Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ULIKT: – Det er uheldig at det legges ikke-medisinske føringer på at en vanskelig definerbar undergruppe av lungekreftpasienter ikke skal tilbys immunterapi, mener Norsk lungekreftgruppe og nestleder Øystein Fløtten.

ULIKT: – Det er uheldig at det legges ikke-medisinske føringer på at en vanskelig definerbar undergruppe av lungekreftpasienter ikke skal tilbys immunterapi, mener Norsk lungekreftgruppe og nestleder Øystein Fløtten. Foto: Lasse Moe

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Lungekreftlegene reagerer på at visse lungekreftpasienter utelates fra behandling med immunterapi.

Annons:

Det er Beslutningsforums vedtak om å innføre behandling med pembroluzimab ved ikke-småcellet lungekreft som skaper bekymring hos kreftlegene: I vedtaket heter det at kun pasienter «… i 2. linje» skal få behandlingen.

Reaksjonen fra Norsk lungekreftgruppe kommer frem i et innspill publisert på nyemetoder.no.

“Det synes uheldig at det opereres med ulike allmenntilstandsgrenser for samme behandling til to diagnoser”

- Norsk lungekreftgruppe, i innspill til Beslutningsforum


«Uklart»
Formuleringen har, ifølge Norsk lungekreftgruppe, medført at Helsedirektoratet i Handlingsprogrammet for lungekreft presiserer at legemidlet kun skal gis etter én forutgående behandlingslinje, og ikke til pasienter som av ulike grunner har mottatt mer enn én medikamentell behandlingslinje. Dette, mener lungekreftlegene, er en uklar formulering fordi det ifølge Statens legemiddelverk ikke er foretatt noen separat analyse av pasienter som hadde fått to eller flere andre behandlinger før pembroluzimab.

– Det er derfor ikke klart for oss hva som er grunnlaget for ordvalget «… kun i 2. linje». Fagmiljøet oppfatter at formuleringen var ment som en avgrensing mot 1. linje, og ikke en avgrensing mot 3./4.linje. Formuleringen som nå står, fører til at en betydelig andel pasienter får et sterkt insentiv til å forsøke immunterapi på et tidligere tidspunkt enn det evidensen tilsier, heter det i innspillet fra lungekreftgruppen.

Her ber gruppen om at formuleringen endres, slik at behandlingen kan gis til pasienter som tidligere er behandlet med minst ett cellegift-regime.


Vurdering av allmenntilstand
Lungekreftspesialistene reagerer også på at pasienter med såkalt allmenntilstandsklasse ECOG 2 – pasienter som er klassifisert til å ha en noe nedsatt allmenntilstand – ikke skal kunne gis rett til behandling. Men en slik vurdering blir skjønnsmessig og vil variere fra lege til lege, advarer de.

Det er allmenntilstandsklasse såkalt ECOG 0 og 1, og ikke ECOG 2, som vil få tilbud om behandlingen. I retningslinjene fra Helsedirektoratet heter det at ECOG 2-pasientene ikke bør få rutinemessig cellegift, og ikke tumorrettet medikamentell behandling. De bør heller vurderes for palliativ strålebehandling ved symptomer. At dette er videreført inn i handlingsprogrammet, anser kreftlegene som uheldig. De mener det etter hvert er gode holdepunkter for at også denne pasientgruppen kan ha god nytte av behandlingen.


Føflekkreft-pasienter får
– På medisinskfaglig grunnlag bør pasienter i ECOG 2 tilbys immunterapi fremfor langt mer toksisk cellegift, skriver lungekreftgruppen, som viser til at ECOG 2-pasientene i handlingsprogrammet for føflekkreft er anbefalt nettopp denne behandlingen.

– Det synes uheldig at det opereres med ulike allmenntilstandsgrenser for samme behandling til to diagnoser, også med tanke på at samme leger behandler begge diagnoser, fremholder lungekreftgruppen.

– En vurdering av allmenntilstand er skjønnsbasert, og skillet mellom ECOG 1 og 2 er vanskelig. Den enkelte kreftspesialist skal alltid vurdere allmenntilstand, og det er opplagt at det er en del pasienter som av medisinske grunner ikke skal ha immunterapi. Men vi mener det er uheldig at det legges ikke-medisinske føringer for at denne vanskelige definerbare undergruppen av lungekreftpasienter ikke skal tilbys immunterapi. Dette vil gi opphav til ulike beslutningsnormer mellom de enkelte kreft-enhetene og de enkelte kreftlegene, skriver de.

Bestillerforum skal behandle saken i løpet av januar. Leder Baard C. Schem ønsker ikke å kommentere saken før den er behandlet.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

FELLES VÅRKURS FOR OVERLEGENE OG YNGRE LEGER

– Et signal om at vi står sterkt samlet1

Innførte digital kurve i 2015

Får ikke ut antibiotikadata1

INNFØRER NY BEHANDLING FOR HJERNESLAG

– Jeg synes dette har gått skandaløst langsomt

NY BEHANDLING AV HJERNESLAG

– Overordnet styring er viktig1

Spesialisthelsetjeneste

Må sende vevsprøver i taxi2

SENDER HENVISNINGER I POSTEN

Ledelsen i Helse Sør-Øst: – Flaut6

SLV-JA TIL IMMUNTERAPI SOM FØRSTELINJEBEHANLDING

– Budsjettkonsekvenser på flere 100 millioner kroner1

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!