Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mulighet til å velge

Vi har tiltro til at dialog og samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagfolk vil gi trygghet, bedring og gode valg. Nå må helseforetakene følge oppdragsdokumentet i hele landet.

Publisert: 2017-01-16 — 05.37
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

DET ER VIKTIG at medisinfrie behandlingstilbud følges opp og evalueres. Dette har vi i Rådet for psykisk helse sagt var en forutsetning for etablering. Følgeforskning vil bidra til kvalitet og forbedring.

Det er flott at det innhentes erfaringer nå, og at nettverk bidrar til samling av kunnskap. Samtidig burde det ha vært et mye større datagrunnlag, fordi flere skulle hatt tilbudet på plass allerede.

Vi bekymrer oss over de geografiske forskjellene på gjennomføring av politiske beslutninger, etablering og tilgang på behandlingstilbudet. Dette er kritikkverdig.

TA GREP! Nå må helseforetakene følge oppdragsdokumentet i hele landet. Pasientenes helsetjeneste består blant annet av å lytte til brukere, pårørende og fagfolk. Dette er grunnlaget for oppdraget som er gitt helseforetakene, og det handler om å gi mennesker noe de lenge har etterspurt. Tema som må løftes vedrørende medisinfrie tilbud, er retten til å velge, rett til medbestemmelse og samvalg. Det å måle bedring og livskvalitet, kan gi utslag som er positive for pasient og pårørende, også der det er vedvarende symptomer.

Målet for mange er en funksjonsbedring som fører til jobb og bedre omsorgsevne for seg selv og andre. Dette kan noen få uten medisiner. For andre vil medisiner gi god effekt.

VALGFRIHETEN. Det finnes mye kunnskap om vedvarende symptomer og bivirkninger ved medisinbruk. Det gjenstår å se effekten over tid hos et stort antall som ikke fikk medisiner, men et annet tilbud innen psykisk helsevern. Vi vet at både med og uten medisiner kan plager vedvare, forsvinne helt – eller dempes.

Frihet til å velge er viktig i denne debatten – i tillegg til det å fremme systematisk alternative behandlingstilbud til medisiner. De som ønsker og trenger medisiner, vil fortsatt få muligheten til det.

ULIK FRYKT. Vår frykt i Rådet for psykisk helse er ikke undermedisinering, men overmedisinering. Vi deler ikke frykten for et «forskningsløst eksperiment», slik Kristian Gundersen beskriver etablering av medikamentfri behandling. Vi har tiltro til at dialog og samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagfolk vil gi trygghet, bedring og gode valg.

Den beste behandlingen skal gjelde alle, uansett hvor du bor. Noe bør være standardisert – samtidig er pasientens mål det viktigste. Derfor vil individuell tilnærming alltid gjelde. Opplevelse av frihet og valg gir verdighet i seg selv.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 01/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Håvard G. 16.01.2017 14.13.17

  Tvangsbehandling er ikke relevant i denne debatten. Psykisk helsevernloven er ikke endra.

 • Walter Keim 16.01.2017 11.39.00

  Kristian Gundersen og flere av psykiatriens museumvoktere trenger et kunnskapsløft. Tvangsmedisinering med psykofarmaska oppnår ikke de krav til «stor sannsynlighet» for positiv effekt som departementet har lagt til grunn Ot. Prp. Nr. 11 (1998-1999) for at tvangsbehandlingen ville ha en positiv effekt, ville sikre mot overtredelse av menneskerettskonvensjon EMK Artikkel 3 (Forbud mot tortur), Peter Gøtzsche, professor, Rigshospitalet skriver: «(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft». "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse." Martin Harrows langtidsforsøk (4.2) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre («recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_tortur2.html

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!