Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
INGEN SELVBETJENING: Reseptfrie legemidler som utleveres gjennom såkalt farmasøytutlevering, krever at den apotekansatte henter legemiddelet. Foto: Lisbeth Nilsen

Flere medisiner kan bli reseptfrie med ny ordning

Hvis apotekene gjennomfører ulike sikkerhetstiltak, som for eksempel pasientinformasjon, kan flere legemidler som i dag er på resept, bli reseptfrie gjennom mer omfattende farmasøytutlevering.

Publisert: 2017-01-02 — 13.51 (Oppdatert: 2017-01-02 — 14.19)
Vårt forslag innebærer tjenester utover det som gjøres i dag.
Karen Marie Ulshagen, Seksjons for legemiddelovervåking, Statens legemiddelverk

En slik ordning foreslår Statens legemiddelverk, som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har utredet farmasøytutlevering.

Legemiddelverkets forslag er at farmasøytutlevering etableres som et risikominimeringstiltak. I tillegg foreslår Legemiddelverket at regelverket oppdateres slik at apotekets plikt til å følge opp slike tiltak blir tydeligere.

Flere tjenester enn i dag
– Farmasøytene har allerede et ansvar om farmasøytlevering. Vårt forslag innebærer tjenester utover det som gjøres i dag. Vi foreslår å se på farmasøytutlevering som risikominimeringstiltak. Dette vil gjøre at flere legemidler kan være tilgjengelig uten resept, sier Karen Marie Ulshagen ved Legemiddelverkets Seksjon for legemiddelovervåking til Dagens Medisin.

Forslaget innebærer et mer strukturert opplegg på farmasøytutlevering enn i dag.

– Vi foreslår at farmasøytutlevering blir en del av prosessen, en del av de vurderingene som gjøres, når firmaer søker om reseptfri status for et legemiddel.

Farmasøytutlevering kan for eksempel omfatte opplæringsprogram av apotekansatte, pasientinformasjon ved utlevering eller sjekklister til bruk i samtale med pasient/kunde.

Utbredt i Storbritannia
Ulshagen forteller at Storbritannia har kommet langt med en slik ordning.

– De jobber på denne måten i Storbritannia, og de har en god del flere reseptfrie legemidler enn vi har i Norge.

– Hvilke type legemidler kan være aktuelle for å bli reseptfrie?

– Ett eksempel kan være triptaner mot migrene. Et annet legemiddel som også har vært diskutert er det kolesterolsenkende legemiddelet simvastatin. Kanskje kan disse legemidlene i den nye ordningen bli reseptfrie – gitt at det er et spesielt informasjonsopplegg rundt utlevering for blant annet å sjekke at visse kriterier er oppfylt før pasienten kan få legemiddelet uten resept, svarer Ulshagen.

Hun legger til:

– Ordningen vil også kunne brukes dersom det oppstår sikkerhetsproblematikk rundt legemidler som i dag er reseptfrie.

Detaljer i ordningen, for eksempel hvordan ordningen skal fungere i nettapotek, skal utredes nærmere, ifølge Legemiddelverket.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege nr 100 06.01.2017 23.04.54

  Som tidigare føreslått tycker jag verkligen att det skulle vara en bra ide att ge legekontor salgsrett till några medisiner. Det ær bara vi leger som kan och bør førskriva så varfør inte gøra det smidigt i patientens helsevesen: one-stopshop. Ser æven fram till NAV-sykepleier som billig kan skriva erklæringar. I see possibilities i patientens smidiga helsevesen.

 • Provisorfarmasøyt i apotek 2 04.01.2017 14.22.17

  Til Provisorfarmasøyt i apotek: Jeg foreslår at du leser litt grundigere hva hensikten bak den nye ordningen er. Forøvrig kalles den nye ordningen "farmasøytisk utlevering" og ikke "rekvirering".

 • Provisorfarmasøyt i apotek 04.01.2017 13.52.41

  Statiner med farmasøytutlevering?? Ok, så da antar jeg at vi skal begynne å ta blodprøver på apoteket, full hjerte-kar risiko tester. Få overblikket over alle pasientens sykdommer og veie opp fordeler mot ulemper? skal vi også følge opp med hensyn til bivirkninger? Hvem vet at pasient i såfall har begynt med statiner når legevakt legen skal forskrive ery-max? Triptaner?? utrolig mange som kaller vanlig hodepine for migrene. I tilegg er det alltids noen som kommer til å shoppe rundt fordi de får legemiddel utløst hodepine. Per nå bruker vi å nødekspedere triptaner til pasienter som kommer inn på apoteket med migrene med tidligere historikk på triptaner. Pasient får minstepakning og fastlegekontor varsles. Ser ikke behovet for farmasøytrekvirering annet enn at nå får apotekene mulighet til å lage reklamebrosjyrer for triptaner Sett heller diflucan, canesten og pevaryl på farmasøytutlevering. utrolig mange som overforbruker

 • Fastlege 03.01.2017 22.20.37

  Fastlegens koordinerende rolle og portvokterfunksjon er under massivt angrep fra en rekke aktører. Fysioterapi uten rekvisisjon, reseptfrie legemidler i økende omfang, der farmasøyten leker lege, forskrivningrett til sykepleiere etc etc. Dette vil gjøre helsetjenesten dyrere, mer fragmentert og åpenbart dårligere for pasientene - som trenger en kompetent fastlege som holder oversikten og ser helheten. Det er også i direkte motstrid med oppdelingen i primær- og sekundærhelsetjeneste, en oppdeling som er vitenskapelig sett bedre og billigere en "fullt frislipp" og etterhvert forsikringsbaserte helsetjenester, som i USA. Når det gjelder akkurat dette spørsmålet, er det ikke tilfeldig at man har delt arbeidsoppgavene mellom seg: Legen stiller diagnosen og finner riktig behandling i samråd med pasienten, apoteket selger legemiddelet med fortjeneste. En rollesammenblanding her blir "bukken og havresekken". Kanskje fastlegekontorene skulle drive medisinsalg da....

 • Sykepleier 03.01.2017 19.05.04

  Gleder meg til den dagen sykepleiere får begrenset forskrivningsrett slik de praktiserer i USA og England. Da vel og merke på bakgrunn av videreutdanning. En rekke medikamenter som sykepleiere kunne fått ansvaret for ved behov, og hadde lettet arbeidshverdagen. Det er for dumt at sykepleiere fortsatt den dag i dag må kontakte lege for å få gi en Paracet, Sobril eller Zopiklone. Til dags dato aldri fått nei fra medisinsk forvakt på forespørsel om å gi et medikament som spl. vurderer som nødvendig.

 • Farmasøyt 03.01.2017 10.51.14

  Skeptiker: Hvor har du det fra at apotekene tjener mest på å selge de dyreste medisinene? Dette stemmer ikke.

 • Daniel Buttkiss 03.01.2017 01.12.48

  Komfortmedisin kunne segles reseptfritt på vinmonopolet, for eksempel minstepakning. Benzodiazepiner, søvnfremkallende og beroligende midler, etc.

 • Markus 02.01.2017 19.09.28

  Jeg er farmasøyt i Apotek og kan ikke forstå hvorfor simvastatin skulle inngå i denne ordningen. Dette er da vitterlig en legevurdering om en pasient skal ha statiner.

 • Lege 02.01.2017 18.27.26

  Å gjøre det enklere for pasientene er bra. Å la legekontorene selge enkelte mye brukte medisiner vil også være en god ide, så slipper pasientene å gå på apoteket, og sparer tid og frustrasjoner på dette.

 • Skeptiker 02.01.2017 17.26.40

  Farmasøyter har mye kunnskap, men ikke om pasienten. Hvis dette skal få et omfang av betydning, må apotekene få et journalsystem. Det må registreres diagnoser og opplysninger om medikamentbivirkninger og andre forhold. I så fall kan dette systemet avlaste fastlegene, men det ligger en svakhet i at apotekenes fortjeneste ligger i å selge de dyreste medikamentene. Som kanskje ikke er til pasientens beste.

 • Ruben 02.01.2017 17.07.42

  Veldig bra! Dette er bare en av måtene man kan utnytte den kunnskapen som farmasøyter på apotek har. Kjør på!

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!