Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NYE FUNN: En ny studie tyder på at pasienter som behandles av kvinnelige leger, har lavere dødelighet etter 30 dager.

NYE FUNN: En ny studie tyder på at pasienter som behandles av kvinnelige leger, har lavere dødelighet etter 30 dager. Foto: ThinkStock

Kvinnelige leger kobles til færre dødsfall

Eldre sykehusinnlagte pasienter som ble behandlet av kvinnelige leger, har lavere dødelighet enn pasienter som ble behandlet av mannlige leger.

Annons:

Det viser en fersk amerikansk observasjonsstudie som er publisert i Jama Internal Medicine, og omtalt av svenske Dagens Medicin.

Tidligere studier har vist at menn og kvinner praktiserer medisin på ulike måter, blant annet ved at kvinnelige leger i større grad følger kliniske retningslinjer. Forskerne i Boston ønsket derfor å undersøke om forskjeller i dødelighet og antall reinnleggelser blant sykehusinnlagte kan kobles til legens kjønn.

Færre reinnleggelser med kvinnelig lege
Forskerne har analysert data fra 1,5 millioner pasienter over 65 år, som var innlagt ved sykehus i perioden 2011-2014. Alle pasientene hadde fått intensivbehandling, der sepsis, hjertesvikt, lungebetennelse og urinveisinfeksjon var blant de vanligste årsakene.

Resultatene viser at 30 dager etter sykehusinnleggelsen, var 11,07 prosent av pasientene som ble behandlet av kvinnelige leger, døde. En litt større andel, 11,49 prosent, av de som ble behandlet av mannlige leger, hadde dødd.

Også andelen reinnleggelser i perioden var noe lavere for kvinnelige leger enn deres mannlige kolleger.

Selv om forskjellen i pasientdødelighet mellom kvinnelige og mannlige leger er liten, mener forskerne at den er klinisk relevant. I USA er det over ti millioner sykehusinnleggelser årlig. Forutsatt at det er en årsakssammenheng mellom legens kjønn og pasientdødelighet, ville 32.000 færre pasienter dø årlig dersom de mannlige legene oppnådde like gode resultater som deres kvinnelige kolleger.   

Pleie og omsorg
Studien sier ikke noe om årsakssammenhengen, men forskerne viser til at tidligere studier har dokumentert at kvinnelige leger har større fokus på pleie og omsorg for den enkelte pasient.

En svakhet ved studien er at den gjelder leger på intensivavdelinger på sykehus, og at det er usikkert om funnene kan overføres til andre spesialiteter.

Les hele studien her

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Dag-Helge Rønnevik 31.12.2016 11.12.35

  OS: Enig med deg. I Danmark har forebyggende hjemmebesøk til eldre vært obligatorisk i flere år. Vi testet ut en modell for dette i Haugesundsregionen. "Helseteam for eldre". Det forskes på resultatene, og en av kommunene (Bokn) har implementert modellen. http://www.helsetorgmodellen.net/nyheter/stor-interesse-for-evalueringen-av-helseteam-for-eldre/

 • Eivind 27.12.2016 07.36.54

  Det er skremmende at dagensmedisin publiserer en så dårlig analyse av en studie uten å nevne svakhetene. I studien har de mannlige legene i snitt en arbeidsbelastning der de behandler 37% flere pasienter per år enn kvinnene. Og at kvinner i større grad jobber på store universitetssykehus, mens menn oftere jobber på mindre private sykehus. Kanskje det kan ha mer å si for den generelle dødeligheten enn kjønnet på den ansatte?

 • Oddmund Suhrke 23.12.2016 14.11.12

  Kvinnelige leger er jo snart i flertall, så dette lover godt for eldre pasienter. Og de fleste akuttinnleggelsene er jo i aldersgruppe 65+. Men så kan man si at differansen på 0,4 % er liten. I vårt lille land er det knapt målbart. Da tror jeg det er mere å hente ved å forebygge akuttinnleggelser. Mange av disse pasientene har kommunale tjenester, og går sjelden til sin fastlege. Legevakt og akuttmottak blir da førstevalg når helsetilstanden endrer seg. Disse pasientene trenger en form for forebyggende konsultasjoner, men det er få kommuner som tilbyr dette i dag.

 • Feil 23.12.2016 13.14.03

  Ja, muligens det er noe "sannhet" i kommentaren om at mens menn er flinkest til å lage prosedyrer så er kvinner flinkest til å følge dem.... http://www.defensemedianetwork.com/stories/women-in-americas-world-war-ii-workforce/ ..... I hvert fall i ett hvert jule hjem.... http://www.tv2.no/v/1002159/ ....

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: