tilknyttet varsling av dobbeltforskrivinger. En rekke andre feil ble også avdekket, blant annet knyttet til konvertering av EPJ-systemer.

I påvente av bedre funksjonalitet i de elektroniske journalsystemene, mener Morten Finckenhagen at legene må være spesielt årvåkne når de oppdaterer Reseptformidleren.

– Det kan ta lang tid før systemene er vanntette for feil. Legen vil alltid ha det medisinske og juridiske ansvar for at pasienten får riktig behandling, sier han.

Viktig med opplæring
Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse sier de jobber for at det skal bli enklere for legene å bruke e-resept riktig.

– Vi vil samarbeide med EPJ-leverandørene om dette, det handler om bedre funksjonalitet i journalsystemene. Ofte trengs det også bedre opplæring av de som bruker systemene i sitt daglige arbeid, sier Rabben.

Nettopp opplæring av leger og medisinstudenter er et av tiltakene som er identifisert i prosjektet for å minske antall doble resepter og andre uaktuelle resepter i Reseptformidleren. Det er blant annet utarbeidet en opplæringspakke med anbefalt praksis, en lommemanual og e-læring.

– Opplæring er ekstremt viktig. Praktisk undervisning i riktig bruk av e-resept må snarest bli obligatorisk pensum i legestudiet. Fortsatt lærer mange studenter bare å skrive resepter på papir. Av den grunn brukes det nå mye tid og ressurser på voksenopplæring av leger. Både praktisk bruk og den dypere forståelsen av e-resept som et samhandlingsverktøy, bør sitte i ryggmargen på de nyutdannede legene, sier Finckenhagen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • mail@ekgren.no, almenlege 07.03.2017 11.01.54

  Til journalist Vilde Sundstedt Baugstø, Takk for at du tar opp et viktig tema. Din artikkel er imidlertid ubalansert. 1) du gjengir ikke viktige synspunkter fra den største brukergruppen- legene selv. En rekke kritiske synspunkter kommer frem i kommmentarene. Burde artikkelen følges opp med intervju av leger og deres erfaringer? 2) Du fremlegger påstand om at det er feil hos 4 journalleverandører, men at Helsedirektoratets (nå E-helsedirektoratet) forskrivningsmodul er feilfri. Forskrivningsmodulen er et eksternt program som overstyrer journalprogrammene. Bør journalleverandørene gis tilsvarsrett? Kunne man få uanvhengige utviklere til å vurdere Forskrivningsmodulen? 3) Værøy legekontor har meldt fra om feil og man avinstallerte Forskrivningsmodulen i 2015 fordi den manipulerte kontorets Elektronisk Pasient Journal i en grad at det gikk på pasientsikkerheten løs. Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren, almenlege

 • KritiskHobbyprogrammerer 06.03.2017 07.24.06

  2. Jeg får muligheten til å ta over resepter som er skrevet utenfor sykehuset og legge disse inn i sykehusets database. Da får jeg spørsmål om byråkratiske ting som har blitt forskjellig fra den gangen de ble skrevet ut. Det vil ikke jeg ta stilling til. Utgangspunktet for reseptformidleren må være at det skal være et verktøy som gir meg som lege nytte. Om det ikke gir meg nytte, så kan du appellere til samvittigheten min og moral så mye du vil, men faktum er at de fleste leger driter i det, inkl. meg. 3. Av 2. følger at man på sykehuset IKKE RYDDER i reseptformidleren. Dette fordi det tar for lang tid, og man da må ta stilling til andres arbeid. 4. Fastlegene rydder selvfølgelig ikke i medisinlister. Når skal fastlegene gjøre det? Hvert minutt er PENGER for en fastlege. Etter hva jeg vet, kan man ikke føre opp antall minutter man bruker på en IKT-løsning. Samfunnet har da ikke krav på at jeg skal gjøre gratisarbeid for dem, ville jeg aldri akseptert som fastlege.

 • KritiskHobbyprogrammerer 06.03.2017 07.17.00

  Reseptformidleren har store mangler. 1. Når man fører opp hvilke medisiner pasienten står på, og godkjenner ved innleggelse, så er det ikke mulig å gå tilbake og oppdatere listen ved innleggelse, dersom man har begynt å legge til nye medisiner. Reseptformidleren burde hatt en mulighet for å angi hvilke medisiner som eksisterte ved innkomst, og hvilke pasienten ble skrevet ut med, som overstyrte rekkefølgen av registreringen av medisiner. Alt for mange ganger på geriatrisk avdeling sitter jeg med flere medisinlister, og finner ut når jeg er halvveis i å legge inn nye medisiner, at det visstnok var andre medisiner pasienten skal ha tatt fra tidligere. De som lager software-n har tatt utgangspunktet i at reseptformidleren skal ha monopol på alt som brukes av resepter og medisiner overalt, og at pasienten følger disse. Det er et håpløst utgangspunkt.

 • Dissident 06.03.2017 07.10.50

  Tuller du med meg? Skal man presse norske studenter, dvs ikke engang majoriteten av nye leger, til å lese om en privat IKT-løsning det offentlige har valgt i senere år? Jeg håper da at man forandrer reseptformidleren, og stiller de tullebukkene til ansvar som har funnet på at man skal innføre et tilleggskriterium om å spørre pasienter om lov til å se på hva de bruker av medisiner i selve software-biten

 • Til Lege 03.03.2017 07:32:57 03.03.2017 16.31.33

  Helt enig, tror dette er en av årsakene. Flere leger på min avdeling trykker i "protest" nei for om de har innhentet samtykke, fordi de ikke har det eller finner det menigsløst. Man kommer da ikke inn i RF, men kan legge inn e-resept og avslutte konsultasjon. Er forøvrig litt usikker på hvor mye sykehusleger skal rydde i dette systemet, da vi ofte ikke har alle kortene på bordet, slik fastlegen har,eller skal ha det.

 • Lege 03.03.2017 07.32.57

  En del av årsaken er i alle fall at man må ha samtykke fra pasient for å sjekke reseptformidleren, det burde ha vært unødvendig. Det skal til og med være ett ettertrykkelig samtykke, så det er strengt.

 • Eirik Müller Indrebø 02.03.2017 17.06.14

  Nye IKT-løsninger som har som mål å sikre trygg legemiddelforskrivning mister helt sin funksjon når de er så tidkrevende som reseptformidleren er. Tid er helt avgjørende i sykehusene. Her er det laget en IKT-system om grunnet store mangler gjør reseptforskrivningen mer usikker samtidig som den gir ledere, pasienter og andre uten direkte kjennskap til den relle funksjonaliteten til programvaren falsk trygghet. Inntil man har et bedre produkt bør reseptformidleren skrotes.

 • jokkum 02.03.2017 15.22.13

  Se for deg en nettbank der alle betalinger fra kort eller fakturaer ikke trekkes fra kontoen automatisk. Du må logge inn en gang til og selv manuelt sørge for at alle beløp trekkes fra kontoen. Sånn fungerer e-resept. Systemsvikten er teknisk. Med slikt utgangspunkt burde SLV være fornøyd det er såpass få dobbeltforskrivninger.

 • Obsrvatør 01.03.2017 17.36.42

  Utrolig i 2017! Noen må ta ansvar og rydde opp i dette rotet

 • Boikotter RF 28.02.2017 20.04.42

  For å komme inn i dette systemet må man første klikke for at pasienten har gitt tillatelse til det og deretter en gang til for å dokumentere at pasienten har gitt ettertrykkelig tillatelse. Som om en gjennomgang av pasientens aktuelle medisiner ikke er en helt nødvendig del av en konsultasjon. Skal jeg også spørre om få lov til å lytte på hjertet (hvilket for noen kan ha store konsekvenser) eller lov til å lese tilsendt epikrise fra sykehuset?? Jeg boikotter dette meningsløse kontrolltyraniet og skriver papirresepter så lenge det er mulig!

 • Morten Svendal Hatlen 28.02.2017 15.46.08

  Dette er ikke noe rart når Reseptformidleren har feil, er lite intuitiv og opplæringen er både dårlig og mangelfull. Dette blir også prioritert bort i helseforetakene, og det er ingen å spørre om råd og i liten grad noen som anerkjenner feil eller mangler og har myndighet eller vilje til å gjøre noe med det. Det fremstår pussig at direktoratet vil ha opplæring i et datasystem som del av medisinstudiet, som handler om å bli lege. Der skal man lære medisin som fag, og til dels beslektede emner som aktuell helsejuss. Medisinstudiet kan ikke være læringsarena for de ulike datasystem virksomhetene til enhver tid benytter, det er - for å sitere Bratten - et arbeidsgiveransvar, som innebærer både å sikre at de som trenger det kan systemet, men også å legge til rette rammene for virksomheten slik at det er praktisk mulig å benytte det på en god nok måte.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!