Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mulighet til å velge

Vi har tiltro til at dialog og samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagfolk vil gi trygghet, bedring og gode valg. Nå må helseforetakene følge oppdragsdokumentet i hele landet.

Annons:

Innlegg: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

DET ER VIKTIG at medisinfrie behandlingstilbud følges opp og evalueres. Dette har vi i Rådet for psykisk helse sagt var en forutsetning for etablering. Følgeforskning vil bidra til kvalitet og forbedring.

Det er flott at det innhentes erfaringer nå, og at nettverk bidrar til samling av kunnskap. Samtidig burde det ha vært et mye større datagrunnlag, fordi flere skulle hatt tilbudet på plass allerede.

Vi bekymrer oss over de geografiske forskjellene på gjennomføring av politiske beslutninger, etablering og tilgang på behandlingstilbudet. Dette er kritikkverdig.

TA GREP! Nå må helseforetakene følge oppdragsdokumentet i hele landet. Pasientenes helsetjeneste består blant annet av å lytte til brukere, pårørende og fagfolk. Dette er grunnlaget for oppdraget som er gitt helseforetakene, og det handler om å gi mennesker noe de lenge har etterspurt. Tema som må løftes vedrørende medisinfrie tilbud, er retten til å velge, rett til medbestemmelse og samvalg. Det å måle bedring og livskvalitet, kan gi utslag som er positive for pasient og pårørende, også der det er vedvarende symptomer.

Målet for mange er en funksjonsbedring som fører til jobb og bedre omsorgsevne for seg selv og andre. Dette kan noen få uten medisiner. For andre vil medisiner gi god effekt.

VALGFRIHETEN. Det finnes mye kunnskap om vedvarende symptomer og bivirkninger ved medisinbruk. Det gjenstår å se effekten over tid hos et stort antall som ikke fikk medisiner, men et annet tilbud innen psykisk helsevern. Vi vet at både med og uten medisiner kan plager vedvare, forsvinne helt – eller dempes.

Frihet til å velge er viktig i denne debatten – i tillegg til det å fremme systematisk alternative behandlingstilbud til medisiner. De som ønsker og trenger medisiner, vil fortsatt få muligheten til det.

ULIK FRYKT. Vår frykt i Rådet for psykisk helse er ikke undermedisinering, men overmedisinering. Vi deler ikke frykten for et «forskningsløst eksperiment», slik Kristian Gundersen beskriver etablering av medikamentfri behandling. Vi har tiltro til at dialog og samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagfolk vil gi trygghet, bedring og gode valg.

Den beste behandlingen skal gjelde alle, uansett hvor du bor. Noe bør være standardisert – samtidig er pasientens mål det viktigste. Derfor vil individuell tilnærming alltid gjelde. Opplevelse av frihet og valg gir verdighet i seg selv.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 01/2017

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Håvard G. 16.01.2017 14.13.17

  Tvangsbehandling er ikke relevant i denne debatten. Psykisk helsevernloven er ikke endra.

 • Walter Keim 16.01.2017 11.39.00

  Kristian Gundersen og flere av psykiatriens museumvoktere trenger et kunnskapsløft. Tvangsmedisinering med psykofarmaska oppnår ikke de krav til «stor sannsynlighet» for positiv effekt som departementet har lagt til grunn Ot. Prp. Nr. 11 (1998-1999) for at tvangsbehandlingen ville ha en positiv effekt, ville sikre mot overtredelse av menneskerettskonvensjon EMK Artikkel 3 (Forbud mot tortur), Peter Gøtzsche, professor, Rigshospitalet skriver: «(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft». "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse." Martin Harrows langtidsforsøk (4.2) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre («recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_tortur2.html

Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!